Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 29. siječnja 2014.

Strukturna reforma bankarskog sektora EU-a

Europska komisija danas je predložila nova pravila za sprječavanje sudjelovanja najvećih i najsloženijih banaka u rizičnim djelatnostima trgovanja za vlastiti račun. U skladu s novim pravilima nadzorna bi tijela bila ovlaštena od tih banaka zahtijevati da razdvoje potencijalno rizične djelatnosti trgovanja od svojeg poslovanja s depozitima ako se tim djelatnostima ugrožava financijska stabilnost. Uz spomenuti prijedlog Komisija je donijela i popratne mjere kojima se želi povećati transparentnost određenih transakcija u usporednom bankarskom sustavu. Tim se mjerama dopunjuju sveobuhvatne reforme koje su već pokrenute radi jačanja financijskog sektora EU-a.

Pri izradi prijedloga Komisija je uzela u obzir korisno izvješće skupine na visokoj razini kojom je predsjedao guverner Središnje banke Finske Erkki Liikanen (IP/12/1048), kao i postojeća nacionalna pravila u pojedinim državama članicama, globalna razmišljanja o toj temi (načela Odbora za financijsku stabilnost) i razvoj događaja u drugim zakonodavstvima.

Michel Barnier, povjerenik za unutarnje tržište i usluge, izjavio je sljedeće: „Današnji su prijedlozi završna karika u lancu regulatornih reformi europskog bankarskog sustava. Njima je obuhvaćen mali broj velikih banaka koje bi, u nedostatku pravila, i dalje mogle biti prevelike da bi se dopustio njihov krah, preskupe za saniranje i presložene za rješavanje. Predloženim mjerama dodatno će se ojačati financijska stabilnost te će se osigurati da teret pogrešaka bankarskog sektora u konačnici ne snose porezni obveznici. Današnjim prijedlozima predviđa se zajednički okvir na razini EU-a, potreban kako bi se osiguralo da različita nacionalna rješenja ne stvaraju crte razdora unutar bankarske unije, odnosno da ne narušavaju funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Prijedlozi su pažljivo formulirani kako bi se osigurala osjetljiva ravnoteža između financijske stabilnosti i stvaranja povoljnih uvjeta za kreditiranje realnog gospodarstva, što je osobito važno za konkurentnost i rast”.

Od početka financijske krize Europska unija i njezine države članice aktivno rade na temeljitoj reformi propisa u području bankarskog sektora i nadzora nad bankama. EU je uveo reforme kako bi ograničio posljedice moguće propasti banaka i stvorio sigurniji, zdraviji, transparentniji i odgovorniji financijski sustav koji djeluje u korist gospodarstva i društva u cjelini. Kako bi se povećala otpornost banaka i ograničile posljedice mogućeg kraha banaka, donesena su nova pravila o kapitalnim zahtjevima za banke (MEMO/13/690), kao i za oporavak i rješavanje banaka (MEMO/13/1140). Uspostavljena je i bankarska unija, međutim, pojedine banke EU-a i dalje su prevelike da bi se dopustio njihov krah, tj. prevelike su za spašavanje i presložene za rješavanje. Dakle, potrebne su dodatne mjere, prije svega strukturno razdvajanje rizikâ povezanih s djelatnostima trgovanja banaka od njihova poslovanja s depozitima. Svrha današnjih prijedloga jest ojačati otpornost bankarskog sektora EU-a, pri čemu je nužno osigurati da banke i dalje financiraju gospodarsku aktivnost i rast.

Prijedlog strukturne reforme banaka EU-a primjenjivat će se isključivo na najveće i najsloženije banke EU-a čijim je poslovanjem u znatnoj mjeri obuhvaćena djelatnost trgovanja. Ciljevi prijedloga jesu sljedeći:

1. Zabraniti trgovanje financijskim instrumentima i robom za vlastiti račun tj. trgovanje za vlastiti račun isključivo u cilju stvaranja dobiti za banku. Ta djelatnost podrazumijeva brojne rizike bez materijalne koristi za klijente banaka ili šire gospodarstvo.

2. Nadzorna tijela ovlastiti te ih, u određenim slučajevima, obvezati da zahtijevaju prijenos ostalih visokorizičnih djelatnosti trgovanja (kao što su operacije koje se odnose na održavanje tržišta, složene izvedene financijske instrumente i sekuritizaciju) na zasebne trgovinske subjekte unutar grupe („stvaranje društava kćeri”). Time se želi spriječiti mogućnost da banke zaobilaze zabranu određenih djelatnosti trgovanja sudjelovanjem u netransparentnim djelatnostima trgovanja za vlastiti račun, a koje bi zbog poprimljenih prevelikih razmjera ili iznimno visokog stupnja financijske poluge mogle izložiti riziku cijelu banku i širi financijski sustav. Banke neće morati razdvajati djelatnosti ako svom nadzornom tijelu na zadovoljavajući način dokažu da su nastali rizici ublaženi ostalim sredstvima.

3. Utvrditi pravila o gospodarskim, pravnim, upravljačkim i operativnim vezama između razdvojenih trgovinskih subjekata i ostatka bankarske grupe.

Kako bi se spriječila mogućnost da banke izbjegavaju ta pravila prebacivanjem dijelova svojeg poslovanja na manje reguliran sustav usporednog bankarstva, mjere strukturnog razdvajanja moraju biti popraćene odredbama kojima se poboljšava transparentnost usporednog bankarstva. Stoga će se popratnim prijedlogom o transparentnosti predvidjeti niz mjera kako bi se regulatornim tijelima i ulagačima omogućilo bolje razumijevanje transakcija financiranja vrijednosnih papira, a koje su se tijekom financijske krize pokazale kao izvor zaraze, zaduživanja i procikličnosti. Bolje praćenje tih transakcija nužno je za sprječavanje njima svojstvenog sistemskog rizika.

Kontekst

U okviru nacionalnih inicijativa i sve opširnije rasprave na globalnoj razini o postignućima strukturne reforme banaka, povjerenik Barnier je u studenome 2011. najavio osnivanje stručne skupine na visokoj razini (High-level Expert Group – HLEG), s guvernerom Središnje banke Finske Erkki Liikanenom na čelu i s mandatom za ocjenjivanje potrebe za strukturnom reformom bankarskog sektora EU-a. Skupina je svoje izvješće podnijela u listopadu 2012., preporučivši, u slučaju banaka čija djelatnost trgovanja prekoračuje određene pragove, obvezno razdvajanje određenih visokorizičnih djelatnosti trgovanja (IP/12/1048).

Kad je riječ o usporednom bankarstvu, Odbor za financijsku stabilnost dao je u 2013. niz preporuka za reguliranje tog sektora. Te su preporuke prihvaćene na sastanku na vrhu skupine G20 u Sankt Peterburgu u rujnu 2013.

Vidi i MEMO/14/63 i MEMO/14/64

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Za javnost: Europe Direct telefonom na broj 00 800 6 7 8 9 10 11 ili porukom e-pošte


Side Bar