Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2014

EU-kommissionär Johannes Hahn uppmanar européerna att bidra till en EU-agenda för städer

Johannes Hahn, EU:s kommissionär med ansvar för regionalpolitik, vänder sig till EU-medborgarna och ber dem tala om hur de ser på en EU-agenda för städer, hur den ska se ut och hur den ska genomföras i praktiken. Kommissionären uppmanar intressenter och stadsbor att engagera sig manstarkt i ett offentligt samråd. Samtidigt offentliggör kommissionen ett meddelande, efter ett ökande antal uppmaningar om att städerna i större utsträckning bör delta i utformandet av EU:s politiska åtgärder och att EU-institutionerna på ett mer konsekvent sätt bör ta itu med utmaningarna i stadsmiljön.

I kommissionens meddelande ”De urbana aspekterna i EU:s politik” beskrivs läget i städer runtom i Europa och EU-ländernas politik för städer samt urbaniseringens globala dimension. Det betonas att en EU-agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och måste också kompletterna medlemsstaternas nationella åtgärder.

– Vare sig det rör sig om luftförorening eller fattigdom, arbetslöshet eller energi, kan vi inte ta itu med EU:s utmaningar eller uppnå våra mål om vi inte arbetar med dessa frågor i Europas städer. En EU-agenda för städer måste ta hänsyn till subsidiariteten, men där vi kan förbättra EU:s politik genom att förstärka den del som gäller städer, bör vi göra det. Samtidigt bör vi ge Europas städer en större roll som EU-partner. Dagens samråd är ett viktigt steg mot detta mål, säger Johannes Hahn, EU-kommissionär som ansvarar för EU:s regional- och stadspolitik.

– Mer än två tredjedelar av Europas befolkning bor i städer, så det är helt korrekt att vår reform av EU:s sammanhållningspolitik redan sätter städer och stadsutveckling högre upp på den politiska dagordningen. Men EU:s agenda för städer går längre än så, och nu vill vi veta vad de viktigaste intressentera och stadsborna själva tycker. Vi tror att om vi ger städerna en mer framträdande plats i vårt beslutsfattande kommer EU att ge en mer slagkraftig respons på behoven, inte bara hos dem som bor i stadsområden utan också hos dem som bor utanför städer men är beroende av de tjänster som finns i städerna, tillägger han.

Medan 72 % av EU:s befolkning nu bor i städer och förorter kommer denna andel sannolikt att utgöra över 80 % år 2050. I meddelandet anges att över två tredjedelar av alla EU:s politiska åtgärder direkt eller indirekt påverkar städer, till exempel vad gäller transport, energi och miljö. I en agenda för städer skulle man syfta till att i högre grad integrera åtgärderna, se till att de är konsekventa och att de inte står i konflikt med varandra.

Det offentliga samrådet är öppet fram till den 26 september 2014. De viktiga frågorna som ställs är exempelvis: Varför ska vi ha en EU-agenda? Hur strängt fokuserad ska den vara? Var kan EU:s insatser ge störst värde? Bör städerna delta i utformningen av politiken? I så fall, hur?

Bakgrund

Bland de många röster som efterlyst en EU-agenda för städer finns Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt stadsförbunden själva. I februari i år anordnade kommissionen ett CITIES-forum för att utveckla idén.

Under det grekiska ordförandeskapet efterlyste EU-ministrarna med ansvar för sammanhållningspolitiken i april i år en sådan agenda med bidrag från såväl lokal, regional och nationell nivå som EU-nivån.

Mer information:

Memo: Q&A on an Urban Agenda and the urban dimension of EU policies

"Cities of Tomorrow: Investing in Europe" forum

EU Urban Policy Portal

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontaktpersoner :

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, Mobiltelefon: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, Mobiltelefon: +32 460 793310


Side Bar