Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. julija 2014

Komisar Hahn poziva evropske državljane, da prispevajo k oblikovanju prihodnje agende EU za mesta

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn vabi evropske državljane, da izrazijo svoje mnenje o oblikovanju in uresničevanju agende EU za mesta. Komisar se zavzema za široko sodelovanje deležnikov in prebivalcev mest v javnem posvetovanju, ki bo dopolnilo pravkar objavljeno uradno sporočilo Evropske komisije. Povod za to je bilo vse večje število zahtev po močnejšem vključevanju mest v oblikovanje politik EU in bolj usklajenem pristopu evropskih institucij pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo mesta.

Sporočilo Komisije z naslovom Mestna razsežnost politik EU opisuje položaj mest po vsej EU, politike razvoja mest v državah članicah, pa tudi globalno razsežnost urbanizacije. Poudarja, da bi morala agenda EU za mesta zrcaliti splošne cilje EU in hkrati dopolnjevati nacionalne politike v državah članicah. Komisar Hahn, pristojen za regionalno in mestno politiko EU, je dejal: „Onesnaženost, revščina, energija in brezposelnost so le nekateri od mnogih izzivov, s katerimi se ne moremo uspešno spoprijeti, dokler teh vprašanj ne rešimo v evropskih mestih. Agenda EU za mesta mora spoštovati načelo subsidiarnosti. Vendar pa bi morali, kjer to lahko storimo, politike EU izboljšati s krepitvijo mestne razsežnosti ter evropskim mestom omogočiti, da imajo kot partnerji EU pomembnejšo vlogo. Danes začeto posvetovanje je pomemben korak pri doseganju teh ciljev.“

Dodal je še: „Več kot dve tretjini evropskih državljanov živi v mestih, zato je prav, da z reformo kohezijske politike EU mesta in njihov razvoj že umeščamo višje na politični dnevni red. Agenda EU za mesta pa se ne ustavlja zgolj pri tem; zdaj si želimo prisluhniti stališčem ključnih deležnikov in samih prebivalcev mest. Če bomo pri oblikovanju politik mestni problematiki namenjali večjo pozornost, se bo EU lahko učinkoviteje odzivala na spreminjajoče se potrebe ne samo tistih, ki živijo na mestnih območjih, temveč tudi mnogih, ki živijo zunaj mest, a so odvisni od storitev, ki jih ta zagotavljajo“.

Danes 72 % celotnega prebivalstva EU živi v mestih in predmestjih, ta delež pa se bo do leta 2050 verjetno povzpel na več kot 80 %. Najnovejše sporočilo Komisije navaja, da več kot dve tretjini vseh politik EU neposredno ali posredno vpliva na mesta, na primer pri vprašanjih na področju prometa, energije in okolja. Z agendo za mesta bi si prizadevali za celovitejši pristop k oblikovanju politik, da bi se zagotovila doslednost in preprečila protislovja.

V okviru javnega posvetovanja, ki bo potekalo do 26. septembra 2014, so na sodelujoče med drugim naslovljena naslednja vprašanja: Zakaj potrebujemo agendo EU za mesta? Ali naj bo taka agenda osredotočena na manjše število vprašanj ali pa bi morala biti zastavljena širše? Na katerih področjih lahko z ukrepanjem na ravni EU dosežemo največjo dodano vrednost? Ali bi morala mesta sodelovati pri oblikovanju politik, in če da, na kakšen način?

Ozadje

Za razvoj agende EU za mesta so se zavzemale številne strani, med njimi Evropski parlament, Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, pa tudi same mestne organizacije. Komisija je za konkretno izvedbo te zamisli februarja letos organizirala forum CITIES.

Evropski ministri, pristojni za kohezijsko politiko, so v okviru grškega predsedstva EU aprila letos pozvali k oblikovanju takšne agende, ki bi se izvajala s sodelovanjem na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Več informacij:

Memo: Vprašanja in odgovori o agendi za mesta in mestni razsežnosti politik EU

Forum „Mesta prihodnosti: vlaganje v Evropo“

Portal EU za mestno politiko

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontakti:

Shirin Wheeler +32 22966565, prenosni telefon: +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310, prenosni telefon: +32 460793310


Side Bar