Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. júla 2014

Komisár Hahn vyzýva Európanov, aby prispeli k tvorbe budúcej mestskej agendy EÚ

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn žiada občanov EÚ, aby sa podelili o svoje názory na mestskú agendu EÚ – akú by mala mať formu a ako by sa mala vykonávať. Komisár vyzýva, aby sa zainteresované strany i obyvatelia miest zapojili do verejnej konzultácie súvisiacej s oficiálnym oznámením, ktoré práve uverejnila Európska komisia. Je odpoveďou na rastúci počet výziev, aby sa mestá viac zapájali do tvorby politík EÚ a aby európske inštitúcie koherentnejšie riešili výzvy týkajúce sa miest.

V oznámení Komisie „Mestský rozmer politík EÚ“ sa opisuje situácia miest v celej EÚ, mestské politiky v členských štátoch, ako aj globálny rozmer urbanizácie. Zdôrazňuje sa v ňom, že mestská agenda EÚ by mala odrážať celkové ciele EÚ a musí súčasne dopĺňať vnútroštátne politiky v členských štátoch. Johannes Hahn, komisár zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku EÚ, uviedol: „Pokiaľ v európskych mestách nevyriešime záležitosti, ktoré siahajú od znečistenia po chudobu, od nezamestnanosti po energetiku, nemôžeme sa postaviť výzvam, ktorým čelí Európa, ani dosiahnuť jej ciele. Mestská agenda EÚ musí rešpektovať subsidiaritu – keď však môžeme zlepšiť politiky EÚ posilnením mestského rozmeru, mali by sme tak urobiť. Takisto by sme mali európskym mestám ako partnerom EÚ prisúdiť významnejšiu úlohu. Dnešná konzultácia je dôležitým krokom na dosiahnutie tohto cieľa.“

A dodal: „Viac ako dve tretiny obyvateľov Európy žije v mestách, preto je správne, že v rámci našej reformy politiky súdržnosti EÚ sa mestám a mestskému rozvoju prikladá v politickej agende väčší význam. Mestská agenda EÚ ide ešte ďalej – teraz chceme počuť názory hlavných zainteresovaných strán a samotných obyvateľov miest. Sme presvedčení, že ak pri tvorbe politík zvýšime význam miest a veľkomiest, EÚ bude účinnejšie reagovať na meniace sa potreby nielen tých, ktorí žijú v mestských oblastiach, ale aj mnohých ďalších, ktorí žijú mimo miest, ale závisia od ich služieb“.

Zatiaľ čo 72 % celkovej populácie EÚ žije vo veľkomestách, mestách a na predmestiach, tento podiel pravdepodobne dosiahne v roku 2050 viac ako 80 %. V oznámení sa uvádza, že viac ako dve tretiny všetkých politík EÚ majú priamy alebo nepriamy vplyv na mestá alebo veľkomestá – napríklad v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia. Cieľom mestskej agendy je integrovanejší prístup k rozvoju politík, aby sa zabezpečila konzistentnosť a vyhlo sa rozporom.

Do verejnej konzultácie sa možno zapojiť do 26. septembra 2014. Cieľom je nájsť odpovede napríklad na tieto otázky: Prečo je mestská agenda EÚ potrebná? Aké široké by malo byť jej zameranie? V ktorých oblastiach môže činnosť EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu? Mali by byť mestá zapojené do tvorby politiky? A ak áno, akým spôsobom?

Súvislosti

Medzi tých, ktorí žiadali vytvorenie mestskej agendy EÚ, patrí Európsky parlament, Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj samotné združenia miest. Komisia vo februári tohto roku zorganizovala fórum CITIES, aby sa táto myšlienka realizovala.

Počas gréckeho predsedníctva v apríli tohto roku ministri EÚ zodpovední za politiku súdržnosti vyzvali, aby sa táto agenda rozvinula za spolupráce na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Ďalšie informácie:

Memo: Otázky a odpovede týkajúce sa mestskej agendy a mestský rozmer politík EÚ

Fórum „Mestá zajtrajška: investície do Európy“

Portál mestskej politiky EÚ

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler +32 2 296 6565, Mobilné číslo: +32 460 76 6565

Annemarie Huber +32 2 299 3310, Mobilné číslo: +32 460 79 3310


Side Bar