Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 lipca 2014 r.

Komisarz Hahn wzywa obywateli do pomocy w tworzeniu przyszłego programu rozwoju miast w UE

Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, wezwał obywateli UE do wyrażenia opinii na temat programu rozwoju miast w UE - jaki powinien przybrać kształt i w jaki sposób należałoby go realizować. Komisarz wzywa do szerokiego zaangażowania zainteresowanych podmiotów i mieszkańców w konsultacje społeczne towarzyszące formalnemu komunikatowi opublikowanemu właśnie przez Komisję Europejską. Jest on następstwem rosnącej liczby głosów, że miasta powinny być bardziej zaangażowane w kształtowanie polityki UE, a instytucje europejskie powinny podchodzić do wyzwań urbanistycznych w bardziej spójny sposób.

Komunikat Komisji pt. „Miejski wymiar polityki UE” opisuje sytuację miast w UE oraz polityki miejskie państw członkowskich, jak również światowy wymiar urbanizacji. Podkreślono w nim, że program rozwoju miast w UE powinien odzwierciedlać ogólne cele UE, jak również musi stanowić uzupełnienie krajowych polityk w państwach członkowskich. Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za unijną polityką regionalną i miejską, stwierdził: „Nie możemy sprostać wyzwaniom europejskim ani osiągnąć naszych celów - niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczenia czy ubóstwo, bezrobocie czy energię - jeśli nie poradzimy sobie z tymi problemami w europejskich miastach. Program rozwoju miast w UE musi być zgodny z zasadą pomocniczości - lecz tam, gdzie możemy usprawnić politykę UE poprzez wzmocnienie wymiaru miejskiego, powinniśmy to zrobić, jak również przyznać miastom europejskim większą rolę, traktując je jako partnera UE. Dzisiejsze konsultacje są ważnym krokiem w tym kierunku.”

Komisarz dodał: „Ponad dwie trzecie ludności UE mieszka w europejskich miastach, więc nasza reforma unijnej polityki spójności słusznie umieszcza miasta i rozwój obszarów miejskich wysoko w agendzie politycznej. Program rozwoju miast w UE idzie jeszcze dalej - teraz chcemy usłyszeć opinie najważniejszych zainteresowanych stron i samych mieszkańców miast. Uważamy, że poprzez wzmocnienie pozycji miast podczas opracowywania polityki UE będzie skuteczniej reagować na zmieniające się potrzeby nie tylko mieszkańców obszarów miejskich, ale również osób mieszkających poza miastem, jednak uzależnionych od tamtejszych usług.”

Obecnie 72 % całej ludności UE mieszka w miastach, miasteczkach i na przedmieściach, a do 2050 r. ten odsetek prawdopodobnie wzrośnie do 80 %. W komunikacie stwierdzono, że ponad dwie trzecie wszystkich polityk UE ma pośredni lub bezpośredni wpływ na miasta - np. w obszarze transportu, energii i ochrony środowiska. Celem programu rozwoju miast byłoby bardziej zintegrowane podejście do opracowywania polityki, aby zapewnić spójność i uniknąć sprzeczności.

Konsultacje społeczne potrwają do 26 września 2014 r. Najważniejsze pytania to m.in.: Dlaczego potrzebny jest program rozwoju miast w UE? Jak ścisły powinien być jego zakres? Gdzie działania UE mogą przynieść największą wartość dodaną? Czy miasta powinny być zaangażowane w kształtowanie polityki? Jeśli tak, w jaki sposób?

Kontekst

Wśród wielu instytucji, które nawoływały do stworzenia programu rozwoju miast UE, były Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jak również same zrzeszenia miast. W lutym br. Komisja zorganizowała forum CITIES z myślą o realizacji tego pomysłu.

W trakcie greckiej prezydencji ministrowie państw UE odpowiedzialni za politykę spójności, wezwali w kwietniu br. do przedstawienia takiego programu, opracowanego przy udziale podmiotów lokalnych, regionalnych i krajowych.

Dodatkowe informacje:

Memo: Pytania i odpowiedzi na temat programu rozwoju miast i wymiaru miejskiego polityki UE

forum „Miasta przyszłości: Inwestowanie w Europę”

Portal polityki miejskiej UE

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontakt:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, tel. komórkowy: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, tel. komórkowy: +32 460 793310


Side Bar