Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juli 2014

Commissaris Hahn vraagt Europeanen een stedelijke agenda voor de EU te helpen ontwikkelen

Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, vraagt de Europese burgers hun mening te geven over een Europese stedelijke agenda — hoe die agenda er moet uitzien en hoe hij moet worden uitgevoerd. De Europese Commissie heeft onlangs een officiële mededeling over het thema bekendgemaakt. De commissaris roept nu alle betrokken partijen en stadsbewoners op aan de openbare raadpleging deel te nemen. De oproep volgt op de groeiende vraag naar meer betrokkenheid van de steden bij het ontwerp van EU-beleidsmaatregelen en naar meer samenhang in de wijze waarop de Europese instellingen stedelijke problemen aanpakken.

De mededeling van de Commissie "De stedelijke dimensie van het EU-beleid" beschrijft de situatie van de Europese steden, het stedelijk beleid in de lidstaten en de wereldwijde dimensie van urbanisatie. Benadrukt wordt dat een Europese stedelijke agenda de algemene doelstellingen van de EU moet weerspiegelen en ook het nationale beleid in de lidstaten moet aanvullen. Volgens commissaris Hahn, die verantwoordelijk is voor het regionaal en stedelijk beleid van de EU, "kunnen we Europa's uitdagingen niet aangaan en de doelstellingen van de EU niet verwezenlijken als de problemen in de steden – van milieuverontreiniging tot armoede, van werkloosheid tot energie – niet worden opgelost. Een Europese stedelijke agenda moet het subsidiariteitsbeginsel respecteren maar het EU-beleid waar mogelijk verbeteren door de stedelijke dimensie te versterken en de Europese steden een grotere rol als partners van de EU toe te kennen. De vandaag gestarte raadpleging vormt een belangrijke stap om dit doel te bereiken.”

Hij voegde er nog aan toe: "Meer dan twee derde van de Europese bevolking leeft in steden. Het is dan ook niet meer dan juist dat het thema steden en stedelijke ontwikkeling bij de hervorming van het cohesiebeleid van de EU hoger op de politieke agenda wordt gezet. Een Europese stedelijke agenda gaat verder — nu willen we de mening horen van de belangrijkste betrokkenen en de stedelingen zelf. Als we bij de beleidsvorming meer aandacht aan de steden schenken, kan de EU efficiënter reageren op de veranderende behoeften van al wie in stedelijke gebieden woont, maar ook van al wie niet in de stad woont maar van de stedelijke dienstverlening afhankelijk is".

72% van de totale bevolking van de EU woont in steden en voorsteden en dit percentage zal in 2050 wellicht tot meer dan 80% zijn gestegen. Volgens de mededeling heeft meer dan twee derde van alle Europese beleidsmaatregelen directe of indirecte gevolgen voor de steden (bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, energie en milieu). Een stedelijke agenda beoogt een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvorming om de nodige samenhang te waarborgen en tegenstrijdigheden te voorkomen.

Tot 26 september 2014 kan aan de openbare raadpleging worden deelgenomen. De deelnemers moeten onder meer de volgende belangrijke vragen beantwoorden: Waarom hebben we een Europese stedelijke agenda nodig? Moet de agenda zich op heel specifieke kwesties toespitsen? Waar kan de EU voor de grootste meerwaarde zorgen? Moeten steden bij de beleidsvorming worden betrokken? En zo ja, hoe?

Achtergrond

Naast vele anderen hebben ook het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de steden zelf voor een Europese stedelijke agenda gepleit. De Commissie heeft in februari 2014 een Cities Forum georganiseerd om het idee te onderzoeken.

Tijdens het Griekse voorzitterschap hebben de EU-ministers voor Cohesiebeleid in april 2014 gepleit voor een agenda met input van alle betrokken partijen op plaatselijk, regionaal, nationaal en Europees vlak.

Meer informatie:

Memo: Q&A on an Urban Agenda and the urban dimension of EU policies

"Cities of Tomorrow: Investing in Europe" forum

EU Urban Policy Portal

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Contact:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, Mobile: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, Mobile: +32 460 793310


Side Bar