Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

Komisārs Hāns eiropiešus mudina palīdzēt topošās ES pilsētprogrammas veidošanā

Reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns ES pilsoņus aicina paust viedokli par ES pilsētprogrammu — kādai tai vajadzētu būt un kā to iedzīvināt. Eiropas Komisija rosina ieinteresētās puses un pilsētniekus plaši iesaistīties sabiedriskā apspriešanā un ir arī publicējusi oficiālu paziņojumu. Šis paziņojums nāk pēc arvien plašākiem aicinājumiem ES rīcībpolitiku izstrādāšanā vairāk iesaistīt pilsētas un Eiropas iestādēm saskaņotāk risināt aktuālās pilsētu problēmas.

Komisijas paziņojumā "ES rīcībpolitiku urbānā dimensija" aprakstīts pilsētu stāvoklis visā ES teritorijā un dalībvalstu pilsētpolitikas, kā arī urbanizācijas globālā dimensija. Paziņojumā uzsvērts, ka ES pilsētprogrammai jāatspoguļo ES vispārējie mērķi un arī jāpapildina dalībvalstu rīcībpolitikas. Komisārs Johanness Hāns, kas atbildīgs par ES reģionālo politiku un pilsētpolitiku, komentēja: "Nevienā jomā — no piesārņojuma līdz nabadzībai, no bezdarba līdz enerģētikai — mēs nevaram nedz stāties pretī izaicinājumiem, ar ko sastopas Eiropa, nedz sasniegt tās mērķus, ja mēs nerisinām šīs problēmas Eiropas pilsētās. ES pilsētprogrammā jāievēro subsidiaritātes princips, taču tur, kur mēs varam uzlabot ES rīcībpolitikas, tajās pastiprinot urbāno dimensiju, mums tas jādara, un tāpat Eiropas pilsētas jāpadara par nozīmīgākiem ES partneriem. Svarīgs solis ceļā uz to ir pašlaik notiekošā apspriešana."

Viņš piebilda: "Vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, tāpēc ir pareizi, ka, reformējot ES kohēzijas politiku, pilsētas un pilsētattīstība politiskajā darba kārtībā pavirzās uz augšu. ES pilsētprogramma iet vēl tālāk: tagad mēs gribam uzklausīt svarīgāko ieinteresēto pušu un pašu pilsētnieku viedokli. Mēs uzskatām, ka, rīcībpolitiku izstrādē lielāku uzmanību pievēršot mazām un lielām pilsētām, ES rezultatīvāk reaģēs uz vajadzību pārmaiņām, ko izjūt ne vien pilsētteritoriju iedzīvotāji, bet arī cilvēki, kas nedzīvo pilsētās, tomēr ir atkarīgi no to pakalpojumiem."

Pašlaik lielās un mazās pilsētās, kā arī piepilsētās dzīvo 72 % no visiem ES iedzīvotājiem, bet domājams, ka līdz 2050. gadam šis īpatsvars pārsniegs 80 %. Eiropas Komisijas paziņojumā teikts, ka vairāk nekā divas trešdaļas visu ES rīcībpolitiku — piemēram, transporta, enerģētikas un vides jomā — tieši vai netieši skar pilsētas. Pilsētprogrammas mērķis būtu rīcībpolitikas izstrādāt integrētāk, nodrošinot saskanību un palīdzot izvairīties no pretrunām.

Līdz 2014. gada 26. septembrim ir atklāta sabiedriskā apspriešana. Tajā ir uzdoti vairāki svarīgi jautājumi, piemēram: kāpēc ir vajadzīga ES pilsētprogramma? Kā būtu jākoncentrē tās tvērums? Kur ES līmeņa rīcībai var būt vislielākā pievienotā vērtība? Vai rīcībpolitiku izstrādē būtu jāiesaistās pašām pilsētām? Ja jā, tad kādā veidā?

Konteksts

Izstrādāt īpašu ES pilsētprogrammu aicinājuši ne vien Eiropas Parlaments, Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, bet arī pašas pilsētu asociācijas un daudzi citi. Eiropas Komisija, šo ideju attīstot, februārī sarīkoja Pilsētu forumu.

Šā gada aprīlī, Grieķijas prezidentūras laikā, par kohēzijas politiku atbildīgie ES ministri lūdza šādas rīcībprogrammas tālākajā izstrādē iesaistīt gan pašvaldības, gan reģionu, valstu un ES līmeni.

Papildu informācija

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par pilsētprogrammu un ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju

Forums "Rītdienas pilsētas: ieguldījumi Eiropā"

ES Pilsētpolitikas portāls

Tviterī @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontaktinformācija:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, mobilais tālr.: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, mobilais tālr.: +32 460 793310


Side Bar