Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 22 d.

Komisijos narys J. Hahnas ragina europiečius padėti formuoti būsimą ES miestų darbotvarkę

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas prašo ES piliečių pasidalyti nuomonėmis dėl ES miestų darbotvarkės – kokia ji turėtų būti ir kaip ją reikėtų įgyvendinti. Komisijos narys ragina suinteresuotuosius subjektus ir miesto gyventojus aktyviai dalyvauti viešose konsultacijose, susijusiose su Europos Komisijos ką tik paskelbtu komunikatu. Tai atsakas į gausėjančius raginimus sudaryti miestams galimybių aktyviau dalyvauti formuojant ES politiką ir stengtis užtikrinti nuoseklesnį Europos institucijų veikimą sprendžiant miestų problemas.

Komisijos komunikate „Miestų aspektas ES politikoje“ apibūdinama padėtis ES miestuose ir miestų politika valstybėse narėse bei pasaulinis urbanizacijos aspektas. Jame pabrėžiama, kad ES miestų darbotvarkė turėtų atspindėti bendrus ES tikslus ir papildyti nacionalinę valstybių narių politiką. Už regionų ir miestų politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas kalbėjo: „Negalėsime spręsti jokių Europos problemų – nuo taršos iki skurdo, nuo nedarbo iki energetikos, – ir nepasieksime jos tikslų, jei nepradėsime spręsti šių problemų Europos miestuose. ES miestų darbotvarkėje būtina atsižvelgti į subsidiarumą, tačiau jei galime pagerinti ES politikos sritis stiprindami miestų aspektą, turėtume tai padaryti ir suteikti Europos miestams svarbesnį ES partnerių vaidmenį. Šios konsultacijos – svarbus žingsnis siekiant šio tikslo.“

Jis pridūrė: „Daugiau nei du trečdaliai Europos gyventojų gyvena miestuose, todėl visiškai pagrįsta, kad vykdydami ES sanglaudos politikos reformą suteikiame miestams ir miestų plėtrai didesnę svarbą politinėje darbotvarkėje. ES miestų darbotvarke siekiama dar daugiau – norime išklausyti pagrindinių suinteresuotųjų subjektų ir pačių miestų gyventojų nuomones. Manome, kad skirdama miestams ir miesteliams didesnį vaidmenį formuojant politiką ES veiksmingiau reaguos į kintančius ne tik miestų teritorijų gyventojų, bet ir daugelio užmiestyje gyvenančių, bet jų paslaugomis besinaudojančių žmonių poreikius.“

Miestuose, miesteliuose ir priemiesčiuose gyvena 72 proc. visų ES gyventojų, tačiau tikėtina, kad 2050 m. jų bus daugiau kaip 80 proc. Komunikate teigiama, kad daugiau kaip du trečdaliai visų ES politikos krypčių daro tiesioginį arba netiesioginį poveikį miestams ir miesteliams, pvz., tokiose srityse, kaip transportas, energetika ir aplinka. Miestų darbotvarke siekiama labiau integruoto požiūrio į politikos plėtojimą, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti prieštaravimų.

Viešos konsultacijos truks iki 2014 m. rugsėjo 26 d. Jose pateikiami pagrindiniai klausimai, kaip antai: Kam reikalinga ES miestų darbotvarkė? Ar griežta turėtų būti jos aprėptis? Kokiose srityse ES veiksmai gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę? Ar miestai turėtų dalyvauti formuojant politiką? Jei taip, kokiu būdu?

Pagrindiniai faktai

Suformuoti ES miestų darbotvarkę ragino, be kitų, Europos Parlamentas, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, taip pat miestų asociacijos. Šių metų vasario mėn. Komisija surengė šiai idėjai plėtoti skirtą forumą CITIES.

Graikijos pirmininkavimo laikotarpiu už sanglaudos politiką atsakingi ES ministrai šių metų balandžio mėn. paragino išplėsti šią darbotvarkę indėliu, gautu vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai apie miestų darbotvarkę ir ES politikos miestų aspektą

Forumas „Ateities miestai. Investicijos į Europą“

ES miestų politikos portalas

  • ES bendrai finansuojamų miesto zonose įgyvendinamų projektų vaizdo medžiaga Ebs svetainėje http://ec.europa.eu/avservices

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. 32 2 296 65 65, mob. tel: +32 460 766565

Annemarie Huber, tel. 32 2 299 33 10, mob. tel: +32 460 793310


Side Bar