Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2014

Ο επίτροπος Hahn καλεί τους Ευρωπαίους να διαμορφώσουν το μελλοντικό αστικό θεματολόγιο της ΕΕ

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, καλεί τους πολίτες της ΕΕ να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ - ποια μορφή θα πάρει και πώς θα τεθεί σε εφαρμογή. Ο επίτροπος καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κατοίκους των πόλεων να συμμετάσχουν ευρέως στη δημόσια διαβούλευση, η οποία διοργανώνεται παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση που μόλις δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαβούλευση αποτελεί τη συνέχεια ενός αυξανόμενου αριθμού εκκλήσεων να ενισχυθεί η συμμετοχή των πόλεων στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με συνεκτικότερο τρόπο τις αστικές προκλήσεις.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ» περιγράφει την κατάσταση των πόλεων στο σύνολο της ΕΕ και τις αστικές πολιτικές στα κράτη μέλη, καθώς και την παγκόσμια διάσταση της αστικής ανάπτυξης. Τονίζει ότι το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ θα πρέπει να αποτυπώνει τους γενικούς στόχους της ΕΕ και να συμπληρώνει επίσης τις εθνικές πολιτικές στα κράτη μέλη. Ο επίτροπος Johannes Hahn αρμόδιος για θέματα περιφερειακής και αστικής πολιτικής της ΕΕ σχολίασε: «Είτε πρόκειται για τη ρύπανση είτε για τη φτώχεια, είτε πρόκειται για την ανεργία είτε για την ενέργεια, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της Ευρώπης ή να επιτύχουμε τους στόχους της, αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά στις πόλεις της Ευρώπης. Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να σέβεται την επικουρικότητα, αλλά όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές της ΕΕ, ενισχύοντας την αστική διάσταση, καθώς και τον ρόλο των πόλεων της Ευρώπης ως εταίρων για την ΕΕ, θα το πράξουμε. Η σημερινή διαβούλευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν στις πόλεις της Ευρώπης. Είναι λοιπόν ορθό που με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ οι πόλεις και η αστική ανάπτυξη αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική ατζέντα. Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ προχωρά κι άλλο - τώρα επιθυμούμε να ακούσουμε τις απόψεις των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και όσων ζουν στις ίδιες τις πόλεις. Πιστεύουμε ότι, λαμβάνοντας ευρύτερα υπόψη τις κωμοπόλεις και τις πόλεις στη χάραξη της πολιτικής μας, η ΕΕ θα ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις εξελισσόμενες ανάγκες όχι μόνο όσων ζουν σε αστικές περιοχές, αλλά και πολλών που ζουν εκτός των πόλεων και εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τους».

Παρά το ότι το 72% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ζει σε πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια, η αναλογία αυτή αναμένεται να φτάσει στο 80% έως το 2050. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι πάνω από τα δύο τρίτα όλων των πολιτικών της ΕΕ επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις κωμοπόλεις και τις πόλεις, όπως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Το αστικό θεματολόγιο έχει ως στόχο μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπόνηση πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα και να αποφεύγονται οι αντιφάσεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και περιέχει καίρια ερωτήματα, όπως τα εξής: Γιατί χρειαζόμαστε ένα αστικό θεματολόγιο για την ΕΕ; Πόσο συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι η εστίασή του; Πού μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία η δράση της ΕΕ; Θα πρέπει οι πόλεις να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής; Εάν ναι, πώς;

Ιστορικό του φακέλου

Μεταξύ των φορέων που έκαναν έκκληση για την εκπόνηση ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και αστικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή οργάνωσε ένα φόρουμ των πόλεων τον Φεβρουάριο για να προωθήσει την ιδέα αυτή.

Υπό την ελληνική προεδρία οι υπουργοί της ΕΕ αρμόδιοι για θέματα πολιτικής συνοχής απηύθυναν έκκληση τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ώστε να προωθηθεί η εκπόνηση του εν λόγω θεματολογίου με τη συμβολή του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Memo: Ερωτήσεις και απαντήσεις για το αστικό θεματολόγιο και την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ

Φόρουμ «Οι πόλεις του αύριο: επενδύοντας στην Ευρώπη»

Διαδικτυακή πύλη για την αστική πολιτική της ΕΕ

  • Αρχεία βίντεο σχετικά με τα πολεοδομικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα οποία διατίθενται στο Ebs http://ec.europa.eu/avservices

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, κινητό: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, κινητό: +32 460 793310


Side Bar