Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 22. července 2014

Komisař Hahn vyzývá Evropany, aby se podíleli na utváření městské agendy EU

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn se ptá občanů EU na jejich názory na městskou agendu EU – jak by měla agenda vypadat a jak ji prakticky provádět. Souběžně s formálním sdělením, které nedávno zveřejnila Komise, by Komisař rád viděl široké zapojení zúčastněných stran a obyvatel měst do veřejné konzultace. Tato výzva je odpovědí na čím dál častěji vyjadřované přání, aby se do navrhování politik EU více zapojovala města a aby Evropa řešila jejich problémy koherentnějším způsobem.

Sdělení Komise nazvané Městská dimenze politik EU se věnuje situaci měst napříč EU, městským politikám členských států a dimenzi urbanizace ve světových souvislostech. Zdůrazňuje, že městská agenda EU by měla brát v potaz celkové cíle EU a současně doplňovat politiky členských států. „Bez vyřešení problémů evropských měst, které sahají od znečištění přes chudobu, nezaměstnanost až po energetické problémy, nelze čelit výzvám, které Evropu provázejí, ani sledovat cíle, které jsme si vytyčili,“ řekl Johannes Hahn, Komisař odpovědný za regionální a městskou politiku. „Městská agenda EU musí ctít zásadu subsidiarity – avšak v případech, kdy lze politiky EU vylepšit posílením městské dimenze, bychom tak měli učinit. A stejně tak bychom měli evropským městům přiznat důležitější roli jakožto partnerům EU. Dnes spuštěná konzultace je stěžejním krokem k dosažení těchto cílů,“ zdůraznil Hahn.

Více než dvě třetiny Evropanů žijí ve městech, a proto je správné při reformě politiky EU v oblasti soudržnosti umístit města a jejich rozvoj mezi první body politické agendy,“ dodal. „Tím však městská agenda EU nekončí – nyní chceme slyšet názory klíčových zúčastněných stran a obyvatelů měst samotných. Věříme, že podaří-li se nám vyzdvihnout profil měst a velkoměst v rámci tvorby politik, bude EU moci účinněji reagovat na měnící se potřeby nejen těch, jež bydlí v městských oblastech, ale také obyvatel žijících mimo ně, kteří se však bez městských služeb neobejdou,“ uzavřel Hahn.

V současnosti bydlí ve velkoměstech, městech a na jejich předměstích 72 % obyvatel EU. Tento podíl se v roce 2050 pravděpodobně zvýší na 80 %. Sdělení uvádí, že se více než dvě třetiny všech politik EU přímo či nepřímo týkají měst a velkoměst – např. v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí. Městská agenda má za cíl dosáhnout integrovanějšího přístupu k rozvoji politik, zajistit konzistentnost a předcházet rozporům.

Veřejná konzultace probíhá do 26. září 2014. Cílem je zodpovědět následující otázky: Proč máme městskou agendu EU? Jak úzké by měla mít zaměření? Ve kterých oblastech mohou opatření EU přinést nejvíce užitku? Měla by být města zapojena do tvorby politik? Pokud ano, jak?

Souvislosti

Mezi subjekty, které se o městskou agendu EU zasadily, patří Evropský parlament, Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor a také
samotná městská sdružení. Aby bylo možné tuto myšlenku dále rozvinout, uspořádala Komise v únoru tohoto roku Fórum měst.

V průběhu řeckého předsednictví, konkrétně v dubnu, navrhli ministři odpovědní za politiku soudržnosti, aby byla daná agenda dále rozvíjena za spolupráce na místní, regionální, národní a evropské úrovni.

Další informace:

Memo: Otázky a odpovědi ohledně městské agendy a městské dimenze politik EU

Fórum „Města budoucnosti: investice do Evropy“

Portál městské politiky EU

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler +32 22966565, mobilní tel. +32 460766565

Annemarie Huber +32 22993310, mobilní tel. +32 460793310


Side Bar