Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. julija 2014

Komisarka Vassiliou: več evropske podpore v korist kulturne dediščine

Novo poročilo Evropske komisije kaže, da bi morale organizacije na področju kulturne dediščine izkoristiti priložnosti, ki jih nudijo evropski programi financiranja in politike Unije, da bi se lažje soočale z izzivi, ki se pojavljajo na tem področju. Dokument politike z naslovom „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“ ugotavlja, da se je sektor dediščine znašel na „razpotju“, saj so javni proračuni okrnjeni, zanimanje za tradicionalne kulturne dejavnosti upada, potencialna občinstva pa so zaradi urbanizacije, globalizacije in tehnoloških sprememb vedno bolj razdrobljena. Vendar poročilo prav tako poudarja priložnosti za države članice in deležnike za tesnejše čezmejno sodelovanje, da bi kulturna dediščina dodatno prispevala k trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, Androulla Vassiliou, je dejala: „Evropa mora čim bolj izkoristiti lastne gospodarske in družbene vrednote kulturne dediščine. Morala bi postati središče inovacij, ki temeljijo na dediščini; izkoristiti bi morala priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija ter po vsem svetu uveljavljati svoje strokovno znanje s področja dediščine. Po vsej Uniji moramo spodbujati ljudem bolj prijazen pristop na območjih dediščine in v muzejih, in sicer z uporabo novih metod in tehnologij, ki privabljajo obiskovalce, zlasti mlade. Skratka, zgodovina mora ponovno oživeti. Veseli me, da bo dediščina deležna večje evropske podpore v naslednjih sedmih letih.“

Poročilo poziva k tesnejšem sodelovanju na ravni EU za izmenjavo idej in dobrih praks, to pa lahko koristi politiki za nacionalne dediščine in dobremu upravljanju. Prav tako pozdravlja pristop v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje, ki zahteva upoštevanje vpliva projektov na kulturno dediščino, ter uredbo o splošnih skupinskih izjemah, ki dovoljuje državno pomoč za ta sektor. Poročilo spodbuja podoben pristop k podpori kulturne dediščine pri oblikovanju splošne politike na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU.

Kulturni dediščini so že bila namenjena znatna finančna sredstva EU, vključno s 3,2 milijarde evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju 2007–2013. Med projekte, ki so prejeli pomoč, štejejo obširna dela za ohranitev Partenona in Pompejev. Iz programov EU je bilo zagotovljenih dodatnih 1,2 milijarde evrov za podeželsko dediščino ter približno 100 milijonov evrov za raziskave na področju dediščine. To področje bo predvidoma prejelo še več sredstev EU v obdobju 2014–2020, na primer prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (s skupnim proračunom 351 milijard evrov za regionalno politiko), programa Obzorje 2020 (80 milijard evrov za raziskave) in programa Ustvarjalna Evropa (1,5 milijarde evrov za kulturne in ustvarjalne dejavnosti).

Znatna sredstva in več političnih priložnosti je na voljo tudi na številnih področjih, povezanih s kulturno dediščino, kot so lokalni in regionalni razvoj, izobraževanje, podpora za MSP ter turizem. V EU turistična dejavnost namreč ustvari 415 milijard evrov prometa na leto in zagotavlja 15 milijonov delovnih mest, od katerih je veliko neposredno ali posredno povezanih z dediščino. Približno 27 % vseh potnikov, ki so bili zajeti v raziskavi Eurobarometra o turizmu (maj 2011), je izjavilo, da je bila kulturna dediščina ključni dejavnik pri njihovi izbiri turistične destinacije.

Ozadje

Maja letos so kulturni ministri EU pozvali Komisijo, naj „nadaljuje analizo gospodarskih in družbenih posledic kulturne dediščine v EU ter prispeva k razvoju strateškega pristopa“.

Sporočilo, ki ga je Komisija sprejela danes, je odgovor na ta poziv. Namen sporočila je državam članicam in deležnikom pomagati, da kar najbolje izkoristijo znatno podporo za dediščino, ki je na voljo v okviru instrumentov EU, napredujejo v smeri bolj celostnega pristopa na nacionalni ravni in ravni EU ter na koncu spremenijo Evropo v laboratorij inovativnosti, temelječ na dediščini.

Podpora za kulturno dediščino na ravni EU izhaja iz člena 3.3 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa, da Unija zagotavlja varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. Člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije pa določa, da Unija prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

Komisija je pripravila tudi poročilo o stanju, ki je priloženo sporočilu in vsebuje dodatne podrobnosti o politiki in financiranju EU na področju dediščine.

Več informacij

Sporočilo – Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo

Poročilo o stanju– dediščina v politikah EU

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou:

Spletišče Ustvarjalna Evropa

Komisarko Vassilioujevo lahko spremljate na Twitterju @ VassiliouEU

Kontakti: Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar