Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. julija 2014

Program COSME: Evropska komisija in Evropski investicijski sklad podpisala sporazum, ki bo povečal priložnosti malih in srednjih podjetij za pridobitev financiranja

V skladu s sporazumom, ki ga bosta danes podpisala Evropska komisija in Evropski investicijski sklad (EIS), bodo mala in srednja podjetja (MSP) v Evropi kmalu imela dostop do dodatnih sredstev v višini do 25 milijard evrov. Slovesnost ob podpisu sporazuma bo gostil novo imenovani evropski komisar za industrijo in podjetništvo Ferdinando Nelli Feroci.

Po zaslugi 1,3 milijarde evrov, predvidene za financiranje MSP v proračunu Programa za konkurenčnost podjetij in MSP (program COSME), bo z učinkom vzvoda v naslednjih sedmih letih mogoče zagotoviti do 25 milijard evrov od finančnih posrednikov. Sporazum omogoča, da se lastniško in dolžniško financiranje za MSP iz programa COSME začne zagotavljati do konca leta 2014. Na podlagi podpisa sporazuma bo EIS objavil javni razpis za prijavo interesa, na katerega se bodo lahko prijavile upravičene finančne institucije (banke, jamstvene ustanove, skladi itd.). Po temeljitem postopku potrebne skrbnosti bo EIS izbral finančne posrednike, ki bodo potem lahko evropskim MSP v vseh sektorjih dajali na voljo nova sredstva.

Komisar Ferdinando Nelli Feroci je izjavil: „Po zaslugi programa COSME bodo evropska mala in srednja podjetja kmalu imela dostop do dodatnih sredstev v višini do 25 milijard evrov v obliki jamstev za posojila in lastniškega kapitala. To je pomemben del odziva EU za premostitev znanih težav, s katerimi se mala in srednja podjetja srečujejo pri pridobivanju posojil. Današnji podpis tega sporazuma dokazuje trdno zavezanost Evropske komisije, da prispeva k razcvetu malih in srednjih podjetij v EU. Ta sektor je namreč hrbtenica gospodarstva EU, saj mala in srednja podjetja ustvarijo 85 % vseh novih delovnih mest.“

Pier Luigi Gilibert, izvršni direktor EIS, je dejal: „Na podlagi programa COSME bo lahko Evropski investicijski sklad v naslednjih sedmih letih podprl še več malih in srednjih podjetij po vsej Evropi. Program za konkurenčnost in inovacije, predhodnik programa COSME, je malim in srednjim podjetjem zagotovil financiranje v višini približno 20 milijard evrov ter pomagal podpreti več kot milijon delovnih mest. Te dosežke nameravamo nadgraditi z nadaljnjim izboljšanjem dostopa malih in srednjih podjetij do financiranja ter s prispevanjem k rasti in zaposlovanju v Evropi.“

21 milijard evrov jamstev za MSP

Program COSME bo financiral jamstva za banke, da bodo lahko zagotovile več posojil in finančnih zakupov za MSP. Zaradi učinka vzvoda bo imel znaten vpliv, saj vsak evro, vložen v jamstvo za posojilo, pritegne do 30 evrov finančnih sredstev za mala in srednja podjetja. Ta jamstva bodo pomagala mnogim MSP, ki drugače mogoče ne bi mogla pridobiti finančnih sredstev zaradi pomanjkanja zadostnega zavarovanja s premoženjem.

Po pričakovanjih bo do 330 000 MSP pridobilo posojila, podprta z jamstvi iz programa COSME, pri čemer bo skupna vrednost teh posojil znašala do 21 milijard evrov. Na podlagi izkušenj iz programa za konkurenčnost in inovacije se pričakuje, da bo 90 % upravičencev imelo deset zaposlenih ali manj, povprečno posojilo z jamstvom pa bo znašalo približno 65 000 evrov. Ravno to pa je kategorija MSP, ki imajo trenutno največje težave s pridobivanjem posojil.

4 milijarde evrov za lastniški kapital za rast in širitev MSP

Del proračuna programa COSME bo vložen tudi v sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital za MSP v fazi širitve, zlasti tista, ki poslujejo čezmejno. Upravljavci skladov bodo delovali na komercialni podlagi za zagotovitev, da so naložbe osredotočene na mala in srednja podjetja z največjim potencialom za rast. Pričakuje se, da bo lastniški kapital pridobilo približno 500 podjetij, skupni obseg naložb pa bo znašal do 4 milijarde evrov ter pritegnil dodatna finančna sredstva v obliki sovlaganj iz drugih javnih in zasebnih virov.

Dostop do finančnih sredstev EU

Portal za dostop do financiranja ponuja enostavne, popolne in posodobljene informacije o tem, kako lahko podjetniki in MSP pridobijo dostop do skupaj več kot 100 milijard evrov finančnih sredstev EU iz različnih programov EU v naslednjih sedmih letih. Portal zagotavlja podrobne informacije o tem, kako lahko MSP zaprosijo za financiranje, ki ga podpira EU, pri eni od približno 1 000 bank in drugih finančnih institucij. Portal je dostopen v vseh jezikih EU ter za vse države EU in države kandidatke.

Ozadje

Program COSME je program EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja. Izvajal se bo od leta 2014 do leta 2020. Njegov načrtovani proračun znaša 2,3 milijarde evrov, z učinkom vzvoda pa naj bi pritegnil do 25 milijard evrov. Podprl bo MSP na naslednjih področjih: boljši dostop do financiranja, dostop do trgov in spodbujanje podjetniške kulture. Program COSME nadgrajuje uspeh okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije, ki je v obdobju 2007–2013 več kot 328 000 MSP v Evropi pomagal zagotoviti več kot 16 milijard evrov posojil in 2,8 milijarde evrov tveganega kapitala.

Več informacij

Program COSME (stran na voljo samo v angleščini)

IP/14/753 (na voljo v angleščini, francoščini, italijanščini in nemščini)

Portal za dostop do financiranja

O EIS

Osrednja naloga Evropskega investicijskega sklada (EIS) je podpreti evropska mikro, mala in srednja podjetja tako, da jim pomaga pri dostopu do financiranja. EIS oblikuje in razvija tvegani kapital in kapital za rast, jamstva ter mikrofinančne instrumente, ki so namenjeni posebej za ta segment trga. V tej vlogi EIS prispeva k ciljem EU v podporo inovacij, raziskav in razvoja, podjetništva, rasti ter zaposlovanja. Skupne neto obveznosti EIS do skladov zasebnega kapitala so ob koncu leta 2013 znašale več kot 7,9 milijarde evrov. Z naložbami v več kot 435 skladih ima EIS glede na obseg in razpon svojih naložb, zlasti v segmentih visokotehnoloških podjetij in zgodnje faze razvoja podjetij, vodilno vlogo na evropskem trgu tveganega kapitala. Ob koncu leta 2013 je portfelj EIS z jamstvi za posojila skupaj znašal več kot 5,6 milijarde evrov v več kot 300 poslih. To pomeni, da je EIS eden glavnih evropskih izdajateljev jamstev za MSP in vodilni garant pri mikrofinanciranju.

Več informacij je na voljo na spletišču: www.eif.org (na voljo samo v angleščini).

Kontakti:

Miguel Sagredo (+32 22968589)

Sara Tironi (+32 22990403)

Evropski investicijski sklad: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar