Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 22 iulie 2014

COSME: Comisia Europeană și Fondul european de investiții semnează un acord care va stimula oportunitățile de finanțare a IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa vor avea în curând acces la finanțări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde EUR, ca urmare a acordului semnat astăzi între Comisia Europeană și Fondul european de investiții (FEI). Ceremonia de semnare a acordului va fi găzduită de noul comisar pentru industrie și antreprenoriat, Ferdinando Nelli Feroci.

Cu ajutorul celor 1,3 miliarde EUR alocate bugetului COSME pentru finanțarea IMM-urilor, vor putea fi mobilizate fonduri în valoare de până la 25 de miliarde EUR prin intermediul efectelor de pârghie provenind de la intermediari financiari pe parcursul următorilor șapte ani. Acordul creează premisele pentru furnizarea unei finanțări pentru IMM-uri prin capitaluri proprii și prin îndatorare în cadrul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) până la sfârșitul anului 2014. În urma semnării acordului, FEI va lansa o cerere deschisă de exprimare a interesului, la care pot participa instituțiile financiare eligibile (bănci, instituții de garantare, fonduri etc.). În urma unei analize minuțioase, FEI va selecta intermediarii financiari care vor putea oferi apoi noua finanțare IMM-urilor europene din toate sectoarele.

Ferdinando Nelli Feroci, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Prin intermediul COSME, IMM-urile europene vor avea în curând acces la finanțări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde EUR, sub formă de capital și de garanții pentru împrumuturi. Acesta este un element important al răspunsului UE la dificultățile bine-cunoscute întâmpinate de IMM-uri pentru a obține acces la credite. Semnarea acestui acord astăzi arată hotărârea fermă a Comisiei Europene de a sprijini IMM-urile din UE, deoarece acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, fiind responsabile de crearea a 85 % din totalul noilor locuri de muncă.”

Pier Luigi Gilibert, directorul executiv al FEI, a declarat: Prin intermediul COSME, FEI va putea sprijini și mai multe IMM-uri din întreaga Europă, pe parcursul următorilor 7 ani. Încurajați de succesul Programului pentru competitivitate și inovare, predecesorul COSME, care a permis IMM-urilor să obțină finanțare de aproximativ 20 de miliarde EUR și a contribuit la sprijinirea a peste 1 milion de locuri de muncă, urmărim să îmbunătățim în continuare accesul la finanțare al IMM-urilor și să contribuim la creșterea economică și a ocupării forței de muncă în Europa.

Garanții pentru IMM-uri în valoare de 21 de miliarde EUR

COSME va funcționa sub forma garantării finanțărilor oferite de bănci pentru a le ajuta să acorde IMM-urilor mai multe împrumuturi și leasinguri financiare. Impactul este substanțial întrucât, datorită efectului de pârghie al programului COSME, 1 EUR investit într-o garanție a unui credit facilitează acordarea unei finanțări în valoare de până la 30 de EUR pentru IMM-uri. Aceste garanții vor ajuta, în mod normal, multe IMM-uri, care, în lipsa lor, nu ar putea obține finanțare din cauza unor garanții insuficiente.

Se estimează că până la 330 000 de IMM-uri vor primi împrumuturi garantate cu garanții COSME, valoarea totală a împrumuturilor ajungând la o cifră de până la 21 de miliarde EUR. Pe baza experienței dobândite în cadrul programului care a precedat COSME, Programul pentru competitivitate și inovare (CPI), se estimează că 90 % dintre beneficiari vor fi dintre cei care au 10 angajați sau mai puțini, valoarea medie a unui împrumut fiind de aproximativ 65 000 de EUR. Aceasta este tocmai categoria de IMM-uri care se confruntă în prezent cu cele mai multe dificultăți în obținerea unui împrumut.

4 miliarde EUR pentru fonduri care să ajute IMM-urile să crească și să se extindă

O parte din bugetul COSME va fi investit în fonduri care pun la dispoziție capital de risc pentru etapa de extindere a IMM-urilor, în particular pentru cele care activează transfrontalier. Administratorii de fonduri vor funcționa pe bază comercială, pentru a se asigura că investițiile vizează IMM-urile cu cel mai mare potențial de creștere. Se estimează că aproximativ 500 de întreprinderi vor primi finanțare, valoarea totală a investițiilor ajungând la o cifră de până la 4 miliarde EUR, atrăgându-se în același timp finanțări suplimentare sub forma unor coinvestiții din alte surse publice și private.

Accesul la finanțarea UE

Portalul dedicat accesului la finanțare oferă informații ușor de înțeles, complete și actualizate privind modul în care antreprenorii și IMM-urile pot să aibă acces la fonduri UE în valoare totală de peste 100 de miliarde EUR, pe parcursul următorilor șapte ani, prin intermediul a diferite programe UE. Portalul oferă informații detaliate cu privire la modul în care IMM-urile pot solicita finanțare sprijinită de UE prin intermediul uneia dintre cele aproximativ 1 000 de bănci sau al altor instituții financiare. Portalul este disponibil în toate limbile UE și pentru toate țările UE și țările candidate.

Context

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014 – 2020 și care dispune de un buget planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 25 de miliarde EUR. COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, a accesului pe piață și promovarea culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care, în perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi în valoare de peste 16 miliarde EUR și a unor capitaluri de risc în valoare de 2,8 miliarde EUR pentru mai mult de 328 000 de IMM-uri din Europa.

Informații suplimentare

Programul COSME

IP/14/753

Accesul la portalul UE privind finanțarea

Despre FEI

Misiunea principală a Fondului european de investiții (FEI) este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, prin facilitarea accesului la finanțare. FEI creează și dezvoltă capital de risc și capital de creștere, instrumente de garantare și de microfinanțare, care vizează în mod specific acest segment de piață. În cadrul acestui rol, FEI urmărește îndeplinirea obiectivele UE de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Angajamentele nete totale ale FEI către fondurile de investiții în societăți private s-au ridicat la peste 7,9 miliarde EUR la sfârșitul anului 2013. Cu investiții în peste 435 de fonduri, FEI este un actor de prim rang în sectorul investițiilor de risc din Europa, date fiind amploarea și obiectul investițiilor sale, în special în tehnologii avansate și în societăți nou înființate. La sfârșitul anului 2013, FEI garanta un portofoliu de împrumuturi în valoare totală de peste 5,6 miliarde EUR, pentru mai mult de 300 de operațiuni, poziționându-se ca un garant major european al IMM-urilor și ca un garant de prim rang al microfinanțărilor.

Mai multe informații la adresa: www.eif.org

Contact:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Fondul european de investiții: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar