Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 lipca 2014 r.

COSME: Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisują porozumienie,
które zwiększa możliwości finansowania dla MŚP

W wyniku porozumienia podpisanego dziś przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Europie wkrótce uzyskają dostęp do nawet 25 mld euro dodatkowego finansowania. Gospodarzem uroczystości podpisania umowy będzie nowo mianowany Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Ferdinando Nelli Feroci.

Dzięki kwocie 1,3 mld euro, zarezerwowanej w budżecie programu COSME na finansowanie MŚP, w ciągu najbliższych siedmiu lat dzięki dodatkowym środkom od pośredników finansowych możliwe będzie uruchomienie nawet 25 mld euro. Porozumienie toruje drogę do zapewnienia MŚP kapitału własnego i finansowania dłużnego w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) do końca 2014 r. Po podpisaniu porozumienia EFI wystosuje otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, na które mogą odpowiedzieć kwalifikujące się instytucje finansowe (banki, instytucje udzielające gwarancji, fundusze itp.). Po przeprowadzeniu starannej analizy EFI dokona wyboru instytucji pośrednictwa finansowego, które następnie udostępnią środki finansowe europejskim MŚP z wszystkich sektorów.

Ferdinando Nelli Feroci, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, oświadczył: „Dzięki COSME europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają wkrótce dostęp do nawet 25 mld euro dodatkowych środków finansowych w postaci zarówno gwarancji kredytowych, jak i kapitału. Jest to ważny element działań UE służący przezwyciężeniu dobrze znanych trudności MŚP w uzyskaniu dostępu do kredytów. Podpisanie w dniu dzisiejszym tego porozumienia pokazuje, że Komisja Europejska jest stanowczo zdecydowana pomagać unijnym MŚP, ponieważ są one podstawą gospodarki UE i miejscem, gdzie tworzy się 85% wszystkich nowych miejsc pracy”.

Pier Luigi Gilibert, dyrektor naczelny EFI, oświadczy‎ł: „Za pośrednictwem COSME EFI będzie mógł wesprzeć jeszcze więcej MŚP w całej Europie w ciągu nadchodzących siedmiu lat. W oparciu o sukces programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, poprzednika programu COSME, dzięki któremu możliwe było finansowe wsparcie MŚP kwotą ok. 20 mld euro i pomoc w stworzeniu ponad miliona miejsc pracy, zamierzamy w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania dla MŚP oraz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i rozwoju zatrudnienia w Europie”.

21 mld euro gwarancji dla MŚP

Program COSME będzie funkcjonował na zasadzie gwarancji finansowania dla banków, pomagając im zapewnić więcej pożyczek i leasingu finansowego dla MŚP. Wpływ jest ogromny, ponieważ, ze względu na efekt dźwigni wywoływany przez program COSME, jedno euro zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie MŚP w wysokości do 30 euro. Takie gwarancje pomogą wielu MŚP, które w innym przypadku mogłyby nie być w stanie uzyskać finansowania ze względu na brak wystarczających zabezpieczeń.

Oczekuje się, że nawet 330 tys. MŚP otrzyma pożyczki wspierane przez gwarancje programu COSME, a łączna wartość pożyczek wyniesie maksymalnie 21 mld euro. Na podstawie doświadczeń z poprzedzającego COSME programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oczekuje się, że 90 % beneficjentów będą stanowić firmy zatrudniające najwyżej dziesięciu pracowników, a średnia kwota pożyczki gwarantowanej wyniesie ok. 65 000 euro. To właśnie ta kategoria przedsiębiorstw ma obecnie największe trudności z uzyskaniem pożyczki.

4 mld euro na kapitał własny
pomogą MŚP w rozwoju i rozszerzeniu działalności

Część budżetu COSME będzie również inwestowana w fundusze oferujące kapitał wysokiego ryzyka przeznaczony na ekspansję MŚP i wsparcie na etapie wzrostu, w szczególności podmiotów prowadzących działalność transgraniczną. Zarządzający funduszami będą działać na zasadach komercyjnych w celu zagwarantowania, aby inwestycje były skoncentrowane na MŚP o największym potencjale wzrostu. Oczekuje się, że około 500 przedsiębiorstw pozyska kapitał, a ogólna wielkość inwestycji osiągnie nawet 4 mld euro i przyciągnie dalsze finansowanie z innych źródeł publicznych i prywatnych.

Dostęp do finansowania ze środków UE

Portal Źródła finansowania zawiera przystępnie podane, pełne i aktualne informacje o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy i MŚP mogą uzyskać dostęp do ponad 100 mld euro ze środków UE w ramach różnych programów unijnych w ciągu najbliższych siedmiu lat. Na portalu udostępniono szczegółowe informacje o sposobach ubiegania się przez MŚP o wspierane przez UE finansowanie za pośrednictwem jednego z około tysiąca banków i innych instytucji finansowych. Portal jest dostępny we wszystkich językach UE dla wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących.

Kontekst

COSME jest unijnym programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na lata 2014–2020. Planowana wysokość jego budżetu wynosi 2,3 mld euro, a efekt dźwigni ma zapewnić nawet 25 mld euro. Wsparcie COSME będzie dostępne dla MŚP w następujących dziedzinach: lepszy dostęp do finansowania, dostęp do rynku oraz propagowanie kultury przedsiębiorczości. Program COSME opiera się na sukcesie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który przyczynił się do uruchomienia w Europie w latach 2007–2013 kwoty ponad 16 mld euro w formie pożyczek i 2,8 mld euro kapitału wysokiego ryzyka dla ponad 328 tys. MŚP.

Dodatkowe informacje

Program COSME

IP/14/753

Portal Źródła finansowania

O EFI

Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które adresowane są specjalnie do tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspomaga realizację celów UE wspierających innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ogółem zaangażowanie netto EFI w fundusze private equity na koniec 2013 r. wynosiło ponad 7,9 mld euro. Z inwestycjami w ponad 435 funduszy EFI odgrywa przodującą rolę na europejskim rynku kapitału podwyższonego ryzyka w związku ze skalą i zakresem swoich inwestycji, szczególnie w sektorze zaawansowanych technologii i segmentów rynku na początkowym etapie rozwoju. Portfel gwarancji pożyczkowych EFI na koniec 2013 r. opiewał na kwotę ponad 5,6 mld euro w ponad 300 operacjach, podkreślając tym samym jego pozycję jako jednego z głównych podmiotów na rynku gwarancji dla europejskich MŚP i przodującego gwaranta na polu mikrofinansowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eif.org

Kontakt:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Europejski Fundusz Inwestycyjny: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar