Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juli 2014

Cosme: De Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds sluiten een overeenkomst om het midden- en kleinbedrijf meer financieringsmogelijkheden te geven

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Europa krijgt binnenkort toegang tot maximaal 25 miljard euro bijkomende financiering, ten gevolge van een overeenkomst die de Europese Commissie vandaag met het Europees Investeringsfonds heeft ondertekend. Gastheer van de ondertekeningsceremonie is Ferdinando Nelli Feroci, de onlangs benoemde commissaris voor Industrie en Ondernemerschap.

Dankzij de 1,3 miljard euro uit de Cosme-begroting voor mkb-financiering zal via hefboomeffecten de komende zeven jaar maximaal 25 miljard euro van financiële tussenpersonen beschikbaar kunnen komen. De overeenkomst effent het pad voor de aandelen- en schuldfinanciering voor het mkb op grond van het EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) vanaf eind 2014. Na de ondertekening van de overeenkomst doet het EIF een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, waar in aanmerking komende financiële instellingen (banken, waarborgfondsen, fondsen, enz.) op kunnen inschrijven. Na een grondige due diligence-procedure zal het EIF financiële tussenpersonen selecteren die vervolgens voor het Europese mkb in alle sectoren de nieuwe financiering beschikbaar zullen kunnen stellen.

"Dankzij Cosme heeft het Europese mkb binnenkort toegang tot maximaal 25 miljard euro bijkomende financiering in de vorm van leninggaranties en eigen vermogen. Dit is een belangrijk element van het antwoord van de EU op de moeilijkheden die het mkb zoals bekend ondervindt bij het verkrijgen van toegang tot krediet. De ondertekening van deze overeenkomst vandaag toont aan dat de Europese Commissie vastbesloten is het mkb van de Unie tot bloei te brengen. Het mkb vormt immers de ruggengraat van de economie van de EU en is verantwoordelijk voor het creëren van 85% van alle nieuwe banen", aldus Ferdinando Nelli Feroci, commissaris voor Industrie en Ondernemerschap.

"Door middel van Cosme kan het EIF de komende zeven jaar nog meer kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa ondersteunen. We bouwen voort op de resultaten van het "programma voor concurrentievermogen en innovatie", de voorganger van Cosme, dat het mkb voor ongeveer 20 miljard euro heeft kunnen financieren en meer dan 1 miljoen banen heeft helpen ondersteunen, en we willen de toegang tot financiering voor het mkb blijven verbeteren en een bijdrage leveren tot de groei en de werkgelegenheid in Europa", aldus Pier Luigi Gilibert, algemeen directeur van het EIF.

21 miljard euro waarborg voor het mkb

Cosme opereert door middel van financieringsgaranties voor banken om hen te helpen het mkb meer leningen en financiële leasings te verstrekken. De impact is substantieel, aangezien de hefboomwerking van het Cosme-programma ervoor zorgt dat 1 euro die in een leninggarantie wordt geïnvesteerd, meer dan 30 euro aan mkb-financiering mogelijk maakt. Deze garanties helpen in het bijzonder veel kleine en middelgrote ondernemingen die anders mogelijk geen lening zouden kunnen krijgen vanwege een tekort aan zekerheden.

Naar verwachting ontvangen 330 000 kleine en middelgrote ondernemingen door Cosme-waarborgen ondersteunde leningen, met een totale maximale leenwaarde van 21 miljard euro. Op basis van de ervaring met de voorganger van Cosme, het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP), heeft naar verwachting 90% van de begunstigden 10 of minder werknemers, met een gemiddelde gegarandeerde lening van ongeveer 65 000 euro. Dit is precies de categorie van het mkb die momenteel de meeste moeite heeft een lening te krijgen.

4 miljard euro voor eigen vermogen om het mkb te helpen groeien en uitbreiden.

Een deel van de Cosme-begroting wordt ook geïnvesteerd in fondsen die durfkapitaal bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen in de expansiefase, met name als ze grensoverschrijdend opereren. De fondsbeheerders opereren op commerciële basis, om ervoor te zorgen dat de investeringen worden toegespitst op de kleine en middelgrote ondernemingen met het grootste groeipotentieel. Naar verwachting krijgen ongeveer 500 bedrijven eigen vermogen, waarbij het totale investeringsvolume maximaal 4 miljard euro bedraagt en verdere financiering door mede-investeringen van andere publieke en particuliere bronnen wordt aangetrokken.

Toegang tot EU-financiering

Het Toegang tot EU-financiering-portaal biedt gemakkelijke, complete en geactualiseerde informatie over de wijze waarop ondernemers en het mkb de komende zeven jaar toegang kunnen krijgen tot meer dan 100 miljard euro EU-financiering uit verscheidene EU-programma's. Het portaal bevat gedetailleerde informatie over de wijze waarop het mkb door de EU-gesteunde financiering kan aanvragen, via een van de ongeveer 1 000 banken en andere financiële instellingen. Het portaal is beschikbaar in alle EU-talen en voor alle EU- en kandidaat-lidstaten.

Achtergrond

Cosme is het EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen voor de periode 2014-2020. Het heeft een gepland budget van 2,3 miljard euro, met een hefboomeffect tot 25 miljard euro. Cosme steunt het mkb op de gebieden van een betere toegang tot financiering voor het mkb, de toegang tot markten en de bevordering van een ondernemerscultuur. Het Cosme-programma bouwt voort op het succes van het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP), op grond waarvan tussen 2007 en 2013 meer dan 16 miljard euro aan leningen en 2,8 miljard euro aan durfkapitaal beschikbaar is gesteld aan meer dan 328 000 kleine en middelgrote ondernemingen in Europa.

Meer informatie

Cosme-programma

IP/14/753

Toegang tot EU-financiering-portaal

Over het EIF

De kerntaak van het Europees Investeringsfonds (EIF) bestaat erin om de kleine, middelgrote en micro-ondernemingen van Europa te ondersteunen, door hen te helpen financiering te verkrijgen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, waarborgen en microfinancieringsinstrumenten die specifiek voor dit marktsegment bedoeld zijn. In deze hoedanigheid bevordert het EIF de EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. De totale nettovastleggingen voor private-equityfondsen bedroegen eind 2013 meer dan 7,9 miljard euro. Met investeringen in meer dan 435 fondsen en gezien de schaal en de strekking van zijn investeringen, met name in hoogtechnologische en eerstefasesegmenten, vervult het EIF een leidende rol in het Europese durfkapitaal. De gegarandeerde leningenportefeuille van het EIF bedroeg eind 2013 in totaal meer dan 5,6 miljard euro in meer dan 300 activiteiten, waarmee het EIF een belangrijke Europese speler voor mkb-waarborgen en een leidende garant voor microfinanciering is.

Meer informatie: www.eif.org

Contact:

Miguel Sagredo (+32 22968589)

Sara Tironi (+32 22990403)

Europees Investeringsfonds: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar