Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 22.7.2014

COSME: Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto allekirjoittavat sopimuksen, joka lisää pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia

Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoittavat tänään sopimuksen, jonka seurauksena eurooppalaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on pian mahdollisuus saada jopa 25 miljardia euroa lisärahoitusta. Sopimuksen allekirjoitustilaisuutta isännöi vasta nimitetty teollisuus- ja yrittäjyyskomissaari Ferdinando Nelli Feroci.

EU:n yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman määrärahoista pk-yrityksille kohdennettavan 1,3 miljardin euron ansiosta rahoituksen välittäjiltä on mahdollista saada mobilisoitua vipuvaikutuksen avulla jopa 25 miljardia euroa seuraavien seitsemän vuoden aikana. Sopimus edesauttaa vuoden 2014 loppuun mennessä pk-yritysten oman pääoman ehtoista rahoitusta ja velkarahoitusta osana COSME-ohjelmaa. Allekirjoittamisen jälkeen EIR käynnistää avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön, johon tukikelpoiset rahoituslaitokset (pankit, takauslaitokset, rahastot jne.) voivat hakea. Perusteellisen due diligence -prosessin jälkeen EIR valitsee rahoituksen välittäjät, jotka asettavat rahoituksen saataville kaikilla aloilla toimiville eurooppalaisille pk-yrityksille.

’’COSME-ohjelman ansiosta Euroopan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on pian mahdollisuus saada jopa 25 miljardia euroa lisärahoitusta lainatakauksina ja pääomana. Tämä on tärkeä osa EU:n pyrkimyksiä ratkaista pk-yritysten tunnettua vaikeutta saada luottoa. Tänään allekirjoitettava sopimus osoittaa, että Euroopan komissio on vahvasti sitoutunut auttamaan EU:n pk-yrityksiä menestymään, sillä ne ovat EU:n talouden selkäranka: 85 % kaikista uusista työpaikoista on pk-yrityksissä’’, totesi teollisuus- ja yrittäjyyskomissaari Ferdinando Nelli Feroci.

Euroopan investointirahaston toimitusjohtaja Pier Luigi Gilibert puolestaan totesi, että EIR pystyy COSME-ohjelman avulla tukemaan yhä useampia pk-yrityksiä eri puolilla Eurooppaa seuraavien seitsemän vuoden aikana. ’’COSME-ohjelman menestyksekkäällä edeltäjällä, EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalla, rahoitettiin pk-yrityksiä noin 20 miljardilla eurolla ja tuettiin yli miljoonaa työpaikkaa. Tavoitteenamme on parantaa edelleen pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja edistää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa’’, hän lisäsi.

21 miljardin euron takaukset pk-yrityksille

COSME-ohjelmalla rahoitetaan pankkien takauksia, jotta ne voivat helpommin myöntää pk-yrityksille lainoja ja leasing-rahoitusta. COSME-ohjelman rahoituksellinen vipuvaikutus on valtava, sillä lainatakuuksi sijoitettu 1 euro mahdollistaa jopa 30 euron rahoituksen pk-yrityksille. Nämä takaukset auttavat tyypillisesti monia sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ehkä muuten voisi saada rahoitusta, koska niiltä puuttuvat riittävät vakuudet.

On odotettavissa, että jopa 330 000 pk-yritystä saa lainan, jonka COSME on taannut, ja että lainojen kokonaisarvo kohoaa jopa 21 miljardiin euroon. COSMEn edeltäjästä, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta, saatujen kokemusten perusteella on odotettavissa, että 90 % tuensaajista on yrityksiä, joissa on korkeintaan 10 työntekijää ja jotka saavat keskimäärin 65 000 euron lainatakuun. Juuri tällaisten yritysten on vaikeinta saada lainaa.

4 miljardia euroa pääomaan auttamaan pk-yrityksiä kasvamaan ja laajentumaan

Osa COSME-ohjelman määrärahoista sijoitetaan rahastoihin, jotka tarjoavat riskipääomaa kasvuvaiheen pk-yrityksille, erityisesti sellaisille, joilla on toimintaa yli valtioiden rajojen. Rahastonhoitajat toimivat liiketaloudellisin perustein, jotta varmistetaan, että investoinnit keskittyvät pk-yrityksiin, joilla on eniten kasvupotentiaalia. On odotettavissa, että noin 500 yritystä saa pääomaa, ja kokonaisinvestointien määrä yltää jopa 4 miljardiin euroon ja houkuttelee lisää rahoitusta tai yhteissijoituksia muista julkisista ja yksityisistä lähteistä.

EU-rahoituksen saanti

Rahoitussivusto pyrkii tarjoamaan helposti, kattavasti ja ajantasaisesti tietoa siitä, miten yrittäjät ja pk-yritykset voivat hyödyntää yli 100 miljardia euroa EU-rahoitusta eri EU-ohjelmien kautta seuraavien seitsemän vuoden ajan. Sivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten pk-yritykset voivat hakea EU:n tukemaa rahoitusta noin tuhannesta pankista ja muusta rahoituslaitoksesta. Sivusto on käytettävissä kaikilla EU:n eri kielillä koko EU:ssa ja ehdokasmaissa.

Tausta

COSME on yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva EU-ohjelma, jota toteutetaan vuosina 2014–2020. Sen suunniteltu budjetti on 2,3 miljardia euroa. Ohjelman vipuvaikutus voi tuottaa jopa 25 miljardia euroa. COSME-ohjelmalla tuetaan pk-yrityksiä niiden rahoituksen saannin helpottamisessa, markkinoille pääsyssä ja yrityskulttuurin edistämisessä. COSME-ohjelman menestyksekkään edeltäjän, EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman avulla mobilisoitiin lainoja yli 16 miljardia euroa ja pääomasijoituksia 2.8 miljardia euroa Euroopassa yli 328 000 pk-yritykselle vuosina 2007–2013.

Lisätietoja

COSMe-ohjelma

IP/14/753

EU-rahoituksen saantia koskeva portaali

Euroopan investointirahasto (EIR)

Euroopan investointirahaston (EIR) tehtävänä on tukea Euroopan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä auttamalla heitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääoman, takuiden ja mikrorahoituksen välineitä, jotka on erityisesti suunnattu tälle markkinasegmentille. Tässä roolissa EIR edistää EU:n tavoitteita, jotka tukevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä sekä kasvua ja työllisyyttä. Vuoden 2013 lopussa EIR:n kokonaisnettositoumukset pääomasijoitusrahastoihin olivat yhteensä 7,9 miljardia euroa. EIR:llä on johtava asema Euroopan riskipääomasijoittamisessa koska sen investoinnit ovat niin laajoja: EIR:llä on investointeja yli 435 rahastossa. Investointirahasto panostaa erityisesti alkuvaiheen ja huipputeknologian aloihin. EIR:n takausten lainasalkku oli yhteensä yli 5,6 miljardia euroa yli 300 toimessa vuoden 2013 lopussa. Se tekee investointirahastosta yhden Euroopan suurimmista pk-yritysten lainatakaajista sekä johtavan mikrorahoituksen takaajan.

Lisätietoja: http://www.eif.org/

Yhteyshenkilöt:

Euroopan komissio: Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Euroopan investointirahasto: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar