Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. juli 2014

COSME: Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond undertegner aftale, som vil forbedre SMV'ers finansieringsmuligheder

Små og mellemstore virksomheder (SMV) i Europa får snart adgang til yderligere finansiering på 25 mia. EUR som resultat af en aftale indgået i dag mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Den nyudnævnte kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, Ferdinando Nelli Feroci, vil være vært for undertegnelsesceremonien for aftalen.

Takket være de 1,3 mia. EUR afsat i COSME-budgettet til finansiering af SMV'er vil det i kraft af løftestangseffekten fra finansielle mellemled være muligt at mobilisere op til 25 mia. EUR over de næste syv år. Aftalen baner vej for at kunne stille egenkapital og gældsfinansiering til rådighed for SMV'er under EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME) inden udgangen af 2014. Efter undertegnelsen af aftalen vil EIF lancere en indkaldelse af interessetilkendegivelser for kvalificerede finansielle institutioner (banker, garantiinstitutioner, fonde osv.). Efter en grundig due diligence-undersøgelse vil EIF vælge finansielle mellemled, som derefter kan stille den nye finansiering til rådighed for europæiske SMV'er i alle sektorer.

Ferdinando Nelli Feroci, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtaler: "Takket være COSME-programmet får europæiske SMV'er snart adgang til yderligere finansiering på op til 25 mia. EUR i form af både lånegarantier og egenkapital. Det er en vigtig del af EU's indsats for at afhjælpe SMV'ernes velkendte vanskeligheder med at få adgang til finansiering. Undertegnelsen af aftalen i dag viser, at Europa-Kommissionen er fast besluttet på at hjælpe EU's SMV'er med at trives: de udgør nemlig rygraden i EU's økonomi og tegner sig for 85 % af alle nye job."

Pier Luigi Gilibert, administrerende direktør for EIF, udtaler: "Gennem COSME vil EIF være i stand til at støtte endnu flere SMV'er i Europa over de næste syv år. Ved at bygge videre på programmet for konkurrenceevne og innovation, forgængeren til COSME-programmet, som har sikret finansiering af SMV'er på ca. 20 mia. EUR og hjulpet med at sikre over 1 mio. arbejdspladser, sigter vi mod at forbedre SMV'ernes adgang til finansiering yderligere og bidrage til vækst og beskæftigelse i Europa."

Garantier på 21 mia. EUR til SMV'er

COMSE vil finansiere garantier til banker for at hjælpe dem med at stille flere lån og finansielle leasingkontrakter til rådighed for SMV'er. Det har stor virkning, da COSME-programmet har en løftestangseffekt, hvormed 1 euro investeret i en lånegaranti giver mulighed for op til 30 euro i finansiering til SMV'er. Disse garantier vil typisk hjælpe mange SMV'er, som ellers formentlig ikke ville kunne skaffe midler på grund af utilstrækkelig sikkerhedsstillelse.

Det forventes at op imod 330 000 SMV'er vil opnå lån, som understøttes af COSME-garantier med en samlet låneværdi på op til 21 mia. EUR. Ud fra erfaringer fra forgængeren til COSME-programmet, programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP), forventes det, at 90 % af låntagerne vil have 10 eller færre ansatte og modtage garanterede lån på omkring 65 000 EUR i gennemsnit. Det er netop denne gruppe af SMV'erne, som i øjeblikket har sværest ved at opnå lån.

4 mia. EUR til erhvervelse af egenkapital for at hjælpe SMV'er med at vokse og udvide

En del af COSME-budgettet vil også blive investeret i fonde, som stiller venturekapital til rådighed for SMV'er i udvidelsesfasen, særligt virksomheder, som opererer på tværs af grænser. Fondsforvalterne vil operere på et kommercielt grundlag for at sikre, at investeringerne er målrettet SMV'er med det største vækstpotentiale. Det forventes, at omkring 500 virksomheder vil modtage egenkapital med en overordnet investering på op til 4 mia. EUR og tiltrække yderligere finansiering gennem medinvesteringer fra andre offentlige og private kilder.

Adgang til EU-finansiering

Portalen Adgang til finansiering giver enkle, omfattende og opdaterede oplysninger om, hvordan iværksættere og SMV'er kan få adgang til over i alt 100 mia. EUR i finansiering fra forskellige EU-programmer i løbet af de næste syv år. Portalen giver detaljerede oplysninger om, hvordan SMV'er kan søge om EU-støttet finansiering gennem en af de omkring 1 000 banker og andre finansielle institutioner. Portalen er tilgængelig på alle EU-sprog og for alle EU- og kandidatlandene.

Baggrund

COSME er EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (SMV), som løber fra 2014 til 2020 med et planlagt budget på 2,3 mia. EUR og en løftestangseffekt, som kan generere op til 25 mia. EUR. Det støtter SMV'er på følgende områder: bedre adgang til finansiering for SMV'er, adgang til markeder og fremme af iværksætterkulturen. COSME-programmet bygger videre på succesen fra det tidligere program for konkurrenceevne og innovation (CIP), som hjalp med at mobilisere lån for over 16 mia. EUR og venturekapital for 2,8 mia. EUR til over 328 000 SMV'er i Europa fra 2007 til 2013.

Yderligere oplysninger

COSME-programmet

IP/14/753

Portalen Adgang til finansiering

Om EIF

Hovedformålet med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er at støtte Europas mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at hjælpe dem med adgang til finansiering. EIF udformer og udvikler venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansieringsinstrumenter, som er særligt målrettet dette markedssegment. På den måde understøtter EIF EU's mål om at støtte innovation, forskning og udvikling, iværksætterkultur, vækst og beskæftigelse. EIF's nettoforpligtelser til private equity-fonde var oppe på over 7,9 mia. EUR ved udgangen af 2013. Med investeringer i over 435 fonde er EIF en førende aktør på det europæiske venturekapitalmarked på grund af størrelsen og omfanget af dens investeringer, særligt inden for højteknologiske segmenter og segmenter i opstartsfasen. EIF's låneportefølje var oppe på over 5,6 mia. EUR og over 300 operationer ved udgangen af 2013, hvilket gør den til en stor aktør inden for långivning til europæiske SMV'er og en førende garant for mikrofinansiering.

Læs mere på: www.eif.org

Pressehenvendelser:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Den Europæiske Investeringsfond: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar