Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. julija 2014

Novo poročilo o stanju trgov telekomunikacij v EU

#ConnectedContinent #broadband

Evropska komisija je danes objavila poročilo o trgu in ureditvi telekomunikacij v EU. Poročilo zajema obdobje 2012–2013.

Glavne ugotovitve poročila:

prihodki industrije so se v letu 2013 ponovno zmanjšali, vendar pa naložbe se začenjajo povečevati;

uporaba tradicionalnih telefonskih storitev se zmanjšuje, saj so internetne storitve (videotelefonija prek internetnega protokola – VoIP) vedno bolj priljubljene;

prenos podatkov hitro narašča;

cene za mobilne govorne klice in prenos podatkov so višje v EU kot v ZDA, medtem ko je uporaba mobilnih storitev večja v ZDA, zaradi česar se je povečal „povprečni prihodek na uporabnika“ v ZDA;

samo Danska, Nemčija, Latvija in Malta so dosegle cilj za leto 2012 za odobritev posebnih pasov spektra; 21 držav članic je vendarle doseglo cilj v letu 2013, vendar je zamuda pri dodeljevanju frekvenčnega pasu 800 MHz bistveno upočasnila uvedbo mobilnega omrežja 4G v EU;

za pridobitev dovoljenj za uvedbo novih omrežij je potrebno od nekaj dni do nekaj let, odvisno od tega, kje v EU se vzpostavlja omrežje. Večina organov še vedno ne dovoljuje elektronske predložitve zahtevkov.

Podpredsednica Evropske komisije @NeelieKroesEU je povedala: „Očitno smo še vedno daleč od dejanskega enotnega trga. Skrajšati moramo upravne postopke in potrebujemo bolj usklajene regulativne ukrepe na nacionalni ravni in na ravni EU za krepitev tega enotnega trga. Hitro izvajanje direktive o zmanjšanju stroškov širokopasovnih povezav bo prispevalo k doseganju tega cilja, vendar nas čaka še veliko dela.“

Infrastruktura

Poročilo ugotavlja tudi, da je dostop do pasivne telekomunikacijske infrastrukture razdrobljen, kompleksen in zapleten v nekaterih državah članicah, vključno z Belgijo, Bolgarijo, Češko, Francijo, Luksemburgom, Malto in Poljsko.

Potrošniška vprašanja

Med državami članicami obstajajo znatne razlike glede veleprodajnih cen za prenosljivost številk, tj. stroški, ki se zaračunajo konkurentu za prenos številke naročnika.

Širokopasovne povezave

Večina evropskih držav je vzpostavila načrte za širokopasovne povezave (razen Grčije, Romunije in Cipra, ki trenutno zaključujejo svoje načrte za širokopasovne povezave). Financiranje nacionalnih projektov za širokopasovne povezave se precej razlikuje (npr. prek nacionalnih javnih sredstev v obliki državne pomoči ali iz strukturnih skladov EU).

Ozadje

Poročilo zajema različna regulativna vprašanja, kot so ureditev trga, načrti za širokopasovne povezave in njihovo financiranje, nacionalni regulativni organi, odobritev, upravljanje spektra, pravice poti in dostop do pasivne infrastrukture, dostop in medomrežno povezovanje, potrošnika vprašanja, univerzalno storitev in omrežna nevtralnost. Ta vprašanja so opisana v okviru razvoja trga, konkurenčnosti in ciljev digitalne agende. Poročilo zajema obdobje od januarja 2012 do decembra 2013.

Koristne povezave

Povezava na poročilo

Spletna stran Povezana celina

Spletišče komisarke Neelie Kroes

Spremljajte evropsko komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716)

Siobhan Bright (+32 22957361)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 80067891011 ali e-pošti


Side Bar