Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. júla 2014

Nová správa o stave telekomunikačných trhov EÚ

#ConnectedContinent #broadband

Európska komisia dnes uverejnila správu o telekomunikačných trhoch a regulácii v EÚ. Správa sa vzťahuje na roky 2012 – 2013.

Hlavné zistenia správy:

Príjmy odvetvia v roku 2013 opäť poklesli, ale investície teraz začínajú rásť.

Používanie tradičných telefónnych služieb klesá, zatiaľ čo služby volania cez internet (VoIP) sa tešia čoraz väčšej popularite.

Objem prenesených dát rýchlo rastie.

Ceny za mobilné hovory a prenos mobilných dát sú vyššie v EÚ než v USA, kde sa zase mobilné služby viac využívajú, čo vedie v USA k vyššiemu „priemernému výnosu na používateľa“.

Iba Dánsko, Nemecko, Lotyšsko a Malta splnili cieľ stanovený do roku 2012, pokiaľ ide o povolenie určitých pásiem frekvenčného spektra. Zvyšných 21 členských štátov nakoniec splnilo tento cieľ v roku 2013, oneskorené pridelenie 800 MHz pásma však výrazne spomalilo zavádzanie mobilných sietí 4G v celej EÚ.

Čakacia lehota na získanie povolenia na zavedenie nových sietí sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko rokov podľa toho, kde sa v EÚ sieť buduje. Väčšina orgánov stále nepovoľuje elektronické podanie žiadosti.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU) uviedla: „Ešte stále sme evidentne vzdialení od skutočného jednotného trhu. Na to, aby sme mohli vybudovať tento jednotný trh, musíme odstrániť byrokraciu a potrebujeme jednotnejšie regulačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Rýchla implementácia smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa, čaká nás však ešte veľa práce.“

Infraštruktúra

V správe sa takisto uvádza, že prístup k pasívnej telekomunikačnej infraštruktúre je roztrieštený, zložitý a zdĺhavý v niektorých členských štátoch, napr. v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, vo Francúzsku, v Luxembursku, na Malte a v Poľsku.

Otázky spotrebiteľov

Medzi jednotlivými členskými štátmi existujú podstatné rozdiely, pokiaľ ide o veľkoobchodné poplatky za prenositeľnosť čísla, t. j. náklady účtované konkurenčnému operátorovi za prevod čísla účastníka.

Širokopásmové pripojenie

Väčšina európskych krajín vypracovala plány širokopásmového pripojenia (okrem Grécka, Rumunska a Cypru, ktoré svoje plány širokopásmového pripojenia práve dokončujú); financovanie vnútroštátnych projektov širokopásmového pripojenia sa v značnej miere odlišuje (napr. z verejných prostriedkov vo forme štátnej pomoci alebo zo štrukturálnych fondov EÚ).

Súvislosti

Správa sa zaoberá týmito rôznymi regulačnými otázkami: trhová regulácia, plány a financovanie širokopásmového pripojenia, národné regulačné orgány, povolenia, obhospodarovanie frekvenčného spektra, práva vstupu a prístup k pasívnej infraštruktúre, prístup a prepojenie, otázky týkajúce sa spotrebiteľov, univerzálna služba a neutralita siete. Tieto otázky sú opísané v súvislosti s vývojom trhu, konkurencieschopnosťou a cieľmi digitálnej agendy. Správa sa vzťahuje na obdobie od januára 2012 do decembra 2013.

Užitočné odkazy

Odkaz na správu

Webová stránka o prepojenom kontinente

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716)

Siobhan Bright (32 2 295 7361)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar