Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 22 d.

Nauja ES telekomunikacijų rinkos būklės ataskaita

#ConnectedContinent #broadband

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2012–2013 m. ES telekomunikacijų rinkos ir reguliavimo ataskaitą.

Ataskaitoje padarytos tokios pagrindinės išvados:

2013 m. sektoriaus pajamos toliau mažėjo, tačiau investicijos ėmė didėti;

mažiau naudotasi tradicinėmis telefonijos paslaugomis, toliau populiarėja internetu teikiamos paslaugos (IP telefonija);

sparčiai didėja duomenų srautas;

mobiliojo ryšio skambučių ir duomenų perdavimo kainos Europos Sąjungoje didesnės nei Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau ten mobiliuoju ryšiu naudojamasi aktyviau, todėl ir vidutinės pajamos iš naudotojo didesnės;

leidimo naudoti konkrečias radijo spektro juostas tikslus 2012 m. pasiekė tik Danija, Latvija, Malta ir Vokietija. 2013 m. 21 valstybė narė tikslus galiausiai pasiekė, tačiau vėluojant skirti 800 MHz dažnių juostą gerokai sulėtėjo 4G mobiliojo ryšio diegimas Europos Sąjungoje;

naujų tinklų diegimo leidimų išdavimo laikas gali būti nuo kelių dienų iki metų, priklausomai nuo to, kur Europos Sąjungoje kuriamas tinklas. Dauguma įstaigų vis dar nepriima elektroninių prašymų.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) sakė: „Akivaizdu, turime dar daug padaryti, kad sukurtume tikrai bendrą rinką. Kad ją palaipsniui stiprintume, nacionaliniu ir ES lygmenimis turime mažinti biurokratizmą ir taikyti nuoseklesnes reguliavimo priemones. Šio tikslo padės siekti spartesnis Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvos įgyvendinimas, tačiau yra ir kitų darbų, kuriuos dar reikia atlikti.“

Infrastruktūra

Ataskaitos duomenimis, valstybėse narėse, pavyzdžiui, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Prancūzijoje, prieiga prie pasyviosios telekomunikacijų infrastruktūros yra suskaidyta, sudėtinga ir suvaržyta.

Vartotojų klausimai

Gerokai skiriasi valstybėse narėse nustatyti didmeniniai telefono numerio perkėlimo mokesčiai, t. y. iš konkurento imamas mokestis už abonento numerio perdavimą.

Plačiajuostis ryšys

Plačiajuosčio ryšio planus parengė dauguma Europos valstybių, išskyrus Graikiją, Kiprą ir Rumuniją, kur baigiamos rengti šių planų galutinės redakcijos. Labai skiriasi nacionalinių plačiajuosčio ryšio projektų finansavimas, pavyzdžiui, jie gali būti finansuojami valstybės lėšomis teikiant valstybės pagalbą arba iš ES struktūrinių fondų.

Pagrindiniai faktai

Ataskaitoje nagrinėjami įvairūs reguliavimo klausimai: rinkos reguliavimas, plačiajuosčio ryšio planai ir finansavimas, nacionalinės reguliavimo institucijos, leidimai, radijo spektro valdymas, svetimos žemės perėjimo teisė ir prieiga prie pasyviosios infrastruktūros, prieiga ir jungtys, vartotojų klausimai, universaliosios paslaugos ir tinklo neutralumas. Šie klausimai svarstomi atsižvelgiant į rinkos raidą, konkurencingumą ir Skaitmeninės darbotvarkės tikslus. Ši ataskaita aprėpia 2012 m. sausio mėn. – 2013 m. gruodžio mėn. laikotarpį.

Naudingos nuorodos

Nuoroda į ataskaitą

Žemyno ryšių infrastruktūros svetainė

Neelie Kroes svetainė

https://twitter.com/NeelieKroesEUNeelie Kroes Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16

Siobhan Bright, tel. +32 2 295 73 61

Visuomenei Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar