Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 22. srpnja 2014.

Novo izvješće o stanju telekomunikacijskih tržišta u EU-u

#ConnectedContinent #broadband

Europska komisija danas je objavila izvješće o tržištu i uređenju telekomunikacija u EU-u. Izvješćem je obuhvaćeno razdoblje 2012. – 2013.

Glavni rezultati izvješća jesu sljedeći:

u 2013. ponovno je zabilježen pad prihoda industrije, ali ulaganja su u porastu

smanjuje se uporaba usluga tradicionalne telefonije dok su usluge interneta (VoIP) sve popularnije

opseg podatkovnog prometa raste velikom brzinom

cijene mobilnih glasovnih poziva i prijenosa podataka veće su u EU-u nego u SAD-u, ali je „prosječni prihod po korisniku” veći u SAD-u zbog većeg volumena uporabe mobilnih usluga

kada je riječ o odobrenju posebnih pojaseva spektra, cilj za 2012. ostvarile su samo Danska, Njemačka, Latvija i Malta, dok je naposljetku u 2013. taj cilj ostvarila 21 država članica. Međutim kašnjenje u dodjeli pojasa od 800 MHz znatno je usporilo uvođenje mobilne mreže 4G u EU-u

vrijeme potrebno za dobivanje dozvola za uvođenje novih mreža kreće se od nekoliko dana do nekoliko godina ovisno o tome gdje se u EU-u mreža uspostavlja. Većina nadležnih tijela i dalje ne dopušta elektronsko podnošenje zahtjeva.

Potpredsjednica Europske komisije @NeelieKroesEU izjavila je: Jasno je da smo još daleko od ostvarenja stvarnog jedinstvenog tržišta. Moramo smanjiti administrativne formalnosti, ali su nam za uspostavu takvog tržišta potrebne i dosljednije regulatorne mjere na nacionalnoj razini i na razini EU-a. Brzom provedbom Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog interneta pridonijet će se ostvarenju tog cilja, međutim pred nama je i dalje velik posao.

Infrastruktura

U izvješću se navodi i da je pristup pasivnoj telekomunikacijskoj infrastrukturi rascjepkan, složen i otežan u nekim državama članicama uključujući Belgiju, Bugarsku, Češku, Francusku, Luksemburg, Maltu i Poljsku.

Potrošačka pitanja

Među državama članicama postoje znatne razlike u pogledu veleprodajnih naknada za prenošenje broja, tj. naknada koje se naplaćuju konkurentu za prijenos pretplatničkog broja.

Širokopojasni pristup

Većina europskih država uspostavila je plan za širokopojasni pristup, osim Grčke, Rumunjske i Cipra koji svoje planove dovršavaju. Financiranje nacionalnih projekata širokopojasnog pristupa veoma se razlikuje (primjerice nacionalnim javnim sredstvima u obliku državnih potpora ili iz strukturnih fondova EU-a).

Kontekst

Izvješćem je obuhvaćen niz regulatornih pitanja: uređenje tržišta, planovi za širokopojasni pristup i njihovo financiranje, nacionalna regulatorna tijela, odobrenje, upravljanje spektrom, pravo prednosti prolaza i pristup pasivnoj infrastrukturi, pristup i međupovezivanje, potrošačka pitanja, univerzalna usluga i mrežna neutralnost. Ta su pitanja opisana u kontekstu kretanja na tržištu, konkurentnosti i ciljeva digitalne agende. Izvješćem je obuhvaćeno razdoblje od siječnja 2012. do prosinca 2013.

Korisne poveznice

Poveznica na izvješće

Web-mjesto Povezani kontinent

Web-mjesto Neelie Kroes

Pratite Neelie Kroes na Twitteru

Osobe za kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar