Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. heinäkuuta 2014

Uusi kertomus EU:n televiestintämarkkinoiden tilasta

#ConnectedContinent #broadband

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen televiestintämarkkinoista ja niiden sääntelystä EU:ssa. Kertomus kattaa vuodet 2012–2013.

Raportissa esitetään seuraavat keskeiset havainnot:

Alan tulot laskivat jälleen vuonna 2013, mutta investoinnit ovat kääntyneet kasvuun.

Perinteisten puhelinpalveluiden käyttö vähenee internetvälitteisten puhelinpalveluiden (VoIP-tekniikkaan perustuvat palvelut) suosion kasvun myötä.

Dataliikenne kasvaa nopeasti.

Matkaäänipuhelujen ja matkaviestindatan hinnat ovat EU:ssa Yhdysvaltoja korkeammat, mutta näitä palveluita käytetään enemmän Yhdysvalloissa, minkä vuoksi keskimääräiset tulot käyttäjää kohden ovat siellä korkeammat.

Vain Tanska, Saksa, Latvia ja Malta ovat täyttäneet vuoden 2012 tavoitteen, joka koskee toimilupien myöntämistä tietyille taajuusalueille. Yhteensä 21 jäsenvaltiota saavutti tavoitteen lopulta vuonna 2013, mutta 800 MHz:n taajuusalueen varaamisen viivästyminen on hidastanut tuntuvasti 4G-matkapuhelinverkon käyttöönottoa eri puolilla EU:ta.

Aika, joka tarvitaan uusien verkkojen käyttöönottoon tarvittavien lupien hankintaan, vaihtelee muutamasta päivästä useaan vuoteen riippuen siitä, mille EU:n alueelle verkko rakennetaan. Useimmat viranomaiset eivät vieläkään salli pyyntöjen toimittamista sähköisesti.

Euroopan komission varapuheenjohtaja @NeelieKroesEU on todennut, että todellisten sisämarkkinoiden toteutumiseen on mitä ilmeisimmin vielä pitkä matka. ”Sisämarkkinoiden luominen edellyttää byrokratian karsintaa ja johdonmukaisempaa sääntelyä sekä kansallisella että EU:n tasolla. Laajakaistayhteyksien kustannusten vähentämistä koskevan direktiivin nopea täytäntöönpano edistää tämän tavoitteen saavuttamista, mutta se ei yksin riitä”, Neelie Kroes sanoo.

Infrastruktuuri

Kertomuksessa todetaan, että pääsy passiiviseen televiestintäinfrastruktuuriin on hajanaista, monimutkaista ja vaivalloista joissakin jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa, Bulgariassa, Luxemburgissa, Maltassa, Puolassa, Ranskassa ja Tšekissä.

Kuluttaja-asiat

Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja numeroiden siirrettävyydestä veloitettavissa tukkuhinnoissa, ts. kustannuksissa, jotka kilpailijalta veloitetaan tilaajan numeron siirrosta.

Laajakaista

Useimmat Euroopan maat ovat laatineet laajakaistasuunnitelmia (lukuun ottamatta Kreikkaa, Romaniaa ja Kyprosta, jotka ovat viimeistelemässä laajakaistasuunnitelmiaan). Kansallisten laajakaistahankkeiden rahoituksessa on suurta vaihtelua (niitä rahoitetaan esimerkiksi jäsenvaltioiden julkisilla varoilla valtiontuen muodossa tai EU:n rakennerahastoista).

Tausta

Kertomus kattaa seuraavat sääntelykysymykset: markkinoiden sääntely, laajakaistasuunnitelmat ja rahoitus, kansalliset sääntelyviranomaiset, lupien myöntäminen, taajuuksien hallinta, asennusoikeudet ja pääsy passiiviseen infrastruktuuriin, käyttöoikeudet ja yhteenliittäminen, kuluttaja-asiat, yleispalvelu ja tietoverkon neutraalius. Näitä kysymyksiä kuvaillaan markkinoiden kehitysnäkymien, kilpailukyvyn ja digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt julkaistava kertomus kattaa tammikuusta 2012 joulukuuhun 2013 ulottuvan jakson.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki kertomukseen

Connected Continent website

Komissaari Neelie Kroesin verkkosivusto

NeelieKroesTwitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16

Siobhan Bright (+32-2) 295 73 61

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct-palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar