Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuli 2014

Uus aruanne ELi telekommunikatsioonituru kohta

#ConnectedContinent #broadband

Täna avaldas Euroopa Komisjon aruande telekommunikatsioonituru ja selle valdkonna regulatsiooni kohta ELis. Aruanne hõlmab aastaid 2012–2013.

Aruande peamised järeldused on järgmised.

Sektori tulu vähenes ka 2013. aastal, kuid investeeringud on hakanud kasvama.

Traditsioonilise telefonside kasutamine on vähenemas, interneti-kõneside (VoIP) teenused muutuvad aga üha populaarsemaks.

Andmeliiklus kasvab kiiresti.

Mobiilsete kõne- ja andmesideteenuste hinnad on ELis kõrgemad kui USAs, samas kui mobiilikasutus on USAs suurem, mille tulemusena on sealne keskmine tulu kasutaja kohta suurem.

Ainult Taani, Saksamaa, Läti ja Malta täitsid 2012. aastaks seatud eesmärgi konkreetsete spektriribade kasutuslubade alal. 21 liikmesriiki suutsid eesmärgi viimaks 2013. aastaks täita, kuid viivitused 800 MHz sagedusriba jaotamisel on märkimisväärselt aeglustanud 4G-mobiilside levikut ELis.

Aeg, mis kulub lubade saamiseks, et uut võrku käiku võtta, ulatub paarist päevast kuni mitme aastani, olenevalt sellest, millises ELi osas võrku välja ehitatakse. Enamik asutusi ei võta ikka veel taotlusi vastu elektrooniliselt.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „On selge, et meil on tegeliku ühtse turuni veel pikk tee käia. Et seda ühtset turgu üles ehitada, on meil vaja vähendada bürokraatiat ja valdkonda järjekindlamalt reguleerida nii riikide kui ka ELi tasandil. Lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi kiire rakendamine aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa, aga ära tuleb teha veel palju muudki.”

Taristu

Aruandes leiti samuti, et passiivse telekommunikatsioonitaristu kättesaadavus on mõnes liikmesriigis killustatud, keeruline ja koormav, sh Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Luksemburgis, Maltal ja Poolas.

Tarbijaküsimused

Liikmesriikide vahel on olulisi erinevusi numbrite teisaldatavuse hulgihindades, st hindades, mida nõutakse konkurendilt abonendi numbri üleandmise eest.

Lairibaühendused

Enamik Euroopa riike on kehtestanud lairibaühenduse kavad (välja arvatud Kreeka, Rumeenia ja Küpros, kelle lairibaühenduse kavad on lõplikul viimistlemisel); lairibaühenduse projektide riiklik rahastamine on väga erinev (nt riiklikest vahenditest riigiabi vormis või ELi struktuurifondidest).

Taustteave

Aruandes käsitletakse mitmesuguseid regulatiivseid küsimusi: turu reguleerimist, lairibaühenduste kavasid ja rahastamist, riiklikke reguleerivaid asutusi, lubade andmist, spektrite haldamist, trasside rajamise õigust ja passiivse taristu kättesaadavust, juurdepääsu ja vastastikust sidumist, tarbijaküsimusi, universaalteenust ja võrgu neutraalsust. Neid küsimusi on käsitletud turu arengusuundumuste, konkurentsivõime ja digitaalarengu tegevuskava eesmärkide kontekstis. Aruanne hõlmab ajavahemikku jaanuarist 2012 kuni detsembrini 2013.

Kasulikud lingid

Link aruandele

Ühendatud Euroopa veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Kodanikule: Europe Direct telefoni teel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­postiga


Side Bar