Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2014

Νέα έκθεση για τις αγορές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

#ConnectedContinent #broadband

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την αγορά τηλεπικοινωνιών και τη νομοθεσία της ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει τη διετία 2012-2013.

Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

το 2013 μειώθηκαν και πάλι τα έσοδα του κλάδου, αλλά οι επενδύσεις άρχισαν να αυξάνονται·

η χρήση παραδοσιακών τηλεφωνικών υπηρεσιών σημειώνει μείωση καθώς γίνονται ολοένα και δημοφιλέστερες οι διαδικτυακές υπηρεσίες (VOIP)·

τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση αυξάνονται γρήγορα·

οι τιμές κλήσεων κινητής φωνητικής τηλεφωνίας και δεδομένων είναι υψηλότερες στην ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ η χρήση κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλότερο «μέσο εισόδημα ανά χρήστη» στις ΗΠΑ.

Μόνο η Δανία, η Γερμανία, η Λετονία και η Μάλτα πέτυχαν τον στόχο του 2012 για την έγκριση ειδικών ζωνών ραδιοφάσματος. Το 2013 πέτυχαν τελικά τον στόχο 21 κράτη μέλη, αλλά η καθυστέρηση στην εκχώρηση της ζώνης των 800 MHz επιβράδυνε σημαντικά την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G) σε όλη την ΕΕ.

Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση άδειας εγκατάστασης νέων δικτύων κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως κάποια έτη, ανάλογα με το σε ποιο μέρος της ΕΕ εγκαθίσταται το δίκτυο. Οι περισσότερες αρχές εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @NeelieKroesEΕ δήλωσε: «Απέχουμε ακόμη πολύ από μια πραγματική ενιαία αγορά. Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και χρειάζεται να αναλάβουμε μια συνεκτικότερη ρυθμιστική δράση τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για την οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς. Η ταχεία εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών δικτύων θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.»

Υποδομή

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι η πρόσβαση στην παθητική υποδομή τηλεπικοινωνιών είναι κατακερματισμένη, πολύπλοκη και επαχθής σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Πολωνία.

Θέματα καταναλωτή

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα τέλη χονδρικής για τη φορητότητα αριθμού, δηλ. το κόστος που χρεώνεται σε ανταγωνιστή για τη μεταφορά του αριθμού συνδρομητή.

Εύρος ζώνης

Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν θεσπίσει ευρυζωνικά σχέδια (με εξαίρεση την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των ευρυζωνικών σχεδίων τους)· η χρηματοδότηση των εθνικών ευρυζωνικών έργων ποικίλλει σημαντικά (π.χ. μέσω εθνικών δημόσιων πόρων με μορφή κρατικής ενίσχυσης ή από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ).

Ιστορικό

Η έκθεση καλύπτει μια σειρά ρυθμιστικών θεμάτων: ρύθμιση της αγοράς, ευρυζωνικά σχέδια και χρηματοδότηση, εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αδειοδότηση, διαχείριση ραδιοφάσματος, δικαιώματα διέλευσης και πρόσβαση στην παθητική υποδομή, πρόσβαση και διασύνδεση, ζητήματα καταναλωτών, καθολική υπηρεσία και ουδετερότητα δικτύου. Τα θέματα αυτά περιγράφονται στο πλαίσιο των εξελίξεων της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύνδεσμος προς την έκθεση

Ιστότοπος «Συνδεδεμένη ήπειρος»

Ιστότοπος της Neelie Kroes

Ακολουθήστε την Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Για το ευρύ κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Side Bar