Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. juli 2014

Ny rapport om situationen på EU’s telemarkeder

#ConnectedContinent #broadband

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport om markedet for og regulering af telekommunikation i EU. Rapporten dækker 2012–2013.

Rapportens hovedkonklusioner:

Branchens indtægter faldt igen i 2013, men der er blevet investeret mere

Anvendelsen af traditionelle telefonitjenester er faldet i takst med, at netbaserede tjenester (VoIP) er blevet mere populære

Datatrafikken vokser hurtigt

Priserne for mobilopkald og data er højere i EU end i USA, mens brugen af mobiltjenester er højere i USA, hvilket giver en højere "gennemsnitlig omsætning pr. bruger" i USA.

Kun Danmark, Tyskland, Letland og Malta levede op til 2012-målet om godkendelse af bestemte frekvensbånd. 21 medlemsstater nåede dog målet i 2013, men den forsinkede tildeling af 800 MHz-båndet har væsentligt sinket udbredelsen af 4G-mobildækning i EU.

Den tid, det tager at indhente tilladelser til at lancere nye net, varierer fra et par dage til år afhængigt af, hvor i EU nettet bygges. De fleste myndigheder giver stadig ikke mulighed for elektronisk indsendelse af ansøgninger.

Næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) udtaler: "Det er klart, at vi stadig er langt fra et ægte indre marked. Vi skal begrænse bureaukratiet og have mere sammenhængende lovgivning på både nationalt plan og EU-plan for at opbygge det indre marked. En hurtig gennemførelse af direktivet om nedbringelse af bredbåndsomkostningerne vil bidrage til at nå dette mål, men der kan gøres mere."

Infrastruktur

I rapporten fastslås det også, at adgangen til passiv telekommunikationsinfrastruktur er fragmenteret, kompliceret og besværlig i nogle medlemsstater, herunder Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Frankrig, Luxembourg, Malta og Polen.

Forbrugerspørgsmål

Der er stor forskel på engrostaksterne for nummerflytning, dvs. den pris, en konkurrent skal betale for at overføre en abonnents nummer.

Bredbånd

De fleste EU-lande har bredbåndsplaner (undtagen Grækenland, Rumænien og Cypern, som er ved at lægge sidste hånd på deres bredbåndsplaner). Der er betydelige forskelle i finansieringen af de nationale bredbåndsprojekter (f.eks. via nationale offentlige midler i form af statsstøtte eller fra EU’s strukturfonde).

Baggrund

Rapporten dækker en bred vifte af lovgivningsmæssige forhold: Markedsregulering, bredbåndsplaner og finansiering, nationale tilsynsmyndigheder, tilladelser, frekvensforvaltning, anlægsrettigheder og adgang til passiv infrastruktur, adgang og samtrafik, forsyningspligt, forbrugerspørgsmål og netneutralitet. Disse forhold behandles i lyset af markedsudviklingen, konkurrenceevnen og den digitale dagsordens mål. Rapporten dækker 2012-2013.

Nyttige link

Link til rapporten:

Et forbundet kontinent

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Pressehenvendelser:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar