Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 юли 2014 г.

Нов доклад за състоянието на пазара на далекосъобщенията в ЕС

#ConnectedContinent #broadband

Днес Европейската комисия публикува доклад за пазара на далекосъобщенията и за регламентирането му в ЕС за периода 2012—2013 г.

Основните заключения в него са:

през 2013 г. приходите в сектора отбелязват нов спад, но инвестициите започват да нарастват;

използването на традиционните телефонни услуги намалява за сметка на интернет телефонията (VoIP), която става все по-популярна;

преносът на данни бързо се увеличава;

цените за разговорите и за пренос на данни по мобилен телефон са по-високи в ЕС, отколкото в САЩ, но „средният приход от потребител“ в САЩ е по-голям поради по-масовото навлизане на мобилните телефони;

през 2012 г. само Дания, Германия, Латвия и Малта са изпълнили целта да предоставят разрешение за специфични обхвати на радиочестотния спектър. През 2013 г. целта вече е постигната в 21 държави членки, но закъснението да се предостави радиочестотната лента 800 MHz значително е забавило разгръщането на мобилните мрежи с 4G в ЕС;

срокът за получаване на разрешително за внедряването на нови мрежи е от няколко дни до няколко години в зависимост от това къде в ЕС се изгражда мрежата. Повечето компетентни органи все още не предоставят възможност за подаване на заявления по електронен път.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус (@NeelieKroesEU) заяви: От постигането на реално действащ единен пазар несъмнено ни дели дълъг път. За изграждането му трябва да намалим административните процедури и да въведем по-съгласувана нормативна уредба както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Бързото прилагане на директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп ще допринесе за постигането на тази цел, но има още работа.

Инфраструктура

Според друга констатация от доклада в някои държави членки, сред които Белгия, България, Чешката република, Франция, Люксембург, Малта и Полша, достъпът до пасивната далекосъобщителна инфраструктура е разпокъсан, сложен и тромав.

Потребители

В отделните държави членки таксите между юридически лица за преносимост на номера, т.е. начисляваните на конкурента разходи за прехвърлянето на номера на даден абонат, варират в широки граници.

Високоскоростен интернет

Повечето европейски държави са разработили планове за високоскоростен интернет (с изключение на Гърция, Румъния и Кипър, които довършват подготовката им). Финансирането на националните проекти за високоскоростна връзка обаче е разнородно — чрез държавни средства под формата на държавна помощ или от структурните фондове на ЕС.

Контекст

В доклада се разглеждат разностранни въпроси от нормативно естество — регламентиране на пазара; планове за високоскоростен интернет и източници на финансиране; национални регламентиращи органи; разрешителни; управление на радиочестотния спектър; предимства при достъп и достъп до пасивна инфраструктура; достъп и взаимосвързаност; потребители; универсална услуга; мрежова неутралност. Те са анализирани от гледна точка на пазарните тенденции, конкурентоспособността и целите на Програмата в областта на цифровите технологии. Обхванатият в доклада период е януари 2012 г. — декември 2013 г.

Полезни връзки

Връзка към доклада

Уебсайт на Свързан континент

Уебсайт на Нели Крус

Следете съобщенията на комисар Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar