Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. julija 2014

Evropska komisija napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ in pet nagrad za inovacije

Evropska komisija je danes predstavila podrobnosti o novem pilotnem instrumentu „Hitra pot do inovacij“ (FTI) v vrednosti 100 milijonov evrov in petih nagradah za inovacije v okviru Obzorja 2020, programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vrednosti 80 milijard evrov. FTI je namenjen podpiranju evropskega gospodarstva z zagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami lažje prodrla na trg. Nagrade se dodeljujejo za tehnološke preboje z velikim pomenom za družbo. Pobudi v okviru prvega dvoletnega delovnega programa v Obzorju 2020 poudarjata prizadevanja za podporo inovacij v Evropi. Današnja objava potrjuje tudi 7 milijard evrov za razpise v okviru programa Obzorje 2020 v letu 2015 in določa časovni razpored za oddajo prijav (MEMO/14/492).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tem dejala: „Odziv na prve razpise v okviru programa Obzorje 2020 je bil velikanski, saj smo prejeli že več kot 17 000 predlogov. Navdušena sem nad očitnim povečanjem zanimanja industrije, zlasti malih podjetij. Danes smo začeli z razpisi za leto 2015 in prepričana sem, da bodo deležni enako velikega zanimanja. Hitra pot do inovacij in nove nagrade za inovacije bodo inovatorjem po vsej Evropi zagotovile še več priložnosti za sodelovanje. S temi ukrepi bomo prispevali k povečanju evropske konkurenčnosti ter ustvarjanju rasti in delovnih mest.“

Prijave v okviru sheme „Hitra pot do inovacij“ bo mogoče pošiljati od januarja 2015. Shema bo podpirala male konzorcije treh do petih organizacij z izrazitim sodelovanjem podjetij, da se obetavnim zamislim zagotovi še zadnja spodbuda pred vstopom na trg. Dobrodošle so vse zamisli s področja tehnologije ali uporabe, sodeluje pa lahko vsak pravni subjekt s sedežem v EU ali v državi, pridruženi programu Obzorje 2020.

Natečaji za pet nagrad za inovacije se bodo začeli konec leta 2014 in v začetku leta 2015. Nagrade v vrednosti 6 milijonov EUR v letu 2015 zajemajo tri različna tematska področja raziskav: zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane), okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).

V danes sprejetem posodobljenem delovnem programu so potrjene podrobnosti o razpisih za zbiranje predlogov za leto 2015, ki so bili prvič napovedani lani decembra, določeni pa so tudi roki za oddajo predlogov (glej IP/13/1232). Vse možnosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020 so dostopne na portalu za udeležence.

Odziv na prve razpise programa Obzorje 2020

Odziv na prve razpise programa Obzorje 2020, ki so bili objavljeni decembra, je bil ogromen, saj je bilo do konca junija poslanih več kot 17 000 predlogov, v katerih je bilo skupno zaprošenih za devetkrat več sredstev, kot jih je na razpolago. To pomeni znatno povečanje v primerjavi s prejšnjim 7. okvirnim programom (7. OP) in višjo raven konkurence. Število prijav iz industrije se je opazno povečalo, pri čemer so prijave podjetij na področjih „vodilni položaj v industriji“ in „družbeni izzivi“ v okviru programa Obzorje predstavljale 44 odstotkov vseh prijav v primerjavi s 30 odstotki na primerljivih področjih v okviru 7. OP. Sodelovanje malih in srednjih podjetij je še posebej močno, saj je prispelo več kot 5 500 prijav MSP na razpise v okviru programa Obzorje za spodbujanje vodilnega položaja na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij ter skoraj 2 700 prijav za financiranje v okviru novega instrumenta za MSP v višini 3 milijarde EUR.

Ozadje

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije s sedemletnim proračunom v višini 80 milijard evrov. Večina financiranja EU za raziskave se dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, vendar proračun za Obzorje vključuje tudi financiranje Skupnega raziskovalnega središča, ki je notranja znanstvena služba Evropske komisije, Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter raziskav, ki se izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločeni razpisi se objavijo tudi v okviru posebnih partnerstev z industrijo in državami članicami (glej IP/13/668 in IP/14/796). Celotni proračun EU za raziskave, vključno s temi postavkami in upravnimi stroški, bo leta 2015 znašal približno 9,9 milijarde evrov.

Več informacij

MEMO/13/1085: Obzorje 2020 – nov program EU za raziskave in inovacije

Spletišče programa Obzorje 2020

Portal za udeležence

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar