Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 lipca 2014 r.

Komisja zapowiada przeznaczenie 100 mln euro na działanie pilotażowe „Szybka ścieżka do innowacji” oraz pięć nagród za innowacje

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawia szczegóły dotyczące nowego działania pilotażowego „Szybka ścieżka do innowacji” (Fast Track to Innovation) o budżecie 100 mln euro oraz pięciu nagród za innowacje w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” o budżecie 80 mld euro. Działanie pilotażowe ma na celu wsparcie gospodarki europejskiej poprzez oferowanie innowacyjnym przedsiębiorstwom i organizacjom dotacji na sfinalizowanie procesu komercjalizacji ich świetnych pomysłów. Nagrody służą premiowaniu przełomowych rozwiązań technologicznych o dużym znaczeniu dla społeczeństwa. Inicjatywy te podkreślają dążenie do wsparcia innowacji w Europie w ramach pierwszego, dwuletniego programu prac dotyczącego programu „Horyzont 2020”. W ogłoszonych dziś informacjach potwierdzono również przeznaczenie 7 mld euro na zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020” w 2015 r. oraz określono stosowny harmonogram (MEMO/14/492).

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: Odzew na pierwsze zaproszenia ogłaszane w ramach programu „Horyzont 2020” był ogromny – złożono już ponad 17 tys. wniosków. Jestem pod wrażeniem wyraźnego wzrostu zainteresowania ze strony przemysłu, a zwłaszcza małych firm. Dajemy dziś sygnał do rozpoczęcia zaproszeń do składania wniosków w edycji na 2015 r. i jestem pewna, że będą się one cieszyć równie dużym zainteresowaniem. Działanie pilotażowe „Szybka ścieżka do innowacji” oraz nowe nagrody tworzą dodatkowe możliwości zaangażowania się wynalazców z całej Europy. Dzięki tym środkom przyczyniamy się do zwiększenia konkurencyjności Europy oraz generowania wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.

W ramach działania pilotażowego „Szybka ścieżka do innowacji” wnioski będzie można składać począwszy od stycznia 2015 r. Wspierane będą małe konsorcja (3–5 organizacji), ze znacznym udziałem przedsiębiorstw w celu nadania obiecującym pomysłom ostatecznego impulsu przed wejściem na rynek. Jest ono otwarte dla pomysłów w dowolnym obszarze technologii lub zastosowań oraz dla wszystkich podmiotów prawnych mających siedzibę w UE lub w kraju stowarzyszonym w ramach programu „Horyzont 2020”.

Konkursy dotyczące pięciu nagród za innowacje rozpoczną się pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. Nagrody, których wartość w 2015 r. wynosi 6 mln euro, obejmują trzy różne obszary tematyczne: zdrowie (nagrody w kategoriach: „Ograniczenie stosowania antybiotyków”, „Skaner żywności”), środowisko (nagroda w kategorii „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza”) oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (nagrody w kategoriach: „Współużytkowanie widma”, „Przekaz optyczny”).

Przyjęty w dniu dzisiejszym zaktualizowany program prac potwierdza szczegóły dotyczące zaproszeń do składania wniosków na rok 2015, ogłoszonych po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku, i określa terminy składania wniosków (zob. IP/13/1232). Wszystkie możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” są dostępne z portalu uczestników.

Odzew na pierwsze zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”

Odzew na pierwsze zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”, które ogłoszono w grudniu, był ogromny – do końca czerwca złożono ponad 17 tys. wniosków na kwotę dziewięć razy przekraczającą wysokość dostępnych środków. Oznacza to istotny wzrost w stosunku do poprzedniego, siódmego programu ramowego (7PR) oraz wyższy poziom konkurencji. Odnotowano zauważalny wzrost liczby wniosków ze strony przemysłu, a składane przez przedsiębiorstwa wnioski dotyczące priorytetów „wiodąca pozycja w przemyśle” oraz „wyzwania społeczne” w ramach programu „Horyzont 2020” stanowiły 44 proc. w porównaniu z 30 proc. w przypadku analogicznych obszarów 7PR. Udział MŚP jest szczególnie wysoki – ponad 5,5 tys. wniosków ze strony MŚP w odpowiedzi na zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020” mające na celu promowanie wiodącej pozycji w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych oraz prawie 2,7 tys. wniosków dotyczących finansowania w ramach nowego instrumentu przeznaczonego dla MŚP o budżecie wynoszącym 3 mld euro.

Kontekst

Program „Horyzont 2020” jest dotychczas największym programem ramowym UE w zakresie badań naukowych i innowacji, którego siedmioletni budżet wynosi prawie 80 mld euro. Większość unijnych funduszy na badania naukowe przyznawana jest na podstawie zaproszeń opartych na zasadach konkurencji, lecz budżet programu „Horyzont 2020” obejmuje również środki na potrzeby Wspólnego Centrum Badawczego (wewnętrznej służby naukowej Komisji Europejskiej), Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach traktatu EURATOM. Odrębne zaproszenia są również publikowane w ramach poszczególnych partnerstw z udziałem przemysłu oraz z udziałem państw członkowskich (zob. IP/13/668 i IP/14/796). W 2015 r. całkowity budżet UE w dziedzinie badań naukowych, łącznie ze wspomnianymi pozycjami i wydatkami administracyjnymi, wyniesie ok. 9,9 mld euro.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/1085: „Horyzont 2020” – nowy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Strona programu „Horyzont 2020”

Portal uczestników

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), w serwisie Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcisło (+32 2 295 56 04)


Side Bar