Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

Komisija paziņo par instrumentu “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju”, kura budžets ir 100 miljoni eiro, un piecām inovācijas balvām

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauno izmēģinājuma darbību “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju” (Fast Track to Innovation – FTI), kurai iedalīti 100 miljoni eiro, un piecām inovācijas balvām, ko piešķirs atbilstīgi Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020” (tās budžets ir 80 miljardi eiro). FTI mērķis ir stimulēt Eiropas ekonomiku, piedāvājot inovatīviem uzņēmumiem un organizācijām dotācijas, lai to lieliskās idejas varētu pārvērst tirgū pārdodamās precēs un pakalpojumos. Minētās balvas ir atzinība par sabiedrībai ļoti nozīmīgiem revolucionāriem tehnoloģijas jauninājumiem. Šīs iniciatīvas ir viens no veidiem, kā izpaužas ES apņemšanās atbalstīt inovāciju Eiropā programmas “Apvārsnis 2020” pirmās divus gadus ilgās darba programmas ietvaros. Paziņojumā, ar kuru nākts klajā šodien, arī apliecināts, ka 2015. gadā programmas “Apvārsnis 2020” konkursiem paredzēti 7 miljardi eiro, un norādīti pieteikumu iesniegšanas termiņi (MEMO/14/492).

ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Interese par pirmajiem “Apvārsnis 2020” uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus bija milzīga, jau iesniegti vairāk nekā 17 000 priekšlikumu. Ļoti priecājos par skaidri redzamo intereses pieaugumu, jo īpaši no mazo uzņēmumu puses. Šodien mēs dodam starta signālu 2015. gada konkursiem, un esmu pārliecināta, ka tie izpelnīsies tikpat lielu interesi. Iniciatīva “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju” un jaunās balvas dos vēl vairāk dalības iespēju jauninājumu ieviesējiem no visas Eiropas. Ar šiem pasākumiem mēs sniedzam ieguldījumu Eiropas konkurētspējas vairošanā, izaugsmes veicināšanā un jaunu darbvietu radīšanā.”

Instrumenta “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju” finansējumam varēs pieteikties no 2015. gada janvāra. Šis instruments atbalstīs nelielus triju līdz piecu organizāciju konsorcijus, kuros aktīvi iesaistījušies uzņēmumi. Mērķis ir palīdzēt daudzsološām idejām pārvarēt pēdējo šķērsli, kas tās šķir no iekļūšanas tirgū. Piedalīties var ikviens tiesību subjekts, kas reģistrēts ES vai kādā no valstīm, kuras piedalās programmā “Apvārsnis 2020”, ar idejām jebkurā tehnoloģijas vai pielietojuma jomā.

Sacensība par piecām inovācijas balvām sāksies 2014. gada beigās vai 2015. gada sākumā. Balvas, kuru kopsumma 2015. gadā ir 6 miljoni eiro, tiks piešķirtas trijās dažādās tematiskās nozarēs: veselības jomā (balva par antibiotiku lietošanas ierobežošanu, pārtikas skenēšanas balva (“Food-Scanner Prize”)), vides jomā (balva par gaisa piesārņojuma samazināšanu) un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā (balva par frekvenču spektra efektīvu koplietošanu, balva par optisko pārraidi).

Atjauninātajā darba programmā, kuru pieņem šodien, ir apstiprināti 2015. gada konkursi, kurus pirmoreiz izsludināja pērnā gada decembrī, un norādīti pieteikumu iesniegšanas termiņi (skatīt IP/13/1232). Informācija par visām programmas “Apvārsnis 2020” finansējuma saņemšanas iespējām atrodama dalībnieku portālā.

Atsaucība pirmajos “Apvāršņa 2020” konkursos

Interese par pirmajiem programmas “Apvārsnis 2020” konkursiem, kurus izsludināja decembrī, ir bijusi milzīga — līdz jūnija beigām iesniegti vairāk nekā 17 000 priekšlikumu. Ja gribētu īstenot tos visus, tad vajadzētu deviņas reizes vairāk līdzekļu nekā pieejams. Salīdzinājumā ar iepriekšējo (septīto) pamatprogrammu (FP7) tas ir ļoti ievērojams pieaugums, un konkurence ir daudz lielāka. Būtiski pieaudzis pieteikumu skaits no rūpniecības nozares: uzņēmumu pieteikumi programmas “Apvārsnis” pīlāriem “Rūpniecības prioritāte” un “Sabiedrības problēmas” veido 44 % no pieteikumu kopskaita, bet radniecīgajās Septītās pētniecības pamatprogrammas jomās to īpatsvars bija 30 %. Jo īpaši aktīvi piedalās MVU. Programmas “Apvārsnis” konkursiem, kuru mērķis ir stimulēt vadošo lomu rūpniecībā un rūpniecības tehnoloģijā, no MVU saņemti vairāk nekā 5500 pieteikumu un vēl apmēram 2700 pieteikumu finansējumam no jaunā MVU instrumenta, kura budžets ir 3 miljardi eiro.

Konteksts

“Apvārsnis 2020” ir visu laiku vērienīgākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets ir gandrīz 80 miljardi eiro septiņu gadu periodā. Lielāko daļu pētniecībai paredzētā ES finansējuma piešķir konkursu uzvarētājiem, taču no programmas “Apvārsnis” budžeta finansē arī Kopīgo pētniecības centru (pašas Eiropas Komisijas zinātnisko dienestu), Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu un pētījumus, ko veic atbilstīgi Euratom līgumam. Atsevišķus konkursus izsludina arī atbilstīgi īpašām partnerībām ar uzņēmumiem un dalībvalstīm (sk. IP/13/668 un IP/14/796). 2015. gadā kopējais budžets, ko ES atvēlējusi pētniecībai, ieskaitot šos posteņus un administratīvos izdevumus, būs aptuveni 9,9 miljardi eiro.

Kur meklēt sīkāku informāciju

MEMO/13/1085: “Apvārsnis 2020” — ES jaunā pētniecības un inovācijas programma

“Apvārsnis 2020” tīmekļa vietne

Dalībnieku portāls

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviteris: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar