Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. heinäkuuta 2014

Sata miljoonaa euroa nopeutetun innovoinnin välineelle ja viisi innovaatiopalkintoa

Euroopan komissio esittelee tänään nopeutetun innovoinnin välinettä koskevan pilottihankkeen, jolle osoitetaan 100 miljoonaa euroa, ja viisi innovaatiopalkintoa, jotka sisältyvät EU:n tutkimusta ja innovointia koskevaan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, jonka budjetti on 80 miljardia euroa. Nopeutetun innovoinnin välineellä (Fast Track to Innovation – FTI) pyritään tukemaan Euroopan taloutta tarjoamalla innovatiivisille yrityksille ja organisaatioille avustuksia, joiden avulla nopeutetaan lupaavien ideoiden pääsyä markkinoille. Palkinnoilla kannustetaan teknologisiin läpimurtoihin, joilla on suurta yhteiskunnallista merkitystä. Aloitteilla tuetaan innovointia Euroopassa ensimmäisen kaksivuotisen Horisontti 2020 –työohjelman puitteissa. Tänään komissio myös vahvistaa, että vuonna 2015 Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöihin osoitetaan seitsemän miljardia euroa, ja antaa hakuajat (MEMO/14/492).

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan ensimmäisten Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöjen vastaanotto on ollut valtaisaa: tähän mennessä on jätetty jo yli 17 000 ehdotusta. "On hienoa, että elinkeinoelämän ja erityisesti pk-yritysten kiinnostus tähän on selkeästi kasvanut. Tänään käynnistetään vuoden 2015 ehdotuspyynnöt, jotka saavat varmasti yhtä huikean vastaanoton. Nopeutettu innovoinnin väline ja uudet innovaatiopalkinnot antavat entistä useammille innovatiivisille yrityksille kaikkialla Euroopassa mahdollisuuden osallistua. Näillä toimenpiteillä voidaan parantaa EU:n kilpailukykyä sekä luoda kasvua ja työpaikkoja”, totesi Máire Geoghegan-Quinn.

Nopeutetun innovoinnin välinettä koskeva haku käynnistyy tammikuussa 2015. Tällä välineellä tuetaan pieniä vahvasti elinkeinoelämässä mukana olevia yhteenliittymiä (joissa on kolmesta viiteen organisaatiota), jotta niiden lupaavat ideat pääsevät nopeammin markkinoille. Nopeutetun innovoinnin väline on avoin kaikille tekniikan ja sovellusten alan ideoille sekä kaikille tahoille, jotka ovat sijoittautuneet EU:hun tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyneeseen maahan.

Kilpailut, joissa tavoitellaan viittä innovaatiopalkintoa, käynnistyvät vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 alussa. Palkinnot ovat arvoltaan kuusi miljoonaa euroa ja kattavat seuraavat kolme tutkimusalaa: terveydenhuolto ("antibioottien käytön vähentämistä koskeva palkinto" ja "elintarvikeskanneri-palkinto"), ympäristö ("ilman pilaantumisen vähentämistä koskeva palkinto") sekä tieto- ja viestintätekniikka ("taajuuksien yhteiskäyttöä koskeva palkinto" ja "optista siirtotekniikkaa koskeva palkinto").

Tänään hyväksytyssä tarkistetussa työohjelmassa annetaan lisätietoja viime joulukuussa julkistetuista vuotta 2015 koskevista ehdotuspyynnöistä ja ilmoitetaan haun määräajoista (ks. IP/13/1232). Horisontti 2020 –puiteohjelmasta saatavilla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin voi tutustua osallistujaportaalissa.

Valtaisa vastaanotto

Joulukuussa julkistettujen ensimmäisten Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöjen (ks. IP/13/1232) vastaanotto on ollut valtaisaa: kesäkuun lopulla ehdotuksia oli jätetty jo yli 17 000. Haettu tuen määrä on yhdeksänkertainen saatavilla olevaan tuen määrään nähden. Tämä on huomattavasti enemmän kuin seitsemännen puiteohjelman yhteydessä, ja kilpailu on kovempaa. Elinkeinoelämältä on saatu hakemuksia huomattavasti aiempaa enemmän: yritysten Horisontti 2020 -pilareihin ”Teollisuuden johtoasema” ja ”Yhteiskunnalliset haasteet” jättämien hakemusten osuus on 44 prosenttia kokonaismäärästä, kun vastaava osuus seitsemännessä puiteohjelmassa oli 30 prosenttia. Erityisesti pk-yritykset ovat vahvasti edustettuina yli 5 500 hakemuksella Horisontti 2020 -ehdotuspyyntöihin, joilla edistetään erityistavoitetta "Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa", ja lähes 2 700 hakemuksella tuen saamiseksi uudesta pk-yrityksille kohdennetusta välineestä, jonka budjetti on kolme miljardia euroa.

Tausta

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Sen seitsemän vuoden budjetti on lähes 80 miljardia euroa. Suurin osa EU:n tutkimusrahoituksesta jaetaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella, mutta Horisontti 2020 -puiteohjelman budjetista myönnetään määrärahoja myös Yhteiselle tutkimuskeskukselle, joka on Euroopan komission oma tiedeyksikkö, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille sekä tutkimukselle, jota tehdään Euratomin perustamissopimuksen puitteissa. Lisäksi julkaistaan erilliset ehdotuspyynnöt, jotka koskevat erityisiä kumppanuuksia elinkeinoelämän ja jäsenvaltioiden kanssa (ks. IP/13/668 ja IP/14/796). Vuonna 2015 EU:n tutkimusbudjetti on yhteensä noin 9,9 miljardia euroa, mukaan lukien edellä mainitut kohdat ja hallintomenot.

Lisätietoja

MEMO/13/1085: Horisontti 2020 - EU:n uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Horisontti 2020 -verkkosivut

Osallistujaportaali

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32-2) 295 56 04,


Side Bar