Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuli 2014

Komisjon kuulutab välja 100 miljoni eurose eelarvega projekti „Innovatsiooni kiirtee” ja viis innovatsiooniauhinda

Täna esitab Euroopa Komisjon üksikasjad uue 100 miljoni eurose eelarvega katseprojekti „Innovatsiooni kiirtee” („Fast Track to Innovation”, FTI) kohta ja viie innovatsiooniauhinna kohta, mis antakse välja Euroopa Liidu 80 miljardi eurose eelarvega teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 raames. „Innovatsiooni kiirtee” eesmärk on toetada Euroopa majandust, pakkudes innovaatilistele ettevõtjatele ja organisatsioonidele toetusi, et anda otsustav tõuge suurpäraste ideede turuleviimiseks. Auhinnad on preemiaks ühiskondlikult oluliste tehnoloogiliste läbimurrete eest. Algatused rõhutavad innovatsiooni toetamise vajadust Euroopas esimese, kaheaastase Horisont 2020 tööprogrammi osana. Tänases teadaandes kinnitatakse ka 7 miljardi euro eraldamist Horisont 2020 projektikonkurssidele 2015. aastal ning nähakse ette taotluste esitamise ajagraafik (MEMO/14/492).

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Vastukaja esimestele Horisont 2020 projektikonkurssidele oli tohutu, esitatud on juba üle 17 000 taotluse. Mulle avaldab muljet tööstussektori, eriti väikeettevõtjate huvi ilmne tõus. Täna anname stardipaugu 2015. aasta projektikonkurssidele ja ma olen kindel, et ka need leiavad sama palju huvilisi. „Innovatsiooni kiirtee” ja uued auhinnad pakuvad kogu Euroopa novaatoritele isegi rohkem osalemisvõimalusi. Nende meetmetega aitame kaasa Euroopa konkurentsivõime kasvule ning elavdame majanduskasvu ja loome uusi töökohti.”

„Innovatsiooni kiirtee” kava on taotluste esitamiseks avatud alates 2015. aasta jaanuarist. See aitab väikestel kolmest kuni viiest organisatsioonist koosnevatel suure äriosalusega gruppidel anda paljutõotavatele ideedele viimast lihvi enne turuleviimist. See on avatud kõigi tehnoloogia- ja kasutusvaldkondade ideedele ning kõigi ELis või Horisont 2020 programmiga ühinenud riikides asuvate juriidiliste isikute jaoks.

Viie uue innovatsiooniauhinna konkursid algavad 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses. Auhinnad, mille väärtus on 2015. aastal kuus miljonit eurot, hõlmavad teadusuuringute kolme eri teemavaldkonda: tervist (antibiootikumide kasutamise vähendamise auhind, toiduskanneri auhind) keskkonda (õhusaaste vähendamise auhind) ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (ühise spektrijagamise auhind, optilise ülekande auhind).

Täna vastuvõetud ajakohastatud tööprogrammis kinnitatakse esimest korda eelmises detsembris väljakuulutatud 2015. aasta projektikonkursside üksikasjad ja täpsustatakse projektide esitamise tähtajad (vt IP/13/1232). Kõigi Horisont 2020 rahastamisvõimalustega saab tutvuda osalejate portaalis.

Vastukaja esimestele Horisont 2020 projektikonkurssidele

Vastukaja detsembris väljakuulutatud esimestele Horisont 2020 projektikonkurssidele oli tohutu, juuni lõpuks esitati üle 17 000 taotluse, mille rahuldamiseks oleks vaja saadaolevatest vahenditest üheksa korda rohkem ressursse. See on oluline kasv võrreldes eelmise, seitsmenda raamprogrammiga ja konkurents on suurem. Märgatavalt on tõusnud tööstussektori taotluste arv; ettevõtjate taotlused, mis on seotud Horisondi programmi sammastega „Juhtpositsioon tööstuses” ja „Ühiskonnaprobleemid”, moodustavad 44 protsenti kogutaotlustest, samas kui seitsmenda raamprogrammi vastavates valdkondades on see protsent 30. Eriti palju osavõtjaid on VKE-de hulgas: üle 5500 VKE avalduse progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas juhtpositsiooni püüdlemise julgustamist käsitleval Horisondi projektikonkursil ja peaaegu 2700 avaldust uuest kolme miljardi eurosest VKE-de vahendist rahastamiseks.

Taustteave

„Horisont 2020” on ELi suurim teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille seitsme aasta eelarve ulatub pea 80 miljardi euroni. ELi teadusuuringute rahastamine toimub enamasti projektikonkursside põhjal, kuid Horisondi programmis on olemas vahendid ka Teadusuuringute Ühiskeskuse (Euroopa Komisjoni sisene teadustalitus), Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ja Euratomi asutamislepingu raames tehtavate teadusuuringute rahastamiseks. Eraldi konkursikutsed avaldatakse tööstussektori ja liikmesriikidega loodud konkreetsete partnerluste raames (vt IP/13/668 ja IP/14/796). 2015. aastal on ELi teadusuuringute eelarve (sealhulgas konkreetsed eelarvepunktid ja halduskulud) umbes 9,9 miljardit eurot.

Lisateave

MEMO/13/1085: Horisont 2020 – ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni programm

Raamprogrammi „Horisont 2020” veebisait

Osalejate portaal

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar