Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 22. juli 2014

Kommissionen bekendtgør, at der afsættes 100 mio. EUR til "Den hurtige vej til innovation" og indføres 5 innovationspriser

Europa-Kommissionen fremlægger i dag nærmere oplysninger om et nyt pilotprojekt "Den hurtige vej til innovation" til 100 mio. EUR og 5 innovationspriser inden for Horisont 2020, som er EU’s forsknings- og innovationsprogram på 80 mia. EUR. "Den hurtige vej til innovation" sigter mod at støtte Europas økonomi ved at tilbyde innovative virksomheder og organisationer tilskud, der skal give gode idéer det sidste skub fremad, inden de bringes på markedet. Hensigten med priserne er at belønne teknologiske gennembrud af høj samfundsmæssig relevans. Initiativerne understøtter bestræbelserne på at støtte innovation i Europa som led i det første 2-årige arbejdsprogram i Horisont 2020. I dagens bekendtgørelse bekræftes endvidere, at der er afsat 7 mia. EUR til Horisont 2020-forslagsindkaldelser i 2015, og tidsplanen for ansøgninger fastlægges (MEMO/14/492).

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler i den forbindelse: "Interessen for de første Horisont 2020-indkaldelser har været enorm; der er allerede indsendt 17 000 forslag. Jeg er imponeret over den utvetydige vækst i erhvervslivets deltagelse, især blandt små virksomheder. Vi affyrer i dag startskuddet til 2015-indkaldelsen, og jeg er overbevist om, at efterspørgslen vil blive lige så stor. Den hurtige vej til innovation og de nye priser vil give innovative virksomheder i hele Europa endnu flere muligheder for at engagere sig. Med disse foranstaltninger bidrager vi til at øge Europas konkurrenceevne og skabe vækst og beskæftigelse."

Ansøgninger i relation til ordningen "Den hurtige vej til innovation" kan indgives fra januar 2015. Den vil støtte mindre konsortier af 3-5 organisationer med omfattende deltagelse fra erhvervslivet med henblik på at give lovende idéer et sidste skub fremad, inden de bringes på markedet. Den er åben for idéer inden for alle teknologiske områder eller anvendelsesområder og for enhver juridisk enhed, som er etableret i EU eller i et land, der er associeret med Horisont 2020.

Konkurrencerne om de 5 innovationspriser indledes i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015. Priserne til en værdi af 6 mio. EUR i 2015 dækker tre forskellige forskningstemaområder: sundhed ("prisen for nedbringelse af brugen af antibiotika", "food scanner-præmien"), miljø ("prisen for nedbringelse af luftforurening") og ikt ("samarbejdsbaseret frekvensdeling" og "prisen for optiske transmissionsteknikker").

I det ajourførte arbejdsprogram, der er vedtaget i dag, bekræftes oplysningerne om forslagsindkaldelserne for 2015, som blev bekendtgjort første gang i december, og der fastsættes frister for indgivelse af forslag (se IP/13/1232). Alle finansieringsmulighederne inden for Horisont 2020 er tilgængelige via deltagerportalen.

Reaktionen på de første indkaldelser inden for Horisont 2020

Reaktionen på de første Horisont 2020-indkaldelser, der blev bebudet i december, har været enorm, der er indgivet over 17 000 forslag ved udgangen af juni, og der er ansøgt om et beløb svarende til ni gange de disponible midler. Dette udgør en mærkbar stigning i forhold til det tidligere syvende rammeprogram (FP7), og konkurrencen er intensiveret. Der har været en betydelig stigning i antallet af ansøgninger fra erhvervslivet, idet erhvervslivets ansøgninger angående Horisont-søjlerne "industrielt lederskab" og "samfundsmæssige udfordringer" tegner sig for 44 procent af det samlede beløb mod blot 30 procent inden for sammenlignelige områder af syvende rammeprogram. SMV’ernes deltagelse er særdeles høj med over 5 500 SMV-ansøgninger angående Horisont-indkaldelsen, der fremmer lederskab inden for støtte- og industriteknologi, og næsten 2 700 ansøgninger om midler fra det nye SMV-instrument med et budget på 3 mia. EUR.

Baggrund

Horisont 2020 er det største rammeprogram for forskning og innovation, som EU nogensinde har etableret, med et budget over syv år på næsten 80 mia. EUR. Det meste af EU’s forskningsstøtte tildeles på grundlag af indkaldelser, men budgettet for Horisont omfatter midler til Det Fælles Forskningscenter, som er Europa-Kommissionens interne videnskabelige tjenestegren, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi samt forskning, der udføres inden for rammerne af Euratomtraktaten. Der offentliggøres også særskilte indkaldelser under de specifikke partnerskaber med industrien og medlemsstaterne (se IP/13/668 og IP/14/796). I 2015 vil EU's samlede forskningsbudget, som omfatter disse poster og administrative udgifter, ligge på ca. 9,9 mia. EUR.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/1085: Horisont 2020 – EU's nye forsknings- og innovationsprogram

Horisont 2020 websted

Deltagerportal

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar