Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. juli 2014

In app-køb - Fælles tiltag fra Kommissionen og medlemslandene giver bedre beskyttelse af forbrugerne i onlinespil

Efter en lang række klager i EU-landene om in app-køb i onlinespil og navnlig børns utilsigtede køb, gik de nationale myndigheder sammen med Kommissionen om at finde løsninger.

Den koordinerede indsats i EU over for in app-køb i online- og mobilspil har skabt rigtig fremgang og givet konkrete resultater. Branchen har afgivet en række tilsagn for at imødegå forbrugernes bekymringer. Indsatsen vil styrke forbrugernes tillid til den hurtigtvoksende app-sektor.

"Det er allerførste gang, Kommissionen og de nationale myndigheder går sammen om denne form for håndhævelse. Jeg er glad for at se, at det giver håndgribelige resultater. Det er vigtigt for forbrugerne. Navnlig skal børn beskyttes bedre, når de spiller online. Indsatsen giver også uvurderlig erfaring i forbindelse med de igangværende overvejelser om, hvordan man bedst kan håndhæve forbrugernes rettigheder i EU. Den har vist, at samarbejde kan betale sig, og bidrager til at forbedre forbrugerbeskyttelsen i alle medlemslandene”, udtaler Neven Mimica, kommissær for forbrugerpolitik.

Næstformand i Kommissionen Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtaler: "Kommissionen er en varm tilhænger af innovation i app-sektoren. In app-køb er en lovlig forretningsmodel, men det er afgørende, at app-producenterne forstår og overholder EU-reglerne, når de udvikler disse nye forretningsmodeller."

I en fælles holdning, som de nationale myndigheder nåede til enighed om i netværket for forbrugerbeskyttelse og meddelte Apple, Google og Interactive Software Federation of Europe i december 2013, bad man om følgende:

  • Spil, der markedsføres som "gratis", må ikke vildlede forbrugerne om de faktiske omkostninger.

  • Spil må ikke indeholde direkte opfordringer til børn til at købe indhold i et spil eller til at overtale voksne til at købe indhold til dem.

  • Forbrugerne skal informeres korrekt om betalingsforhold, og der må ikke ske automatisk debitering uden forbrugernes udtrykkelige godkendelse.

  • Erhvervsdrivende skal opgive en e-mailadresse, så forbrugerne kan kontakte dem i tilfælde af spørgsmål og klager.

Gennem EU-reglernes samarbejdsmekanisme for forbrugerbeskyttelse blev Apple, Google og relevante erhvervsorganisationer bedt om at levere konkrete løsninger på de udtrykte betænkeligheder i hele EU.

Google har besluttet at foretage en række ændringer. Gennemførelsen er i gang og vil blive afsluttet ved udgangen af september 2014. Det drejer sig blandt andet om ikke at bruge ordet "gratis" overhovedet, når spil indeholder in app-køb, om at udvikle målrettet vejledning for app-udviklere for at forhindre direkte købsopfordringer til børn som defineret i EU-lovgivningen og tidsbestemte foranstaltninger til at overvåge åbenbare overtrædelser af EU's forbrugerlovgivning. Google har også tilpasset sine standardindstillinger, så betalinger skal godkendes forud for hvert in-app køb, medmindre forbrugeren aktivt vælger at ændre disse indstillinger.

Selv om Apple desværre hidtil ikke har fremlagt konkrete og omgående løsninger for at løse problemerne i forbindelse med især betalingsgodkendelse, har virksomheden foreslået at gøre noget ved disse problemer. Imidlertid er der ikke afgivet noget fast tilsagn eller opstillet en tidsplan for gennemførelsen af sådanne mulige fremtidige ændringer. Forbrugerbeskyttelsesmyndighederne vil fortsat være i dialog med Apple for at sikre, at virksomheden afgiver specifikke oplysninger om de nødvendige ændringer og bringer sin praksis i overensstemmelse med den fælles holdning.

Medlemslandenes håndhævere og Kommissionen har også opfordret sammenslutninger af onlinespiludviklere og spilleplatforme til at overveje konkrete foranstaltninger for at takle de spørgsmål, der rejses i den fælles holdning, herunder muligheden for retningslinjer eller standarder, der inddrager netværket for forbrugerbeskyttelses holdning.

Håndhævelse, herunder muligheden for sagsanlæg, påhviler de nationale myndigheder, som nu vil overveje, hvordan de kan afhjælpe eventuelle udestående juridiske problemer.

Kommissionen og medlemslandene vil fortsat overvåge spørgsmålet, og navnlig i hvilket omfang de afgivne tilsagn i praksis har imødegået de spørgsmål, der er rejst i netværket for forbrugerbeskyttelses holdning.

Baggrund

EU-forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (EF nr.°2006/2004) knytter medlemslandenes forbrugerorganisationer sammen i et europæisk netværk. Takket være dette netværk kan en forbrugermyndighed i ét EU-land få et andet lands myndighed til at gribe ind i tilfælde af grænseoverskridende overtrædelser af EU's forbrugerregler. Samarbejdet gælder forbrugerregler på en række områder, der bl.a. falder ind under direktivet om urimelig handelspraksis og direktivet om urimelige kontraktvilkår.

Yderligere oplysninger

De nationale forbrugermyndigheders fælles holdning til forbrugerbeskyttelse vedrørende spil-apps fra juli 2014:

De nationale forbrugermyndigheders fælles holdning til forbrugerbeskyttelse vedrørende spil-apps fra december 2013:

Website om forbrugerbeskyttelsessamarbejde

IP/14/187

Kommissær Neven Mimicas website

Følg kommissær Neven Mimica på Twitter: @MimicaEU

Følg EU's forbrugerpolitik på Twitter: @EU_Consumer

Pressehenvendelser:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar