Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. července 2014

Nakupování aplikací pro chytré telefony: lepší ochrana spotřebitelů v oblasti online her díky opatření Evropské komise a členských států

Po početných stížnostech v zemích EU na potíže v souvislosti s nakupováním aplikací pro online hry (zejména s nákupy, které z nevědomosti provedly děti) spojily vnitrostátní orgány a Evropská komise síly, aby nalezly řešení.

Koordinované donucovací opatření v EU týkající se nakupování aplikací pro online hry a hry pro mobilní přístroje znamenalo skutečný pokrok v dosahování hmatatelných výsledků. Příslušné odvětví přijalo řadu závazků, jejichž cílem je řešit potíže spotřebitelů. Díky tomu poroste důvěra spotřebitelů v toto rychle rostoucí odvětví.

„Jde o první donucovací opatření tohoto druhu, v jehož rámci spojily síly Evropská komise a vnitrostátní orgány. Velice mě těší, že má viditelné výsledky. To je podstatné pro spotřebitele. Zejména děti je při hraní online třeba lépe chránit. Opatření přináší také neocenitelné zkušenosti z hlediska právě probíhajících úvah o tom, jak co nejefektivněji organizovat vymáhání práv spotřebitelů v Unii. Ukazuje, že spolupráce se vyplácí a pomáhá zdokonalovat ochranu spotřebitelů ve všech členských státech,“ uvedl komisař EU pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, k tomu dodala: „Komise inovace v odvětví aplikací velmi podporuje. Prodej aplikací pro chytré telefony je legitimní obchodní model, nicméně výrobci aplikací musí při vývoji těchto nových obchodních modelů porozumět právu EU a dodržovat je.“

Vnitrostátní orgány v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele se dohodly na společném stanovisku, které v prosinci 2013 (1) předaly společnostem Apple a Google a sdružení Interactive Software Federation of Europe (Evropská federace pro interaktivní software) a v němž požadovaly, aby:

  • hry nabízené jako „zdarma“ ke stažení neklamaly spotřebitele, pokud jde o skutečné výdaje, které jsou s nimi spojeny,

  • hry nenabádaly děti ke koupi produktů v rámci hry nebo k tomu, aby ke koupi přesvědčily dospělé,

  • spotřebitelé byli odpovídajícím způsobem informováni o platebních podmínkách a platby nebyly strhávány automaticky na základě standardního nastavení, aniž by k tomu dal spotřebitel výslovný souhlas,

  • obchodníci dali k dispozici e-mailovou adresu, na níž je mohou spotřebitelé kontaktovat v případě dotazů nebo stížností.

Na základě mechanismu spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů, který umožňují pravidla EU, byly společnosti Apple a Google a příslušná obchodní sdružení vyzvány, aby v celé EU na vyjádřené obavy zareagovaly v podobě nabídky konkrétních řešení.

Společnost Google se rozhodla uskutečnit řadu změn. Tyto změny právě probíhají a budou dokončeny do konce září 2014. Společnost Google nebude například vůbec používat slovo „bezplatně“, pokud hry zahrnují nákupy příslušných aplikací, připraví cílené pokyny pro tvůrce aplikací, aby se předešlo přímému pobízení děti, jak je stanoveno v rámci práva EU, a přijme časově omezená opatření, která mají pomoci sledovat zjevná porušení práva EU týkajícího se práv spotřebitelů. Společnost Google přizpůsobila také své standardní nastavení tak, aby každá koupě aplikace vyžadovala souhlas předem, pokud si toto nastavení spotřebitel sám aktivně nezmění.

Společnost Apple bohužel s žádnými konkrétními a okamžitými řešeními problémů (spojených zejména s povolováním plateb) dosud nepřišla, nicméně nabídla, že se jimi bude zabývat. K provedení těchto případných budoucích změn se však nezavázala a nebyl pro ně stanoven ani žádný harmonogram. Orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele budou společnost Apple dále pobízet k tomu, aby poskytla podrobnosti o požadovaných změnách a aby své praktiky uvedla do souladu s uvedeným společným stanoviskem.

Donucovací orgány členských států a také Evropská komise vyzvaly sdružení a platformy tvůrců online her k úvahám nad konkrétními opatřeními, která by bylo možné přijmout k řešení problémů, jež jsou uvedeny ve společném stanovisku, včetně možnosti pokynů či norem, jež by zohledňovaly stanovisko sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Vymáhání práv, včetně případného právního opatření, je v rukou vnitrostátních orgánů, které se nyní zabývají tím, jak řešit zbývající právní otázky.

Evropská komise a členské státy budou dále sledovat tuto záležitost, a zejména míru, v níž mohly přijaté závazky vyřešit obavy uvedené ve stanovisku ke spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Souvislosti

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele ((ES) č. 2006/2004) propojuje vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele do celoevropské sítě pro vymáhání práv. Díky tomuto rámci se může vnitrostátní orgán jednoho státu EU v případě přeshraničního porušování pravidel pro ochranu spotřebitelů obrátit na svůj protějšek v jiné zemi EU a požádat jej, aby zasáhl. Tato spolupráce se vztahuje na pravidla pro ochranu spotřebitelů platná v různých oblastech, jako je směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Další informace

Společné postoje vnitrostátních donucovacích orgánů pro ochranu spotřebitelů v oblasti herních aplikací z července 2014

Společné postoje vnitrostátních donucovacích orgánů pro na ochranu spotřebitelů v oblasti herních aplikací z prosince 2013

Internetová stránka o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

IP/14/187

Internetové stránky komisaře Mimici:

Komisař Neven Mimica na Twitteru: @MimicaEU

Sledujte spotřebitelskou politiku EU na Twitteru: @EU_Consumer

Kontaktní osoby:

David Hudson (+32 22968335))

Andreana Stankova (+32 22957857)

Joshua Salsby  (+32 22972459)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailem

1 :

Organizace European Games Developer Federation (Evropská federace výrobců videoher) a International Social Games Association (Mezinárodní sdružení společenských her), které zastupují tvůrce her a příslušné platformy, byly se společným stanoviskem sítě v oblasti spolupráce ochrany spotřebitele obeznámeny na počátku roku 2014 a vyzvány k účasti na probíhajících diskusích s orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.


Side Bar