Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. julija 2014

Prvi geografski pregled politik šolske prehrane v EU

V sklopu prizadevanj Evropske komisije, da pripomore k zmanjšanju debelosti pri otrocih, je Skupno raziskovalno središče, znanstvena služba Evropske komisije, objavilo prvo izčrpno poročilo o politikah šolske prehrane v Evropi. Iz poročila je razvidno, da evropske države pripisujejo šolski prehrani velik pomen za zdravje, razvoj in šolsko uspešnost otrok. V vseh državah, ki jih je zajela študija (28 držav EU + Norveška in Švica), poznajo smernice za šolsko prehrano, čeprav se te med seboj precej razlikujejo. Nacionalni ukrepi, s katerimi države uveljavljajo zdravo prehrano v šoli, segajo tako od neobveznih smernic, denimo glede sestave jedilnika in velikosti obroka, do popolne prepovedi uporabe prodajnih avtomatov hrane in pijač ter sladkanih pijač v šolah, tudi prepovedi komercialnega oglaševanja.

Obvezne (oranžna) in neobvezne (modra)

nacionalne politike šolske prehrane po 28 državah EU ter Norveški in Švici

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je dejal: „Skoraj vsak tretji otrok v Evropi je pretežek ali debel in zato v nevarnosti, da zboli za katero od bolezni, ki jih je mogoče preprečiti, denimo diabetesom tipa 2. Šole so pomemben partner v naših prizadevanjih, da pri otrocih spodbudimo zdrave prehranjevalne navade, ki jim bodo omogočile zdravo odraščanje, dober šolski uspeh in vsestranski osebni razvoj. Ta prva ocena politik šolske prehrane je zato pomemben prispevek v našem boju proti debelosti otrok.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „S tem poročilom so evropski politični odločevalci, vzgojno-izobraževalni delavci in znanstveniki dobili dobro izhodišče za ugotavljanje morebitnih povezav med šolsko prehrano in javnim zdravjem ter za oceno, kako uspešno je uveljavljanje zdravih prehranjevalnih navad.“

Osnovne informacije

Poročilo prinaša geografski pregled najnovejših nacionalnih političnih dokumentov s standardi in smernicami glede prehrane v osnovnih in srednjih šolah. Opis politik temelji na skupnih merilih, kot so denimo dovoljena in nedovoljena živila, hranilna vrednost, jedilni prostori, priprava hrane in omejitve trženja.

Poročilo vsebuje tudi pregled regulativnega stanja in je tako pomemben korak do ocene učinka politik šolske prehrane na prehranjevanje in debelost otrok.

Nekaj ključnih podatkov iz poročila:

Več kot 90 % pregledanih politik vsebuje prehranske standarde, ki naj zagotovijo uravnotežen jedilnik. Sledijo navodila glede velikosti obroka (76 %) in standardi glede hranilne vrednosti kosila (65 %).

Zelo pogoste so omejitve in priporočila glede pijač (65–82 %), večinoma v prid pitju sveže vode in z izrecno omejitvijo ali prepovedjo (sladkanih) brezalkoholnih pijač.

Osnovni splošni cilj v večini držav je izboljšati prehrano otrok, privzgojiti zdrave navade prehranjevanja in življenja ter zmanjšati ali preprečiti debelost pri otrocih.

Večina politik omejuje sladke in slane prigrizke, in sicer so omejitve v razponu od občasnih dovoljenj do popolnih prepovedi.

59 % teh politik zahteva ali priporoča ocenjevanje uspešnosti politike šolske prehrane. Merilo za oceno sta največkrat organizacija prehrane v šoli in delež otrok, ki so prijavljeni na šolsko prehrano.

Najbolj pogosta parametra energijskih/hranilnih standardov za kosilo sta energijski vnos in delež maščob (65 % oziroma 56 % vseh politik).

Približno polovica vseh zajetih držav omejuje uporabo prodajnih avtomatov v šolah. Ukrepi segajo od priporočil za bolj zdrave alternative prodajnim avtomatom do popolne prepovedi avtomatov v šolskih prostorih, vmes so prepovedi nezdravih živil v avtomatih.

Omejitve zelo pogosto veljajo tudi za komercialno oglaševanje nezdravih živil v šolah.

Pri geografskem pregledu politik šolske prehrane je sodelovala skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost, ki podpira strategijo EU za vprašanja v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (2007) in akcijski načrt EU v zvezi z debelostjo pri otrocih (2014–2020).

Povezave

Povezava na poročilo:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Predlog Evropske komisije o kombinaciji in utrditvi obstoječih shem šolske prehrane (IP/14/94).

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar