Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 juli 2014

Studie brengt voor het eerst voedingsbeleid op scholen in EU in kaart

Als onderdeel van de inspanningen van de Europese Commissie om obesitas bij kinderen te helpen terugdringen, heeft de eigen wetenschappelijke dienst van de Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO), het eerste uitgebreide verslag over het voedingsbeleid op scholen in Europa gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de Europese landen erkennen dat het voedingsaanbod op scholen in belangrijke mate bijdraagt tot de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en hun prestaties op school. Alle onderzochte landen (de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland) hanteren richtsnoeren voor eten in schoolkantines, die van land tot land echter sterk verschillen. De nationale maatregelen om gezond eten op school te bevorderen, variëren van facultatieve richtsnoeren, bijvoorbeeld voor menu's en porties, tot een algeheel verbod, onder meer op de plaatsing van verkoopautomaten en de verkoop van met suiker gezoete dranken op scholen.

Overzicht van bindende (oranje) en facultatieve (blauw)

nationale beleidsmaatregelen voor schoolvoeding in de EU-28 plus Noorwegen en Zwitserland

Tonio Borg, EU-commissaris voor Gezondheid, zei: "Bijna een op de drie kinderen in Europa kampt met overgewicht of obesitas en loopt als zodanig het risico een aantal te voorkomen ziektes, waaronder diabetes type 2, te ontwikkelen. Scholen zijn belangrijke partners bij onze inspanningen om kinderen ertoe aan te zetten gezonde eetgewoontes aan te nemen, zodat zij in goede gezondheid kunnen opgroeien, op school goed kunnen presteren en hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen. Deze eerste beoordeling van het voedingsbeleid op scholen is daarom een belangrijke bijdrage in onze strijd tegen obesitas."

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, voegde hieraan toe: "Dit verslag vormt een goed uitgangspunt voor Europese beleidsmakers, onderwijsdeskundigen en wetenschappers om onderzoek te doen naar de mogelijke samenhang tussen het voedingsbeleid op scholen en de volksgezondheid, en om te beoordelen of het bevorderen van gezonde eetgewoontes doeltreffend is."

Achtergrond

Het verslag geeft een overzicht van de meest recente nationale beleidsdocumenten met normen en richtsnoeren voor het voedingsaanbod in het basis- en secundair onderwijs. Het beschrijft deze beleidsmaatregelen aan de hand van een aantal gemeenschappelijke criteria, zoals toegestaan of verboden voedsel, voedingswaarden, kantinefaciliteiten, cateringdiensten en verkoopbeperkingen.

Het geeft tevens een overzicht van de nationale regelgeving, wat een belangrijke stap is om het effect van deze beleidsmaatregelen op obesitas bij kinderen te kunnen beoordelen.

Hieronder volgen enkele kernfeiten uit het verslag:

Meer dan 90 % van de onderzochte beleidsmaatregelen voorziet in voedingsnormen met het oog op evenwichtig samengestelde menu's. Hierna volgen richtsnoeren voor de omvang van porties (76 %) en op de voedingswaarde gebaseerde normen voor het middageten (65 %).

Beperkingen of aanbevelingen in verband met de verkrijgbaarheid van dranken komen veelvuldig voor (65-82 %), waarbij er in de meeste gevallen voor wordt gepleit (gratis) watertappen ter beschikking te stellen en met name (met suiker gezoete) frisdrank aan banden te leggen of te verbieden.

De meeste landen streven er vooral naar de voeding van kinderen te verbeteren, hun gezonde eet- en leefgewoontes bij te brengen en obesitas bij kinderen terug te dringen of te voorkomen.

Snoepgoed en hartige snacks zijn bij de meeste beleidsmaatregelen aan banden gelegd: dit varieert van nu en dan toegestaan tot absoluut verboden.

In 59 % van de gevallen wordt in het kader van de nationale beleidsmaatregelen verlangd of aanbevolen om de resultaten van het voedingsbeleid op scholen te meten. Er moeten vooral metingen worden uitgevoerd in verband met de voedselverstrekking op scholen en het percentage kinderen die op school eten.

De vaakst gebruikte parameters bij de op de energie-/voedingswaarde gebaseerde normen voor het middageten zijn de energie- en vetinname (gehanteerd bij 65 % respectievelijk 56 % van alle beleidsmaatregelen).

In bijna de helft van de onderzochte landen gelden beperkingen voor wat in verkoopautomaten mag worden aangeboden. De maatregelen lopen uiteen van aanbevelingen om gezonder voedsel in verkoopautomaten aan te bieden, via het verbod op ongezond voedsel in verkoopautomaten, tot een algeheel verbod op het plaatsen van die automaten op het schoolterrein.

Beperkingen van de verkoop van ongezond voedsel zijn eveneens gebruikelijk.

Het overzicht van het voedingsbeleid op scholen is tot stand gekomen met de steun van de EU-groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging, ter ondersteuning van de EU-strategie van 2007 voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties alsmede het EU-actieplan voor obesitas bij kinderen 2014-2020.

Links

Link naar het verslag:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Voorstel van de Europese Commissie om de bestaande regelingen voor voeding op scholen te bundelen en te versterken (IP/14/94).

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar