Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 16 d.

Pirmą kartą tyrimų objektu tapo ES maisto mokyklose politika

Papildydamas Europos Komisijos pastangas mažinti vaikų nutukimą, Jungtinis tyrimų centras (JRC), kuris yra Komisijai priklausanti mokslinių tyrimų tarnyba, paskelbė pirmą išsamią ataskaitą apie Europos maisto mokyklose politiką. Iš ataskaitos matyti, kad Europos šalys pripažįsta, kokį svarbų indėlį mokyklos maistas turi vaikų sveikatai, vystymuisi ir veiklos mokykloje rezultatams. Visos tirtos šalys (28 ES narės, taip pat Norvegija ir Šveicarija) yra parengusios maisto mokyklose rekomendacijas, tačiau jos yra labai skirtingos. Sveika mityba mokyklose skatinama skirtingomis nacionalinėmis priemonėmis: tai gali būti ir pasirinktinai taikomos rekomendacijos dėl valgiaraščio ir porcijų dydžio, ir visiškas produktų pardavimo prekybos automatais, cukrumi saldintų gėrimų pardavimo ir pan. uždraudimas.

Privalomos nacionalinės maisto mokyklose politikos (oranžinė spalva) ir savanoriškai taikomos maisto mokyklose politikos (mėlyna spalva) pasiskirstymas

ES-28, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Beveik kas trečias vaikas Europoje turi antsvorio arba yra nutukęs ir todėl rizikuoja susirgti įvairiomis ligomis (įskaitant II tipo diabetą), kurių galima išvengti. Mokyklos yra svarbios partnerės siekiant skatinti vaikus susiformuoti sveikos mitybos įpročius, kad jie augtų sveiki, pasiektų gerų rezultatų mokykloje ir vystytųsi tiek, kiek leidžia jų potencialas. Taigi, šis pirmas maisto mokyklose politikos vertinimas yra svarbus žingsnis kovojant su nutukimo problema.“

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šia ataskaita Europos politikos formuotojams, švietimo specialistams ir mokslininkams suteikiamas tvirtas pagrindas galimam maisto mokyklose politikos ir viešosios sveikatos ryšiui ištirti ir sveikų mitybos įgūdžių skatinimo veiksmingumui įvertinti.

Pagrindiniai faktai

Ataskaitoje apžvelgiami naujausi nacionalinės politikos dokumentai dėl maistui pradinėse ir vidurinėse mokyklose taikomų standartų ir rekomendacijų. Joje šios politikos priemonės apibūdinamos taikant bendrus kriterijus, konkrečiai, pagal leistinus ir draudžiamus maisto produktus, maistingumo lygį, maitinimosi patalpas, maitinimo paslaugas ir pardavimo apribojimus.

Ataskaitoje taip pat apžvelgiama reguliavimo padėtis – tai yra svarbus žingsnis siekiant įvertinti tokios politikos poveikį vaikų nutukimui.

Kai kurie pagrindiniai ataskaitos faktai:

Daugiau kaip 90 % ištirtų politikos priemonių numatomi reikalavimai maistui, kuriais siekiama užtikrinti subalansuotus valgiaraščius. Taip pat taikomos rekomendacijos dėl porcijos dydžio (76 % politikos priemonių) ir maistingumo standartų pietums (65 % politikos priemonių).

Labai dažnai (65–82 % politikos priemonių) taikomi gėrimų pardavimo apribojimai arba rekomendacijos dėl gėrimų; daugelyje vykdomų politikos priemonių remiama (nemokama) prieiga prie šviežio geriamojo vandens ir konkrečiai ribojami arba draudžiami gaivieji (pasaldinti cukrumi) gėrimai.

Vaikų mitybos gerinimas, sveikos mitybos ir gyvenimo būdo įgūdžių mokymas, taip pat vaikų nutukimo mažinimas arba prevencija yra bendri daugumos šalių pagrindiniai tikslai.

Daugeliu politikos priemonių saldumynai ir pikantiški užkandžiai yra ribojami, o kai kuriomis net visiškai draudžiami.

59 % vykdomų politikos priemonių reikalaujama arba rekomenduojama įvertinti maisto mokyklose politikos rezultatus. Dažniausi reikalaujama įvertinti rezultatus, susijusius su maisto tiekimu mokyklose ir mokykloje besimaitinančių vaikų dalimi.

Energijos ir riebalų įsisavinimas yra dažniausi rodikliai, įtraukti į energija ir (arba) maistingumu pagrįstus pietų standartus (atitinkamai taikomi 65 % ir 56 % politikos priemonių).

Pardavimo automatuose parduodamų produktų asortimentas ribojamas maždaug pusėje visų tirtų šalių. Taikomos priemonės yra įvairios: nuo tokių, kuriomis rekomenduojama pardavimo automatuose parduoti sveikesnį maistą, iki tokių, kuriomis draudžiama pardavimo automatuose parduoti nesveiką maistą, arba tokių, kuriomis tokie automatai mokyklose draudžiami apskritai.

Taip pat dažnai taikoma nesveiko maisto pardavimo ribojimo praktika.

Maisto mokyklose politikos tyrimas buvo atliktas padedant ES mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupei, siekiant paremti 2007 m. ES strategiją dėl sveikatos klausimų, susijusių su mityba, antsvoriu ir nutukimu, taip pat 2014-2020 m. ES veiksmų planą dėl vaikų nutukimo.

Nuorodos

Nuoroda į ataskaitą

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Europos Komisijos pasiūlymas sujungti ir sustiprinti esamas maisto mokyklose programas IP/14/94

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar