Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. juli 2014.

Undersøgelse kortlægger for første gang politikkerne for skolemad i EU

Som led i Europa-Kommissionens indsats for at mindske fedme blandt børn har Det Fælles Forskningscenter, som er en videnskabelig tjenestegren i Kommissionen, offentliggjort den første omfattende rapport om den politik for skolemad, der føres i Europa. Den viser, at de europæiske lande er klar over, at skolemad spiller en vigtig rolle for børnenes sundhed, udvikling og resultater i skolen. Alle de lande, der deltager i undersøgelsen(28 medlemsstater + Norge og Schweiz), har retningslinjer for skolemad, selv om disse er meget forskellige. Valget af de nationale foranstaltninger, der skal fremme sund kost i skolen, strækker sig fra frivillige retningslinjer, f.eks. vedrørende menuer og portionernes størrelse, til deciderede forbud, bl.a. af opstilling af automater og salg af drikkevarer sødet med sukker.

Obligatoriske (orange) og frivillige (blå)

nationale skolemadspolitikker i EU28 og Norge og Schweiz

Tonio Borg, EU's kommissær for sundhed, udtaler: "Næsten hvert 3. barn i Europa er overvægtigt eller lider af fedme og risikerer derfor at få en række sygdomme, der kan forebygges, bl.a. type 2-diabetes. Skolerne er vigtige partnere i vores forsøg på at opmuntre børn til at udvikle sunde madvaner, så de kan få et godt helbred, klare sig godt i skolen og udnytte deres potentiale fuldt ud. Denne første undersøgelse af skolemadspolitikkerne er derfor et vigtigt bidrag til vores kamp mod fedme."

Máire Geoghegan-Quinn, som er kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Denne rapport giver de europæiske politikere, undervisere og videnskabsfolk et godt grundlag for at undersøge de mulige forbindelser mellem skolemadspolitikker og offentlig sundhed og evaluere effekten af at fremme sunde madvaner.

Baggrund

Rapporten kortlægger de seneste nationale strategier for normer og retningslinjer for mad i hele skoleforløbet. Den beskriver disse politikker ud fra fælles kriterier, såsom tilladte eller forbudte fødevarer, næringsniveau, spisefaciliteter, cateringydelser og markedsføringsrestriktioner.

Rapporten giver også et overblik over reglerne på området, hvilket er vigtigt, hvis man skal kunne vurdere virkningen af politikkerne for bekæmpelse af fedme hos børn.

Nøgletal fra rapporten:

Over 90 % af de undersøgte politikker indeholder normer for sammensætningen af fødevarer for at sikre en varieret kost. Dernæst følger vejledning om portionernes størrelse (76 %) og normer for næringsindholdet i en frokost (65 %).

Restriktioner eller anbefalinger vedrørende adgangen til drikkevarer er meget udbredt (65-82 %), idet størstedelen støtter (gratis) adgang til frisk drikkevand og specifikt begrænser eller forbyder læskedrikke sødet med sukker.

De fleste landes primære mål er at forbedre børns ernæring, lære dem, hvordan man får sunde mad- og livsstilsvaner, samt at reducere eller forebygge fedme blandt børn.

Slik og snacks begrænses i de fleste politikker, idet de i nogle tilfælde tillades engang imellem og i andre helt forbydes.

59 % af politikkerne indeholder et krav eller en henstilling om, at virkningen af politikken for skolemad måles. De resultater, der oftest ønskes målt, vedrører muligheden for at deltage i skolemadsordninger og andelen af børn, der spiser på skolen.

Energi- og fedtindtag er de parametre, der oftest indgår i normerne for energi-/næringsindholdet i en frokost (anvendes i henholdsvis 65 % og 56 % af alle politikker).

Opstilling af automater begrænses i ca. halvdelen af de undersøgte lande. Foranstaltningerne omfatter alt fra en anbefaling om et sundere madudvalg i automaterne, et forbud mod usunde madvarer til et decideret forbud mod automater på skolens område.

Det er også almindeligt, at markedsføring af usunde fødevarer begrænses.

Kortlægningen af politikkerne for skolemad er udført med hjælp fra EU's gruppe på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet til støtte for EU-strategien om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme fra 2007 og EU-handlingsplanen om fedme blandt børn 2014-2020.

Links

Link til rapporten:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Europa-Kommissionens forslag om at kombinere og styrke eksisterende skolemadsordninger (IP/14/94)

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar