Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. júla 2014

Európska komisia vyhlásila víťazov pisateľskej súťaže na tému: „Čo pre Teba znamená rozšírená EÚ?“

15-ročný Jan Getek z Poľska a 21-ročná Anastasia Liopetriti z Cypru sa stali víťazmi pisateľskej súťaže na tému „Čo pre Teba znamená rozšírená EÚ?“, ktorú zorganizovala Európska komisia.

Táto súťaž bola pripomienkou 10. výročia rozšírenia EÚ v roku 2004, kedy do EÚ vstúpilo desať krajín. Dnes má perspektívu stať sa členom EÚ Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Kosovo, Čierna hora, Srbsko a Turecko.

Mladí ľudia z celej Európy vo veku od 15 do 25 rokov mali za úlohu napísať článok alebo blog o tom, ako by sa mohla súčasná Európska únia pozostávajúca z 28 členských štátov poučiť zo svojej minulosti a zlepšiť svoju budúcnosť, ako aj zamyslieť sa nad tým, čo pre nich rozšírená EÚ znamená.

Výsledkom bolo takmer 450 príspevkov z 28 členských štátov EÚ a 7 kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy. V rámci súťaže sa hodnotila okrem iného jasnosť argumentácie, obsah a originalita myšlienok.

Porota z každej zo zúčastnených krajín vybrala z každej vekovej skupiny (15- až 18-roční a 19- až 25-roční) jeden príspevok, ktorý následne hodnotila európska porota v zložení:

  • Jacki Davis, výkonná riaditeľka spoločnosti Meade Davis Communications a redaktorka European Voice;

  • Claus Giering, vedúci oddelenia komunikácie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozšírenie;

  • Domagoj Kovacic, výkonný riaditeľ siete South East European Youth Network;

  • Jacques Rupnik, profesor na univerzite Sciences Po v Paríži.

Európska porota komentovala víťazné príspevky takto:

Víťaz v kategórii 15- až 18-ročných: Jan Getek z Poľska

Členovia poroty vybrali tento príspevok pre jeho vynikajúcu vyváženosť osobných skúseností s rozšírením EÚ, ktoré boli podložené silnými argumentmi a faktmi a vysokou úrovňou písomného prejavu. Porotu potešila celkovo vysoká kvalita a profesionalita príspevkov v tejto vekovej kategórii.

Víťaz v kategórii 19- až 25-ročných: Anastasia Liopetriti z Cypru

Porota rozhodla, že ide o veľmi dobre napísaný článok, ktorý vystihuje zásady a hodnoty EÚ a ktorý je ozdobený osobnými zážitkami, ako napríklad cesta autobusom. Porote sa páčil najmä opis hraníc, a to imaginárnych hraníc mysle, ako aj fyzických hraníc, a postupu, ako ich prelomiť, čo podľa poroty autorka zachytila veľmi dobre. 

Víťazné príspevky si môžete prečítať tu

Víťazi si prevezmú svoje ceny v Bruseli, kde budú mať počas dvoch dní možnosť sledovať prácu Európskej komisie a navštíviť ostatné inštitúcie EÚ.

Pre informácie o pisateľskej súťaži kontaktujte:

media consulta International Holding AG

Rachel Harding, r.harding@media-consulta.com, +49 (0) 30 65 000 476

Pre otázky týkajúce sa rozširovania EÚ kontaktujte:

pán Peter Stano, Peter.Stano@ec.europa.eu, +32 2 295 7484

pani Anca Paduraru, Anca.Paduraru@ec.europa.eu, +32 2 296 6430

Ďalšie informácie o politike rozširovania EÚ nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/enlargement

Kontaktné osoby:

Peter Stano (+32 2 295 7484)

Anca Paduraru (+32 2 296 6430)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar