Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. července 2014

Evropská komise vyhlašuje vítěze literární soutěže s názvem „Co pro tebe znamená rozšířená EU?“

Jan Getek (15 let) z Polska a Anastasia Liopetriti (21 let) z Kypru jsou vítězi soutěže nazvané „Co pro tebe znamená rozšířená EU?“, kterou pořádá Evropská komise.

Tato soutěž se konala u příležitosti 10. výročí rozšíření EU z roku 2004, kdy k EU přistoupilo deset nových zemí. Dnes stojí na prahu EU Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Kosovo, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Mladí lidé ve věku 15–25 let z celé Evropy byli vyzváni, aby napsali článek nebo blog o tom, jak se může dnešní Evropská unie o 28 členských státech poučit ze své minulosti a přispět k lepší budoucnosti, a zamysleli se nad tím, co pro ně znamená rozšířená EU.

Celkem dorazilo více než 450 příspěvků z 28 členských států EU a 7 kandidátských a potenciálních kandidátských zemí jihovýchodní Evropy. U jednotlivých účastníků se posuzovala mimo jiné jasnost argumentace, kvalita písemného projevu a originalita myšlenek.

Poroty z každé zúčastněné země vybraly jeden příspěvek z každé věkové kategorie (15–18 let a 19–25 let), který postoupil do druhého kola hodnocení evropské poroty, jejíž členy byli:

  • Jacki Davis, výkonná ředitelka společnosti Meade Davis Communications a vydavatelka týdeníku European Voice,

  • Claus Giering, vedoucí oddělení pro komunikaci v Generálním ředitelství pro rozšíření v rámci Evropské komise,

  • Domagoj Kovacic, výkonný ředitel sítě South East European Youth Network,

  • Jacques Rupnik, profesor na univerzitě Sciences Po v Paříži.

Evropská porota komentovala vítězné příspěvky takto:

Vítěz věkové kategorie 15–18 let: Jan Getek z Polska

Tento příspěvek zvolili členové poroty pro jeho vynikající vyváženost osobních zkušeností s rozšířením EU, podpořenou silnými argumenty a fakty jakož i vysokou kvalitou písemného projevu. Porota byla potěšena celkově vysokou úrovní a vyzrálostí příspěvků za tuto věkovou kategorii.

Vítěz věkové kategorie 19-25 let: Anastasia Liopetriti z Kypru

Porota rozhodla, že její článek je dobře napsaný, vystihuje zásady a hodnoty EU a je vyšperkován osobními zážitky (jízda autobusem). Porotě se líbil zejména popis hranic, a to jak imaginárních hranic v mysli člověka, tak fyzických hranic, a popis postupu, jak tyto hranice zbořit, a domnívá se, že autorka ilustrovala tento problém velmi dobře. 

Vítězné příspěvky si lze přečíst zde.

Vítězové převezmou ceny v Bruselu, kde budou mít možnost vidět práci Evropské komise a během dvou dnů navštívit i ostatní orgány EU.

Ohledně informací o literární soutěži kontaktujte:

media consulta International Holding AG

Rachel Harding, r.harding@media-consulta.com, +49 (0)3065000476

Ohledně otázek týkajících se rozšíření EU kontaktujte:

Peter Stano, Peter.Stano@ec.europa.eu, +32 22957484

Anca Paduraru, Anca.Paduraru@ec.europa.eu, +32 22966430

Pro další informace o politice rozšíření EU viz: http://ec.europa.eu/enlargement

Kontaktní osoby:

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

Pro veřejnost: služba Europe Direct: tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar