Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. julija 2014

Spletne igre na srečo: Komisija priporoča načela za zagotovitev učinkovitega varstva potrošnikov

Evropska komisija je danes sprejela priporočilo o spletnih storitvah iger na srečo. V njem države članice spodbuja, naj si prizadevajo za visoko raven varstva potrošnikov, igralcev in mladoletnikov s sprejetjem načel za spletne igre na srečo ter za odgovorno oglaševanje in sponzorstvo teh storitev. Cilji načel so zavarovati zdravje ljudi in v največji možni meri zmanjšati morebitno gospodarsko škodo zaradi kompulzivnega ali čezmernega igranja na srečo.

„Današnje priporočilo prinaša enega ključnih elementov akcijskega načrta Komisije iz leta 2012 o spletnih storitvah iger na srečo. Vse državljane, zlasti naše otroke, moramo bolje zaščititi pred tveganji, povezanimi z igrami na srečo. Zdaj od držav članic, kot tudi od ponudnikov spletnih iger na srečo, pričakujemo, da se bodo uskladili z našimi prizadevanji za visoko raven varstva potrošnikov v vsej EU v tem hitro rastočem digitalnem sektorju,“ je dejal podpredsednik Komisije Michel Barnier, ki je pristojen za notranji trg in storitve.

Glavni elementi

V priporočilu Komisije je določenih več načel, ki naj bi jih države članice uvedle v svojih predpisih o igrah na srečo:

  • Osnovne zahteve glede informacij za spletišča iger na srečo, zlasti za zagotovitev, da potrošniki dobijo dovolj informacij za razumevanje tveganj, povezanih z igrami na srečo. Komercialna sporočila (oglaševanje in sponzoriranje) bi se morala izvajati odgovorno.

  • Države članice bi morale zagotoviti, da mladoletniki ne bodo mogli sodelovati v spletnih igrah na srečo, in da se vzpostavijo predpisi, ki kar najbolj omejujejo njihov stik z igrami na srečo, vključno prek oglaševanja ali promoviranja storitev iger na srečo, in sicer tako prek radiodifuzije kot na ekranih ali plakatih.

  • Obstajati bi moral postopek registracije pri odprtju igralnega računa, tako da bi morali potrošniki navesti podatke o starosti in identiteti, ki bi jih ponudniki preverili. To bi ponudnikom tudi omogočilo vodenje evidence o vedenju igralca in po potrebi sprožitev alarma.

  • Igralcem bi morala biti na voljo stalna podpora, da se preprečijo težave, povezane z igrami na srečo, in sicer tako, da se jim ponudijo sredstva za nadziranje igranja na srečo: možnosti za določitev omejitve porabe med postopkom registracije, za prejemanje informativnih opozoril o dobitkih in izgubah med igranjem ter za aktiviranje odmora med igranjem na srečo.

  • Igralci bi morali imeti dostop do telefonskih številk služb za pomoč, na katere se lahko obrnejo v zvezi s svojim vedenjem pri igranju na srečo, prav tako pa bi morali imeti možnost, da se zlahka samoizključijo s spletišč iger na srečo.

  • Oglaševanje in sponzorstvo spletnih storitev iger na srečo bi morala biti bolj družbeno odgovorna in pregledna. Tako se, na primer, ne bi smelo neutemeljeno navajati možnosti za zmago, izvajati pritiska, ki spodbuja k igranju iger na srečo, ali namigovati, da igranje iger na srečo rešuje socialne, poklicne, osebne ali finančne težave.

  • Države članice bi morale zagotoviti, da se uslužbencem ponudnikov spletnih iger na srečo, ki sodelujejo z igralci, zagotovi usposabljanje, da razumejo problematiko iger na srečo in se lahko ustrezno povežejo z igralci.

Države članice so tudi pozvane, naj izvajajo kampanje za ozaveščanje o igrah na srečo in s tem povezanimi tveganji ter zbirajo podatke o odpiranju in zapiranju igralnih računov ter kršitvah predpisov o komercialnih sporočilih. Države članice bi morale tudi določiti pristojne regulativne organe, ki bodo pomagali zagotavljati učinkovito in neodvisno spremljanje skladnosti s priporočilom.

Ozadje

Priporočilo je bilo napovedano v akcijskem načrtu Komisije „Celovitemu evropskemu okviru za spletne igre na srečo naproti“, sprejetem 23. oktobra 2012 (IP/12/1135 in MEMO/12/798).

Hiter napredek spletne tehnologije z razvojem mobilnih in pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in digitalne televizije gre z roko v roki s povečanjem ponudbe ter uporabe storitev spletnih iger na srečo v Evropi. Trg spletnih iger na srečo v EU s skoraj 7 milijoni potrošnikov v EU, ki sodelujejo v spletnih igrah na srečo, predstavlja 45-odstotni delež svetovnega trga.

Za večino ljudi v EU, ki sodelujejo v spletnih igrah na srečo, je to rekreativna dejavnost. Vendar pa je z igrami na srečo povezana vrsta tveganj. Ocenjuje se, da od 0,1 do 0,8 % splošne odrasle populacije trpi za motnjo, povezano z igrami na srečo, ter da dodatnih od 0,1 do 2,2 % izkazuje potencialno problematično razmerje do iger na srečo. Igre na srečo lahko postanejo težava, ko niso več samo užitek, ampak postanejo odvisnost. Čedalje bolj ogroženi so tudi otroci in mladostniki, saj zaradi informacij ali zabave vedno več uporabljajo internet in tako zlahka pridejo v stik z oglaševanjem iger na srečo in spletnimi stranmi, ki jih ponujajo. Zato so potrebni preventivni ukrepi za zmanjšanje morebitne škode in zagotavljanje, da se spletne storitve iger na srečo ponujajo in promovirajo odgovorno.

Poleg tega več držav članic trenutno pregleduje svoj pravni okvir na tem področju, pri čemer bi lahko priporočilo uporabile kot usmeritev.

Naslednji koraki: Države članice so v priporočilu pozvane, naj v 18 mesecih po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije Komisijo obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele v zvezi z njim. Komisija bo ukrepe, ki so jih sprejele države članice, ocenila 30 mesecev po objavi priporočila.

Več informacij:

Priporočilu so priloženi ocena učinka in vedenjska študija o spletnih igrah na srečo ter ustrezni ukrepi za varstvo potrošnikov. Rezultati so na voljo na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Glej tudi MEMO/14/484

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar