Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 14 iulie 2014

Jocurile de noroc online: Comisia recomandă o serie de principii pentru asigurarea unei protecții eficace a consumatorilor

Comisia Europeană a adoptat astăzi o recomandare privind serviciile de jocuri de noroc online. Această recomandare încurajează statele membre să garanteze un nivel ridicat de protecție pentru consumatori, jucători și minori, prin adoptarea unor principii care să se aplice serviciilor de jocuri de noroc online și care să asigure activități responsabile de publicitate și sponsorizare a acestor servicii. Principiile au drept obiectiv protejarea sănătății și reducerea la minimum a eventualelor prejudicii economice care ar putea rezulta din comportamente de joc compulsive sau excesive.

„Recomandarea emisă astăzi reprezintă unul dintre elementele esențiale ale planului de acțiune al Comisiei privind serviciile de jocuri de noroc online, adoptat în 2012”, a declarat vicepreședintele Michel Barnier, responsabil cu piața internă și serviciile. „Trebuie să asigurăm o protecție mai bună pentru toți cetățenii și, mai ales, pentru copiii noștri, împotriva riscurilor asociate jocurilor de noroc. Invităm acum statele membre, dar și operatorii de jocuri de noroc online, să se ridice la nivelul obiectivelor noastre ambițioase în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru consumatorii din întreaga UE în cadrul acestui sector digital cu creștere rapidă.”

Elemente principale

Recomandarea Comisiei stabilește o serie de principii pe care statele membre sunt invitate să le integreze în reglementările naționale privind jocurile de noroc:

  • Site-urile de jocuri de noroc ar trebui să îndeplinească cerințe de informare de bază, în special pentru a asigura faptul că se oferă consumatorilor suficiente informații pentru ca aceștia să înțeleagă riscurile legate de jocurile de noroc. Comunicarea comercială (publicitatea și sponsorizarea) ar trebui să se desfășoare în mod responsabil.

  • Statele membre ar trebui să se asigure că minorii nu au posibilitatea de a juca jocuri de noroc online și că sunt instituite norme pentru limitarea la maximum a oricărui contact al acestora cu jocurile de noroc, de exemplu prin publicitate sau prin promovarea serviciilor de jocuri de noroc, fie prin intermediul radiodifuziunii, fie prin afișare.

  • Ar trebui să existe o procedură de înregistrare pentru a putea deschide un cont de jucător, astfel încât consumatorii să aibă obligația de a furniza detalii cu privire la vârsta și identitatea lor, pentru ca acestea să fie verificate de operatori. De asemenea, această procedură de înregistrare ar trebui să permită operatorilor să urmărească comportamentul jucătorilor și să tragă un semnal de alarmă în cazul în care este necesar.

  • Pentru a preveni problemele legate de practicarea jocurilor de noroc, ar trebui ca jucătorii să beneficieze de sprijin permanent, fiindu-le puse la dispoziție instrumentele necesare pentru a menține controlul asupra comportamentului lor de jucători: posibilitatea de a fixa limite de cheltuieli în timpul procedurii de înregistrare, de a primi alerte de informare, în timpul jocului, cu privire la câștigurile și pierderile acumulate și de a suspenda temporar jocul.

  • Jucătorii ar trebui să aibă acces la linii telefonice de asistență, unde aceștia să poată solicita ajutor cu privire la comportamentul lor în relație cu jocurile de noroc și ar trebui să se poată exclude cu ușurință de pe site-urile de jocuri de noroc.

  • Publicitatea legată de serviciile de jocuri de noroc online, precum și sponsorizarea acestor servicii ar trebui să fie mai responsabile din punct de vedere social și mai transparente. De exemplu, în cadrul acestor activități nu ar trebui să se facă afirmații nefondate cu privire la șansele de câștig, să se exercite presiuni pentru a incita la participarea la jocuri de noroc sau să se sugereze că jocurile de noroc rezolvă problemele de ordin social, profesional, personal sau financiar.

  • Statele membre ar trebui să se asigure că angajații operatorilor de jocuri de noroc online care interacționează cu jucătorii beneficiază de cursuri de formare, astfel încât aceștia să înțeleagă aspectele problematice ale jocurilor de noroc și să fie în măsură să colaboreze cu jucătorii în mod adecvat.

De asemenea, statele membre sunt invitate să desfășoare campanii de sensibilizare cu privire la jocurile de noroc și la riscurile aferente acestora, precum și să strângă date cu privire la deschiderea și închiderea conturilor jucătorilor și la încălcările normelor privind comunicarea comercială. Statele membre ar trebui, de asemenea, să desemneze autorități de reglementare competente pentru a asigura monitorizarea eficace și independentă a respectării recomandării.

Istoricul dosarului

Recomandarea a fost anunțată în planul de acțiune al Comisiei intitulat „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online”, adoptat la 23 octombrie 2012 (IP/12/1135 și MEMO/12/798).

Progresele rapide înregistrate de tehnologiile online odată cu dezvoltarea telefoanelor mobile și a telefoanelor inteligente, a tabletelor și a televiziunii digitale sunt însoțite de creșterea ofertei de servicii de jocuri de noroc online și a utilizării acestor servicii în Europa. În condițiile în care aproape 7 milioane de consumatori din UE utilizează serviciile de jocuri de noroc online, piața UE a jocurilor de noroc online reprezintă 45 % din piața mondială.

Pentru majoritatea cetățenilor UE care participă la jocurile de noroc online, este vorba despre o activitate recreativă. Cu toate acestea, există o serie de riscuri asociate jocurilor de noroc. Se estimează că între 0,1 și 0,8 % din populația adultă suferă de o tulburare comportamentală legată de jocurile de noroc și un procent suplimentar de 0,1-2,2 % prezintă o posibilă implicare problematică în jocurile de noroc. Jocurile de noroc devin o problemă în momentul în care încetează să mai fie o activitate plăcută și se transformă în dependență. Copiii și adolescenții sunt, de asemenea, din ce în ce mai expuși acestui risc, deoarece utilizează tot mai mult internetul ca mijloc de informare sau de divertisment și pot cu ușurință să fie expuși publicității pentru jocurile de noroc și site-urilor de specialitate. Prin urmare, este necesară luarea de măsuri preventive pentru a se reduce la minimum eventualele prejudicii și pentru a se garanta faptul că serviciile de jocuri de noroc online sunt oferite și promovate în mod responsabil.

În plus, mai multe state membre întreprind în prezent revizuirea cadrelor juridice naționale din acest domeniu și ar trebui să fie în măsură să utilizeze recomandarea ca orientare.

Etapele următoare: Recomandarea invită statele membre să informeze Comisia în legătură cu măsurile adoptate în urma recomandării în termen de 18 luni de la data publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia va evalua măsurile adoptate de statele membre în termen de 30 de luni de la publicare.

Pentru informații suplimentare:

Recomandarea este însoțită de o evaluare a impactului și un studiu comportamental privind jocurile de noroc online și măsurile adecvate pentru asigurarea protecției consumatorilor. Aceste documente sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

A se vedea, de asemenea, MEMO/14/484

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar