Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. jūlijā

Azartspēles tiešsaistē: Komisija iesaka principus efektīvai patērētāju aizsardzībai

Eiropas Komisija šodien pieņēma ieteikumu par tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem. Ar to dalībvalstis tiek rosinātas panākt augsta līmeņa aizsardzību patērētājiem, spēlētājiem un nepilngadīgajiem, pieņemot principus par tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem un šo pakalpojumu atbildīgu reklāmu un sponsorēšanu. Šo principu mērķis ir novērst veselības riskus un mazināt iespējamo ekonomisko kaitējumu, kas varētu rasties no kompulsīvas vai pārmērīgas spēlēšanas.

"Šodien pieņemtais ieteikums ir viens no galvenajiem elementiem Komisijas 2012. gada rīcības plānā par tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem", teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Mišels Barnjē, kurš ir atbildīgs par iekšējo tirgu un pakalpojumiem. "Mums ir labāk jāaizsargā visi pilsoņi un īpaši mūsu bērni no azarstpēļu riskiem". Mēs vēršamies gan pie dalībvalstīm, gan pie tiešsaistes azartspēļu operatoriem, cerot uz atbalstu mūsu centieniem panākt šajā strauji augošajā digitālajā nozarē augsta līmeņa patērētāju aizsardzību visā Eiropas Savienībā".

Galvenie elementi

Komisijas ieteikumā ir izklāstīti vairāki principi, kurus dalībvalstis ir aicinātas iekļaut savos noteikumos par azartspēlēm.

  • Pamatprasības informācijas sniegšanai azartspēļu tīmekļa vietnēs, lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir pietiekama informācija par azartspēļu riskiem. Komercpaziņojumi (reklāma un sponsoru paziņojumi) būtu jāsniedz atbildīgā veidā.

  • Dalībvalstīm jānodrošina, ka nepilngadīgajiem nav iespēju spēlēt azarstpēles internetā un ir pieņemti noteikumi, kas mazina viņu kontaktu ar azarstpēlēm, tostarp regulējot azarstpēļu reklāmas un popularizēšanas pārraidīšanu un vizuālo reklāmu.

  • Lai atvērtu spēlētāja kontu, ir jāizpilda reģistrācijas procedūra, kuras gaitā patērētājam jāsniedz ziņas par savu vecumu un identitāti, lai spēļu operatori to varētu pārbaudīt. Tas dotu iespēju arī operatoriem sekot līdz spēlētāja uzvedībai un nepieciešamības gadījumā celt trauksmi.

  • Spēlētājiem būtu jādara pieejams pastāvīgs atbalsts, lai novērstu ar azartspēlēm saistītas problēmas, piedāvājot tiem rīkus spēlēšanas kontrolei: iespējas noteikt tēriņu limitus reģistrācijas procesa laikā, saņemt informatīvus brīdinājumus par laimestiem un zaudējumiem spēlēšanas laikā un noteikt pārtraukumus spēles laikā.

  • Spēlētājiem jādara pieejamas palīdzības līnijas, lai tie varētu zvanīt un saņemt palīdzību saistībā ar saviem spēlēšanas paradumiem, un tiem būtu jānodrošina vienkārša iespēja izreģistrēties no azartspēļu tīmekļa vietnēm.

  • Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu reklāmai un sponsorēšanai jābūt sociāli atbildīgai un pārskatāmai. Piemēram, reklāmai nevajadzētu saturēt nepamatotus apgalvojumus par laimēšanas iespējām, uzbāzīgi rosināt spēlēt vai saturēt pieņēmumus, ka azartspēles var atrisināt sociālas, profesionālas, personiskas vai finansiālas problēmas.

  • Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiešsaistes azarstpēļu operatoru darbinieki, kuriem ir saskarsme ar spēlētājiem, ir attiecīgi apmācīti un spēj izprast azarstpēļu problēmsituācijas un piemērotā veidā kontaktēties ar spēlētājiem.

Dalībvalstis tiek arī aicinātas organizēt informācijas kampaņas par azarstpēlēm un ar tām saistītajiem riskiem, kā arī apkopot datus par spēlētāju kontu atvēršanu un slēgšanu un komercpaziņojumu noteikumu pārkāpšanu. Dalībvalstīm jānozīmē kompetentas regulatīvas iestādes, kas neatkarīgā veidā palīdzētu efektīvi uzraudzīt Komisijas ieteikuma ievērošanu.

Situācijas apraksts

Ieteikuma pieņemšana bija paredzēta Komisijas rīcības plānā "Ceļā uz visaptverošu Eiropas regulējumu tiešsaistes azartspēlēm”, kas pieņemts 2012. gada 23. oktobrī (IP/12/1135 un MEMO/12/798).

Tiešsaistes tehnoloģiju straujā attīstība – aizvien modernāki mobilie telefoni un viedtālruņi, planšetdatori un digitālā televīzija – iet roku rokā ar aizvien plašāko tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu piedāvājumu un izmantojumu Eiropā. Gandrīz 7 miljoni ES patērētāju izmanto tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus, un ES tiešsaistes azartspēļu tirgus daļa veido 45 % no pasaules tirgus.

Lielākajai daļai ES iedzīvotāju, kas spēlē azartspēles tiešsaistē, tā ir izklaide. Tomēr ar azartspēlēm ir saistīti vairāki riski. Tiek lēsts, ka 0,1-0,8 % pieaugušo cieš no azartspēļu atkarības un vēl 0,1-2,2 % spēlētāju uzvedība ir potenciāli riskanta. Azartspēles kļūst par problēmu, kad tās vairs nav tikai patīkama atpūta un pārvēršas atkarībā. Arī bērni un pusaudži ir aizvien vairāk pakļauti riskam, jo viņi aizvien biežāk lieto internetu informācijas vai izklaides nolūkos un viegli var nonākt saskarē ar azartspēļu reklāmu un tīmekļa vietnēm. Tādējādi ir nepieciešami preventīvi pasākumi, lai mazinātu iespējamo kaitējumu un garantētu, ka azartspēles tiek piedāvātas un reklamētas atbildīgā veidā.

Turklāt vairākas dalībvalstis šobrīd pārskata tiesisko regulējumu šajā nozarē, un ieteikums tām varētu kalpot kā vadlīnijas.

Turpmākie soļi. Ieteikumā dalībvalstis tiek rosinātas informēt Komisiju par pasākumiem, ko tās veikušas pieteikuma darbības jomā, pēc 18 mēnešiem pēc tā publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija izvērtēs dalībvalstu veiktos pasākumus pēc 30 mēnešiem pēc ieteikuma publikācijas.

Papildu informācija

Ieteikumam ir pievienots ietekmes novērtējums un pētījums par tiešsaistes azartspēļu spēlēšanu un piemērotiem pasākumiem patērētāju aizsardzībai. Šie dokumenti ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē.

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Skatīt arī MEMO/14/484

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar