Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 14 d.

Komisija rekomenduoja laikytis internetinių azartinių lošimų srities principų, kad būtų veiksmingai apsaugoti vartotojai

Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl internetinių lošimų paslaugų. Ji ragina valstybes nares siekti aukšto lygio vartotojų, lošėjų ir nepilnamečių apsaugos priimant internetinių azartinių lošimų paslaugų ir atsakingos šių paslaugų reklamos bei rėmimo principus. Principais siekiama apsaugoti sveikatą ir kuo labiau sumažinti galimą ekonominę žalą, kurią galima patirti dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų arba dėl besaikio lošimo.

„Šiandienos rekomendacija įgyvendinamas vienas svarbiausių 2012 m. Komisijos veiksmų plano dėl internetinių lošimų paslaugų elementų, – sakė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Michelis Barnier. – Turime geriau apsaugoti visus piliečius, visų pirma savo vaikus, nuo rizikos, susijusios su azartiniais lošimais. Dabar tikimės, kad valstybės narės ir internetinių lošimų organizatoriai visoje ES sieks užtikrinti tokį patį aukštą vartotojų apsaugos lygį šiame sparčiai augančiame skaitmeniniame sektoriuje kaip ir mes.“

Pagrindiniai elementai

Komisijos rekomendacijoje išdėstyta keletas principų, kuriuos valstybės narės raginamos įtraukti į savo azartinių lošimų taisykles.

  • Lošimų interneto svetainėse turi būti nurodyta pagrindinė informacija, visų pirma siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama pakankamai informacijos, kad jie galėtų suprasti su lošimu susijusią riziką. Turėtų būti atsakingai vykdoma komercinė komunikacija (reklama ir rėmimas).

  • Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nepilnamečiai negalėtų lošti internete ir kad galiotų taisyklės, kuriomis būtų apribotas jų kontaktas su azartiniais lošimais, įskaitant transliuojamą arba publikuojamą lošimo paslaugų reklamą ar kitą rėmimo veiklą.

  • Turėtų būti numatytas toks registracijos procesas atsidarant lošėjo paskyrą, kad vartotojai turėtų pateikti informaciją apie amžių ir tapatybę, kurią organizatoriai galėtų patikrinti. Taip organizatoriai taip pat galėtų stebėti lošėjų elgesį ir prireikus pranešti apie pavojų.

  • Turėtų būti numatyta nuolatinė parama lošėjams, kad būtų išvengta su lošimu susijusių problemų. Tokios lošimo kontroliavimo priemonės galėtų būti galimybės registruojantis nustatyti išlaidų ribas, žaidžiant gauti informacinius įspėjimus apie laimėtas ir praloštas sumas ir nutraukti lošimą.

  • Lošėjai turėtų turėti galimybę kreiptis pagalbos telefonu linija, jei lošimas taptų problema, taip pat lengvai atsisakyti lošimo interneto svetainių paslaugų.

  • Internetinių lošimo paslaugų reklama ir rėmimas turėtų būti socialiai atsakingesni ir skaidresni. Pavyzdžiui, neturėtų būti skelbiami nepagrįsti teiginiai apie galimybes laimėti, daromas spaudimas žaisti azartinius žaidimus arba daryti užuominas, kad lošiant galima išspręsti socialines, profesines, asmenines arba finansines problemas.

  • Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su žaidėjais bendraujantys internetinių lošimų organizatorių darbuotojai būtų apmokomi siekiant užtikrinti, kad jie suprastų probleminio lošimo klausimus ir galėtų tinkamai palaikyti ryšį su žaidėjais.

Valstybės narės taip pat raginamos vykdyti informavimo apie azartinius lošimus ir su jais susijusią riziką kampanijas, taip pat rinkti lošėjų paskyrų atidarymo bei uždarymo duomenis ir informaciją apie komercinės komunikacijos taisyklių pažeidimus. Be to, valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas reguliavimo institucijas, kurios padėtų užtikrinti veiksmingą rekomendacijos laikymosi stebėseną.

Pagrindiniai faktai

Apie rekomendaciją buvo paskelbta 2012 m. spalio 23 d. Komisijos veiksmų plane „Kompleksiškos europinės internetinių lošimų sistemos kūrimas“(IP/12/1135 ir MEMO/12/798).

Vykstant sparčiai interneto technologijų ir mobiliųjų bei išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir skaitmeninės televizijos pažangai, padidėjo internetinių lošimų paslaugų pasiūla ir naudojimasis jomis Europoje. Internetinių lošimų paslaugomis naudojasi beveik 7 mln. ES vartotojų – ES internetinių lošimų rinka sudaro 45 % pasaulio rinkos.

Daugumai ES gyventojų, kurie lošia internetu, tai pramoginė veikla. Tačiau su azartiniais žaidimais susijusi įvairi rizika. Apskaičiuota, kad 0,1–0,8 % suaugusiųjų kenčia nuo su lošimu susijusių sutrikimų, o dar 0,1–2,2 % žmonių būdingas potencialiai probleminis įsitraukimas į lošimą. Azartiniai lošimai tampa problema tada, kai žaidėjas jais nebesimėgauja, o tampa nuo jų priklausomas. Vis dažniau pavojus kyla ir vaikams bei paaugliams, nes jie vis daugiau naudojasi internetu ieškodami informacijos arba pramogaudami ir gali lengvai rasti lošimų reklamos ir lošimų interneto svetainių. Todėl siekiant kuo labiau sumažinti galimą žalą ir užtikrinti, kad internetinių lošimų paslaugos būtų teikiamos ir remiamos atsakingai, būtina imtis prevencinių priemonių.

Be to, keletas valstybių narių šiuo metu peržiūri savo šios srities teisines sistemas, tad jos galėtų vadovautis rekomendacija.

Tolesni žingsniai. Rekomendacija valstybės narės raginamos informuoti Komisiją apie priemones, kurių jos ėmėsi į ją atsižvelgdamos praėjus 18 mėnesių nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, Komisija įvertins praėjus 30 mėnesių nuo paskelbimo.

Daugiau informacijos

Kartu su rekomendacija pateikiamas poveikio vertinimas, lošimo internete elgesio tyrimas ir atitinkamos vartotojų apsaugos priemonės. Juos rasite Komisijos interneto svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Taip pat žr. MEMO/14/484

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. + 32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. + 32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. + 32 2 297 16 07


Side Bar