Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. július 14.

Online szerencsejáték: A Bizottság hatékony fogyasztóvédelmet biztosító elveket javasol

Az Európai Bizottság a mai napon ajánlást fogadott el az online szerencsejáték-szolgáltatásokról, amelyben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az online szerencsejáték-szolgáltatásokra, illetve az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó felelős reklámozásra és szponzorálásra vonatkozó elvek elfogadása révén biztosítsanak magas szintű védelmet a fogyasztóknak, a játékosoknak és a kiskorúaknak. Az elvek célja az egészség védelme és a kóros játékszenvedélyből vagy a túlzásba vitt szerencsejátékból eredő esetleges gazdasági károk minimalizálása.

„A mai ajánlás révén az online szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó 2012-es bizottsági cselekvési terv egyik központi eleme valósul meg” – nyilatkozta Michel Barnier alelnök, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos. „Valamennyi polgár – különösen a gyermekek – számára jobb védelmet kell biztosítanunk a szerencsejátékokhoz kapcsolódó kockázatokkal szemben. Most a tagállamokon és az online szerencsejátékok üzemeltetőin van a sor, hogy kivegyék részüket a munkából, és az egész Unióban magas szintű fogyasztóvédelem alakuljon ki a rohamosan növekvő digitális ágazatban.”

Az ajánlás fő elemei

A Bizottság ajánlása számos elvet határoz meg, és azt szorgalmazza, hogy a tagállamok illesszék be ezeket a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályaikba. Közös elvek:

  • A szerencsejáték-oldalakra vonatkozó alapvető tájékoztatási követelmények, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak ahhoz, hogy tisztában legyenek a szerencsejátékokhoz kapcsolódó kockázatokkal. A kereskedelmi kommunikációt (reklámozás és szponzorálás) felelős módon kell megvalósítani.

  • A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kiskorúak ne játszhassanak online szerencsejátékokat, és a hatályos szabályok korlátozzák a kiskorúak szerencsejátékokkal való érintkezését, ideértve a szerencsejáték-szolgáltatások reklámozását és népszerűsítését akár a televízióban, illetve rádióban, akár hirdetések formájában.

  • A játékosfiók létrehozását regisztrációs folyamatnak kell megelőznie, amelynek során a fogyasztók életkorukra és azonosságukra vonatkozó adatokat kötelesek megadni, hogy a rendszer üzemeltetői ellenőrizhessék azokat. Az üzemeltetők számára lehetővé kell tenni a játékosok magatartásának nyomon követését, és szükség esetén figyelmeztetés kiadását.

  • A szerencsejátékokkal kapcsolatos problémák megelőzése érdekében folyamatos segítségnyújtást kell biztosítani a játékosoknak, és olyan eszközökkel kell ellátni őket, amelyek segítségével ellenőrzésük alatt tarthatják a szerencsejátékot: a regisztráció folyamán kiadási korlát beállításának, a játék során a nyereségre és veszteségre vonatkozó figyelmeztető jelzések megjelenítésének, valamint a játék megszakításának lehetősége.

  • A játékosok számára segélyvonalakat kell működtetni, amelyeken segítséget kérhetnek a szerencsejátékkal kapcsolatos magatartásukat illetően, és lehetővé kell tenni, hogy a játékosok könnyen kiléphessenek a szerencsejáték-oldalakról.

  • Az online szerencsejáték-szolgáltatások reklámozását és szponzorálását társadalmilag felelősebb és átláthatóbb módon kell megvalósítani. Például nem tehetnek megalapozatlan állításokat a nyerési esélyekről, nem gyakorolhatnak nyomást a szerencsejátékra buzdítva, és nem sugallhatják, hogy a szerencsejáték megoldást jelent a társadalmi, szakmai, személyes vagy pénzügyi problémákra.

  • A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az online szerencsejátékok üzemeltetőinek a játékosokkal foglalkozó alkalmazottai képzést kapjanak annak érdekében, hogy megértsék a játékszenvedéllyel kapcsolatos kérdéseket, és megfelelően tudjanak kommunikálni a játékosokkal.

A Bizottság szorgalmazza a szerencsejátékokról és a hozzájuk fűződő kockázatokról szóló tagállami figyelemfelkeltő kampányok megvalósítását, valamint a játékosfiókok létrehozására és törlésére, illetve a kereskedelmi kommunikáció szabályainak megsértésére vonatkozó adatok gyűjtését. A tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes szabályozó hatóságokat, amelyek független tevékenységükkel segítik az ajánlásnak való megfelelés hatékony ellenőrzését.

Háttér-információk

Az ajánlást a 2012. október 23-án elfogadott, „Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé” című cselekvési tervében (IP/12/1135 és MEMO/12/798) jelentette be a Bizottság.

Az online technológia gyors ütemű fejlődése – a mobiltelefonok és okostelefonok, a táblagépek és a digitális televízió megjelenése – együtt jár az európai online szerencsejáték-szolgáltatások kínálatának és használatának növekedésével. Csaknem 7 millió uniós fogyasztó vesz igénybe online szerencsejáték-szolgáltatásokat, így az uniós online szerencsejáték-piac a világ online szerencsejáték-piacának 45%-át teszi ki.

Az online szerencsejátékok uniós felhasználóinak többsége számára ez szabadidős tevékenység. A szerencsejátékokhoz azonban számos veszély kapcsolódik. Becslések szerint a felnőtt lakosság 0,1–0,8%-a szenved szerencsejátékkal kapcsolatos magatartászavarban, további 0,1–2,2%-uk pedig a szerencsejátékkal összefüggő potenciális problémákra utaló tüneteket produkál. A szerencsejáték akkor válik problémává, amikor már nem pusztán szórakozást jelent a játékos számára, hanem függőség alakul ki. A gyermekek és serdülők fokozottan veszélyeztetettek, mivel egyre nagyobb mértékben használják az internetet információszerzés és szórakozás céljából, és könnyen találkozhatnak szerencsejáték-reklámokkal vagy szerencsejáték-oldalakkal. Megelőző intézkedésekre van tehát szükség a lehetséges károk minimalizálása, valamint annak garantálása érdekében, hogy az online szerencsejáték-szolgáltatások kínálata és népszerűsítése felelős módon történjen.

Több tagállamban jelenleg zajlik az e területre vonatkozó jogi keret felülvizsgálata – e tagállamok számára iránymutatásként szolgálhat az ajánlás.

Következő lépések: Az ajánlás felkéri a tagállamokat, hogy 18 hónappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele után tájékoztassák a Bizottságot az ajánlás nyomán hozott intézkedésekről. A Bizottság az ajánlás közzététele után 30 hónappal készíti el a tagállami intézkedések értékelését.

További információk

Az ajánlást egy hatásvizsgálat, az online szerencsejátékra vonatkozó magatartási tanulmány, valamint a megfelelő fogyasztóvédelmi intézkedéseket felvázoló dokumentum kíséri. Ezek megtalálhatók a Bizottság honlapján:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Lásd még: MEMO/14/484

Kapcsolattartás:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar