Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. srpnja 2014.

Internetske igre na sreću: Komisija preporučuje načela za osiguranje učinkovite zaštite potrošača

Danas je Komisija donijela Preporuku o uslugama internetskih igara na sreću, u kojoj države članice potiče da donošenjem načela za usluge internetskih igara na sreću te odgovorno oglašavanje i sponzoriranje tih usluga osiguraju visoku razinu zaštite potrošača, igrača i maloljetnika. Tim načelima nastoji se zaštititi zdravlje te što više smanjiti moguće negativne ekonomske posljedice kompulzivnog i pretjeranog kockanja.

„Današnja Preporuka sadržava jedan od glavnih elemenata Komisijina akcijskog plana za usluge internetskih igara na sreću iz 2012.”, rekao je potpredsjednik Michel Barnier odgovaran za unutarnje tržište i usluge. „Moramo bolje zaštititi sve građane, a posebno našu djecu, od rizika povezanih s igrama na sreću. Sada od država članica, ali i od pružatelja tih usluga, očekujemo da jednakom mjerom odgovore na naša nastojanja za visokom razinom zaštite potrošača diljem EU-a u tom brzorastućem digitalnom sektoru.

Glavni elementi:

U Preporuci Komisije navedeno je niz načela koje bi države članice trebale ugraditi u svoje propise u tom području:

  • Osnovne zahtjeve u vezi s web-mjestima igara na sreću, a posebno kako bi se osiguralo dostatno informiranje potrošača o rizicima povezanima s igrama na sreću. Tržišna komunikacija, tj. oglašavanje i sponzoriranje, trebala bi se odvijati na odgovoran način.

  • Države članice trebale bi osigurati da se maloljetnicima onemogući sudjelovanje u internetskim igrama na sreću i provoditi propise kojima se njihov kontakt s tim aktivnostima svodi na najmanju moguću mjeru, uključujući oglašavanje ili promicanje usluga igara na sreću putem radija, televizije ili interneta.

  • Trebao bi postojati postupak registracije za otvaranje igračkih računa u kojem potrošači moraju navesti svoje ime i dob, što pružatelji zatim provjeravaju. Na taj bi način pružatelji osim toga mogli pratiti ponašanje igrača te, po potrebi, pozvati na uzbunu.

  • Igračima bi trebala biti na raspolaganju stalna podrška kako bi se spriječili problemi povezani s igrama na sreću te im se pružili alati kojima će svoje ponašanje zadržati pod kontrolom: mogućnosti ograničavanja troškova, primanja obavijesti o gubitcima i dobitcima tijekom igre te uzimanja pauza.

  • Igrači bi trebali imati pristup linijama za pomoć u vezi sa svojim ponašanjem te moraju imati mogućnost jednostavnog isključivanja s takvih web-mjesta.

  • Oglašavanje i sponzoriranje usluga internetskih igara na sreću trebalo bi biti društveno odgovornije i transparentnije. Tako se, primjerice, ne bi smjele iznositi neutemeljene tvrdnje o izgledima za dobitak, stvarati pritisak za sudjelovanje te sugerirati da se igrama na sreću mogu riješiti društveni, poslovni, osobni ili financijski problemi.

  • Države članice trebale bi osigurati da zaposlenici pružatelja usluga u tom sektoru koji dolaze u kontakt s igračima budu za to osposobljeni kako bi mogli razumjeti problematiku igara na sreću i na odgovarajući način uspostaviti vezu s igračima.

Osim toga, države članice pozivaju se da provedu kampanje jačanja svijesti o igrama na sreću i s njima povezanim rizicima te da prikupljaju podatke o otvaranju i zatvaranju igračkih računa i kršenjima propisa o tržišnoj komunikaciji. Države članice trebale bi isto tako imenovati nadležna regulatorna tijela kako bi osigurale neovisno i učinkovito praćenje poštovanja Preporuke.

Pozadina

Preporuka je najavljena u akcijskom planu Komisije „Prema sveobuhvatnom Europskom okviru za internetske igre na sreću”, koji je donesen 23. listopada 2012. (IP/12/1135 i OBAVIJEST/12/798).

Ubrzani napredak internetskih tehnologija, uz razvoj mobilnih i pametnih telefona, tableta i digitalne televizije, popraćen je i povećanjem ponude i potražnje usluga internetskih igara na sreću u Europi. Gotovo 7 milijuna potrošača u EU-u koristi se uslugama internetskih igara na sreću, a tržišni udio EU-a u tom području obuhvaća 45 % globalnog tržišta.

Za većinu europskih potrošača koji sudjeluju u tim igrama one su samo razonoda. No, igre na sreću donose i određene rizike. Procjenjuje se da između 0,1 i 0,8 % odraslih osoba pati od neke vrste poremećaja povezanog s igrama na sreću, dok ih još 0,1 – 2,2 % pokazuje naznake potencijalnog problematičnog kockanja. Igre na sreću pojedincu postaju problem kada u njima više ne uživa, već se pretvaraju u ovisnost. Djeca i adolescenti isto su tako sve izloženiji riziku zbog činjenice da se sve više koriste internetom za informiranje ili zabavu te stoga lako mogu doći u kontakt s oglasima i web-mjestima povezanim s igrama na sreću. Stoga su neophodne preventivne mjere kako bi se moguća šteta svela na najmanju moguću mjeru i jamčilo da se usluge internetskih igara na sreću nude i promoviraju na odgovoran način.

Pored toga, nekoliko država članica trenutačno preispituje svoje pravne okvire u tom području, a pritom se mogu voditi Preporukom.

Sljedeći koraci: U Preporuci se države članice poziva da u roku od 18 mjeseci od njezine objave u Službenom listu Europske unije Komisiju obavijeste o mjerama koje su poduzele u tom kontekstu. Komisija će te mjere ocijeniti 30 mjeseci nakon objave.

Više informacija:

Preporuka je popraćena procjenom utjecaja te studijom o ponašanju potrošača u internetskim igrama na sreću i primjerenim mjerama za njihovu zaštitu. Ti dokumenti dostupni su na web-mjestu Komisije:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Vidi i MEMO/14/484

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar