Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: συστάσεις της Επιτροπής για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, με την οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, τους παίκτες και τους ανηλίκους, εγκρίνοντας ορισμένες αρχές για τις υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και για την υπεύθυνη διαφήμιση και χορηγία σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές. Στόχος των εν λόγω αρχών είναι η διασφάλιση της υγείας και η ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκύψει από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

«Η σημερινή σύσταση υλοποιεί ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης του 2012 της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ. «Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα όλους τους πολίτες, και ειδικότερα τα παιδιά μας, από τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Περιμένουμε τώρα από τα κράτη μέλη, αλλά και από τους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες μας για υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο ψηφιακό τομέα.»

Κύρια στοιχεία

Η σύσταση της Επιτροπής καθορίζει μια σειρά αρχών τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να περιλάβουν στην εθνική τους νομοθεσία:

  1. Θα ισχύουν βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών, ιδίως για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Η εμπορική επικοινωνία (διαφήμιση και χορηγία) θα πρέπει να διενεργείται με υπεύθυνο τρόπο.

  2. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, και ότι εφαρμόζονται κανόνες για να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με τα τυχερά παιχνίδια, π.χ. μέσα από τη διαφήμιση ή την προβολή των τυχερών παιχνιδιών με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα.

  3. Θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία για το άνοιγμα λογαριασμού παίκτη, ώστε οι καταναλωτές να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την ηλικία και την ταυτότητά τους, τα οποία θα επαληθεύουν οι φορείς εκμετάλλευσης· αυτό θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να καταγράφουν τη συμπεριφορά του παίκτη και να κρούουν τον κώδωνα κινδύνου όταν χρειάζεται.

Θα πρέπει να προβλέπεται συνεχής στήριξη των παικτών για την πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω της παροχής εργαλείων ώστε αυτοί να διατηρούν υπό έλεγχο το παιχνίδι τους, π.χ., με όρια στα χρηματικά ποσά που παίζουν, με προειδοποιήσεις για τα ποσά που χάνουν ή κερδίζουν, και με διαλείμματα κατά το παίξιμο.

  1. Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές ώστε να μπορούν να ζητούν βοήθεια σχετικά με τη συμπεριφορά τους όταν παίζουν τυχερά παιχνίδια, και θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αυτοαποκλείονται από τους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.

  2. Η διαφήμιση και η χορηγία σχετικά με υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να είναι πιο κοινωνικά υπεύθυνες και διαφανείς. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να περιέχουν αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους, να ασκούν πίεση για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, ή να υποδηλώνουν ότι τα τυχερά παιχνίδια επιλύουν κοινωνικά, επαγγελματικά, προσωπικά ή οικονομικά προβλήματα.

  3. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν την επαρκή κατάρτιση όσων εργάζονται για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και έρχονται σε επαφή με τους παίκτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τους παίκτες για τα προβλήματα που κρύβουν τα τυχερά παιχνίδια και να είναι σε θέση να συνδιαλέγονται σωστά με τους παίκτες.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να διεξαγάγουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τους συναφείς κινδύνους, καθώς και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο των λογαριασμών παίκτη και τις παραβιάσεις των κανόνων περί εμπορικής επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές που θα βοηθούν στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη σύσταση.

Ιστορικό

Η σύσταση ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής «Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση», που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2012 (IP/12/1135 και MEMO/12/798).

Η ταχεία εξάπλωση της διαδικτυακής τεχνολογίας, με την ανάπτυξη των κινητών και των έξυπνων τηλεφώνων, των ταμπλετών και της ψηφιακής τηλεόρασης, συμβαδίζει με την αύξηση της προσφοράς και της χρήσης υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Με περίπου 7 εκατ. καταναλωτές να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, η ευρωπαϊκή αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών αντιπροσωπεύει το 45 % της παγκόσμιας αγοράς.

Για την πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ που παίζουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, πρόκειται για μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Εκτιμάται ότι το 0,1-0,8 % του γενικού ενήλικου πληθυσμού υποφέρει από διαταραχή που συνδέεται με τα τυχερά παιχνίδια και ένα επιπλέον 0,1-2,2 % του πληθυσμού παρουσιάζει δυνητικώς προβληματική σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια γίνεται πρόβλημα όταν πάψει να είναι καθαρά ψυχαγωγική δραστηριότητα και μετατρέπεται σε εθισμό. Τα παιδιά και οι έφηβοι κινδυνεύουν επίσης περισσότερο, λόγω του ότι χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα το διαδίκτυο για ενημέρωση ή για ψυχαγωγία, και μπορούν εύκολα να έλθουν σε επαφή με διαφημίσεις για τυχερά παιχνίδια και με σχετικούς ιστότοπους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων για να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές ζημίες και να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα προσφέρονται και προωθούνται με υπεύθυνο τρόπο.

Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη επανεξετάζουν αυτή τη στιγμή το νομικό τους πλαίσιο για τον συγκεκριμένο τομέα και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σύσταση ως οδηγό.

Επόμενα βήματα: η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με τη σύσταση, εντός 18 μηνών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη 30 μήνες μετά τη δημοσίευση.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η σύσταση συνοδεύεται από εκτίμηση του αντικτύπου και συμπεριφορική μελέτη για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, καθώς και από κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Βλ. επίσης MEMO/14/484

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar