Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. července 2014

Komise doporučuje zásady pro účinnou ochranu spotřebitelů v oblasti hazardních her online

Evropská komise dnes přijala doporučení týkající se služeb hazardních her na internetu. Vybízí členské státy, aby usilovaly o vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, hráčů a mladistvých, a to přijetím zásad pro služby hazardních her online a pro odpovědnou reklamu a sponzorství s nimi spojené. Smyslem zásad je chránit zdraví a minimalizovat případné hospodářské škody, které mohou vzniknout v důsledku patologického nebo nadměrného hraní.

„Dnešní doporučení realizuje jeden z klíčových prvků akčního plánu Komise z roku 2012 pro hazardní hry na internetu,“ uvedl místopředseda Komise Michel Barnier odpovědný za vnitřní trh a služby. „Musíme lépe chránit všechny občany, a zejména děti, před riziky spojenými s hazardními hrami. Nyní jsou na řadě členské státy, ale také provozovatelé hazardních her online, kteří by měli projevit podobnou snahu o vysokou úroveň ochrany spotřebitelů z celé EU v tomto rychle rostoucím digitálním odvětví.“

Hlavní prvky

V doporučení Komise se stanoví řada zásad, které by členské státy měly zapracovat do svých předpisů v oblasti hazardních her:

  • Základní požadavky na informace týkající se internetových stránek s hazardními hrami, jejichž cílem je zejména zajistit, aby spotřebitelé měli dostatek informací a chápali rizika spojená s hazardními hrami. Obchodní sdělení (reklama a sponzorování) by se měla používat odpovědně.

  • Členské státy by měly zajistit, aby hazardní hry online nemohli hrát nezletilí a aby byla zavedena pravidla, která minimalizují jejich kontakt s hazardními hrami, mimo jiné prostřednictvím reklamy nebo propagace služeb hazardních her v různých médiích.

  • Pro založení účtu by měla být zavedena registrace, při níž by spotřebitelé museli poskytnout údaje o věku a totožnosti, které pak provozovatelé ověří. Díky tomu by provozovatelé také měli být schopni sledovat hráčské chování a v případě potřeby upozornit na vznikající problém.

  • Hráčům by měla být k dispozici trvalá podpora s cílem zabránit problémům souvisejícím s hazardním hráčstvím. V rámci podpory by hráči měli k dispozici nástroje, které jim pomohou udržet hraní pod kontrolou: možnost stanovit si v průběhu registrace peněžní limit, dostávat během hry upozornění o vlastních výhrách a prohrách a hraní dočasně přerušit.

  • Hráči by měli mít přístup k linkám pomoci, na něž se mohou obrátit ohledně svého hráčského chování, a měli by mít možnost se na vlastní žádost ze stránek nabízejících hazardní hry snadno vyloučit.

  • Reklama a sponzoring hazardních her online by měly být sociálně odpovědnější a transparentnější. Neměly by například obsahovat nepodložená tvrzení o naději na výhru, vyvíjet tlak na hraní hazardních her nebo naznačovat, že tyto hry představují řešení sociálních, pracovních, osobních či finančních problémů.

  • Členské státy by měly zajistit, aby zaměstnanci provozovatelů internetových hazardních her, kteří jsou v kontaktu s hráči, byli vyškoleni tak, aby rozuměli otázkám problémového hráčství a dokázali s hráči odpovídajícím způsobem jednat.

Členské státy se rovněž vyzývají, aby organizovaly informační kampaně týkající se hazardních her a souvisejících rizik a také aby shromažďovaly údaje o zakládání a rušení hráčských účtů a o porušování pravidel pro obchodní sdělení. Členské státy by rovněž měly určit příslušné regulační orgány, které budou nezávisle zajišťovat, aby toto doporučení bylo účinně dodržováno.

Souvislosti

Toto doporučení bylo ohlášeno v akčním plánu Komise „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ přijatém 23. října 2012 (IP/12/1135MEMO/12/798).

Nabídka i využívání internetových hazardních her v Evropě se rozšiřují úměrně k tomu, jak se rychle zlepšují online technologie a vyvíjí se mobilní telefony, chytré telefony, tablety a digitální televize. Trh s hazardními hrami online v EU má téměř 7 milionů spotřebitelů, což představuje 45 % celosvětového trhu.

Pro většinu lidí v EU, kteří se hazardních her na internetu účastní, se jedná o rekreační činnost. S hazardním hraním je však spojena celá řada rizik. Odhaduje se, že zhruba 0,1–0,8 % běžné dospělé populace trpí hráčskou poruchou a dalších 0,1–2,2 % vykazuje potenciálně problematické rysy hazardního hráčství. Hazardní hry začnou představovat problém, když přestanou být jen zábavou a přemění se v závislost. Stále ohroženější jsou rovněž děti a dospívající vzhledem k tomu, že čím dál více hledají informace a zábavu na internetu a mohou snadno přijít do styku s reklamou na hazardní hry a internetovými stránkami s těmito hrami. Proto je třeba zavést preventivní opatření, která minimalizují potenciální škody a zajistí odpovědné nabízení a propagaci služeb hazardních her online.

Kromě toho v současné době několik členských států reviduje své právní rámce v této oblasti a měly by mít možnost využít doporučení jako vodítka.

Další kroky: Členské státy se v doporučení vyzývají, aby 18 měsíců po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie informovaly Komisi, jaká opatření s ohledem na toto doporučení učinily. Komise opatření zavedená členskými státy zhodnotí 30 měsíců po zveřejnění.

Podrobnější informace:

K doporučení je připojeno posouzení dopadů a behaviorální studie týkající se hazardních her online a vhodných opatření na ochranu spotřebitelů. Dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Komise:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Viz též MEMO/14/484

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar