Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2014

Erasmus: nytt år, nya rekord

Det rekordstora antalet 270 000 studenter fick EU-bidrag för att plugga utomlands 2012–2013, visar den senaste statistiken om Erasmus som EU-kommissionen lägger fram i dag. Studier vid en annan högskola är fortfarande det mest populära alternativet, men en femtedel av studenterna (55 000) satsade på Erasmuspraktik på företag. De tre mest populära destinationerna för Erasmusstudenter 2012–2013 var Spanien, Tyskland och Frankrike. De länder som skickade ut störst andel av sina studenter var Luxemburg, Liechtenstein, Finland, Lettland och Spanien.

– Erasmus har i 27 år låtit studenter vistas utomlands för att vidga sina vyer och slipa sina färdigheter. Den senaste statistiken visar att Erasmus är mer populärt än någonsin. Erasmus bidrar inte bara till en känsla av tillhörighet i den europeiska familjen utan stärker också Erasmusstudenternas färdigheter så att de blir mer anställbara och får bättre karriärmöjligheter. Vårt nya program Erasmus+ kommer att göra det möjligt för ännu fler ungdomar att studera, arbeta eller verka som volontär utomlands de kommande sju åren, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

Statistiken visar att det genomsnittliga Erasmusstipendiet, som är avsett att täcka en del av kostnaderna för resa och boende utomlands, var 272 euro per månad, en ökning med 9 % från föregående år (250 euro per månad). Stipendiet kompletteras i en del länder av nationella, regionala eller andra medel.

Erasmus är inte bara studentutbyte: över 52 600 lärare och administratörer vid högskolor fick 2012-2013 pengar från Erasmus för att undervisa eller utbilda sig utomlands. Den erfarenheter de får gynnar inte bara dem själva utan höjer också kvaliteten på undervisningen i deras heminstitution när de återvänder. Omkring 500 anställda i näringslivet (en ökning med över 20 % från föregående år) fick också Erasmuspengar för att undervisa vid högskolor utomlands, vilket är ett tecken på det ökande intresset för att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens behov.

Det nya programmet Erasmus+ ska ge stipendier till 4 miljoner mottagare, varav 2 miljoner högskolestuderande och 300 000 anställda de kommande sju åren (2014–2020). Det ska också finansera 135 000 student- och personalutbyten mellan Europa och omvärlden. Nyheter i det utökade programmet, som omfattar Erasmus och liknande utbyten för andra grupper som lärlingar och volontärer, är ökad tonvikt på språkstöd, flexiblare stipendieregler samt mer riktat stöd till personer med särskilda behov, från missgynnade miljöer och från avlägsna områden.

Bakgrund

EU-kommissionen framhävde i sin strategi för modernisering av den högre utbildningen (IP/11/1043) att studenterna behövde fler tillfällen att öka sin kompetens genom studier eller praktik utomlands. EU:s mål för rörlighet för studenter är minst 20 % mot slutet av årtiondet. För närvarande är det omkring 10 % av de studerande i EU som läser utomlands med stöd från Erasmus eller andra offentliga eller privata medel. Omkring 5 % får Erasmusstipendier.

Erasmus ingick tidigare i programmet för livslångt lärande (2007–2013). Där deltog 33 länder: förutom EU-länderna även Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

Erasmus+, det nya programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, inleddes i januari 2014. Dess totala budget är nästan 15 miljarder euro för åren 2014-2020, en ökning med 40 % från den tidigare sjuårsperioden.

Mer information

MEMO/14/476 Erasmus 2012–2013: vad betyder siffrorna?

Erasmusstatistik

Programmet Erasmus+

Video om Erasmus+

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Bilaga 1: Erasmus 2012–2013 – Antal utsända studenter efter land

Bilaga 2: Erasmus 2012–2013 – Erasmusutbyten: hemland och destinationsland

Bilaga 3: Erasmus 2012-2013 – De 100 högskolor som tar emot flest Erasmusstudenter

Bilaga 4: Erasmus 2012-2013 – De 100 högskolor som sänder ut flest Erasmusstudenter

Bilaga 5: Kända Erasmusstudenter med inspirerande karriärer

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga 1: Erasmus 2012–2013

Antal utsända studenter efter land (studier och praktik)

Bilaga 2: Erasmus 2012–2013

Erasmusutbyten: hemland och destinationsland

Tabellen visar totalt antal Erasmusstudenter som åkte utomlands från hemlandet (lodrät axel) till destinationslandet (vågrät axel) läsåret 2012/2013.

Exempel: Belgien sände ut totalt 7741 studenter till andra länder och tog emot 9124 studenter. Bland annat sände Belgien ut 1155 studenter till Frankrike och tog emot 195 studenter från Ungern.

Källa: EU-kommissionen

Bilaga 3: Erasmus 2012–2013

De 100 högskolor som tar emot flest Erasmusstudenter

Bilaga 4: Erasmus 2012–2013

De 100 högskolor som sänder ut flest Erasmusstudenter


Side Bar