Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julija 2014

Še eno rekordno leto za program Erasmus

Zadnji statistični podatki o programu Erasmus, ki jih je danes objavila Evropska komisija, kažejo, da je skoraj 270 000 študentov, kar je nov rekord, v študijskem letu 2012–2013 prejelo štipendije EU za študij ali usposabljanje v tujini. Medtem ko študij na tuji univerzi še naprej ostaja najbolj priljubljena izbira, se eden od petih študentov (55 000) odloči za delovno prakso v podjetju prek programa Erasmus. Študenti so se v študijskem letu 2012–2013 najraje odločali za Španijo, Nemčijo in Francijo. Države, ki so poslale največ študentov glede na celotno število diplomantov, so bile Luksemburg, Lihtenštajn, Finska, Latvija in Španija.

„Program Erasmus že 27 let študentom omogoča, da preživijo nekaj časa v tujini in si tako razširijo svoja obzorja in izboljšajo svoje spretnosti. Najnovejši podatki kažejo, da je popularnost programa na vrhuncu. Program ne prispeva le k občutku pripadnosti evropski družini, temveč s spodbujanjem pridobivanja spretnosti študentom pomaga, da si izboljšajo svoje možnosti zaposlitve in napredovanja. Naš novi program Erasmus+ bo še več mladim omogočil, da v naslednjih sedmih letih študirajo, se usposabljajo, delajo ali so prostovoljci v tujini,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Statistični podatki kažejo, da je povprečna štipendija programa Erasmus, ki naj bi pomagala kriti stroške življenja v tujini in potne stroške, znašala 272 evrov na mesec, kar je 9 % več kot leto poprej (250 evrov). V nekaterih državah se štipendije dodatno zvišajo še s sredstvi iz nacionalnih, regionalnih ali institucionalnih skladov.

Program Erasmus ni le shema za izmenjavo študentov: v študijskem letu 2012–2013 je več kot 52 600 učiteljev in upravnih delavcev prejelo finančna sredstva iz programa Erasmus za poučevanje ali usposabljanje v tujini. Izkušnje, ki jih tako pridobijo, ne koristijo le posamezniku, temveč tudi kakovosti poučevanja in učenja v matični instituciji, ko se vrnejo. Približno 500 zaposlenih v podjetjih – kar pomeni porast za več kot 20 % v primerjavi s prejšnjim letom – je prav tako prejelo podporo programa Erasmus za poučevanje na visokošolskih ustanovah v tujini, kar kaže na vse večje zanimanje za usklajevanje izobraževanja in usposabljanja s potrebami trga dela.

Novi program Erasmus+ bo v naslednjih sedmih letih (2014–2020) zagotovil štipendije za 4 milijone ljudi, med njimi 2 milijona visokošolskih študentov in 300 000 zaposlenih. Prav tako bo financiral 135 000 študentskih izmenjav in izmenjav zaposlenih med Evropo in partnerskimi državami na svetovni ravni. V razširjenem programu, ki vključuje program Erasmus in podobne sheme mobilnosti za druge skupine, kot so vajenci in prostovoljci, je večji poudarek na jezikovni podpori, prožnejšim pravilom za štipendije ter posebni dodatni podpori za ljudi s posebnimi potrebami, tj. iz prikrajšanih okolij in oddaljenih območjih.

Ozadje

Komisija je v strategiji za posodobitev visokošolskega izobraževanja (IP/11/1043) poudarila, da je treba študentom zagotoviti več možnosti za pridobitev spretnosti s študijem ali usposabljanjem v tujini. Cilj EU do konca desetletja je vsaj 20-odstotna mobilnost študentov. Trenutno približno 10 % študentov iz EU opravlja študij ali usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus ali drugih javnih in zasebnih sredstev, okoli 5 % pa jih je prejelo štipendijo programa Erasmus.

Program Erasmus je bil prej del programa vseživljenjsko učenje (2007–2013). V shemi je sodelovalo 33 držav: države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija.

Erasmus+, novi program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, se izvaja od januarja 2014. Njegov skupni proračun za obdobje 2014–2020 znaša skoraj 15 milijard evrov, kar je 40 % več v primerjavi s preteklim obdobjem.

Več informacij

MEMO/14/476 Program Erasmus v obdobju 2012–2013: razlaga številk

Statistični podatki o programu Erasmus

Program Erasmus+

Videoposnetek o programu Erasmus+

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Priloga 1: Program Erasmus v študijskem letu 2012-2013 – Število študentov na izmenjavi v tujini po državi izvora

Priloga 2: Program Erasmus v študijskem letu 2012–2013: Mobilnost Erasmusovih študentov države izvora in izbrane države

Priloga 3: Program Erasmus v študijskem letu 2012-2013 – 100 visokošolskih ustanov, ki najpogosteje gostijo Erasmusove študente

Priloga 4: Program Erasmus v študijskem letu 2012-2013 – 100 visokošolskih ustanov, ki najpogosteje pošiljajo Erasmusove študente

Priloga 5: Znani nekdanji Erasmusovi študenti – navdihujoče kariere

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga 1: Program Erasmus v študijskem letu 2012–2013

Število študentov na izmenjavi v tujini po državi izvora (študij in praksa)

Priloga 2: Program Erasmus v študijskem letu 2012–2013

Mobilnost Erasmusovih študentov: države izvora in izbrane države

Tabela prikazuje skupno število Erasmusovih študentov iz države izvora (navpično) glede na izbrano državo (vodoravno) v študijskem letu 2012–2013.

Primer: Belgija je poslala 7 741 študentov v druge sodelujoče države in prejela skupno 9 124 študentov, od tega jih je 1 155 poslala v Francijo in 195 prejela z Madžarske.

Vir: Evropska komisija

Priloga 3: Program Erasmus v študijskem letu 2012–2013

100 visokošolskih ustanov, ki najpogosteje gostijo Erasmusove študente

Priloga 4: Program Erasmus v študijskem letu 2012–2013

100 visokošolskih ustanov, ki najpogosteje pošiljajo Erasmusove študente


Side Bar